37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Ordinului MF de aprobare a Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

Proiectul Ordinului MF de aprobare a Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

03.01.2020466 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Necesitatea elaborării proiectului Ordinului menționat este condiționată de faptul corelării prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și altor acte normative.

Astfel, prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 au fost efectuate modificări în Codul fiscal și Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, în partea ce ține de unificarea termenelor de achitarea a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar.

Totodată, conform Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea clasificaţiei bugetare nr.140 din 28.10.2019 (în vigoare din 01.01.2020), au fost unificate clasificațiile economice la impozitul funciar, prin atribuirea următoarelor coduri economice:

  • 113161 - Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător,
  • 113171 - Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetăţeni.

În acest sens, ținînd cont de modificările efectuate urmează a fi operate ajustările corespunzătoare în formularele tipizate ale avizelor de plată a impozitului pe bunurile şi impozitului funciar.

Pentru a face cunoștință cu proiectul și nota informativă, apăsați aici.

Persoane responsabile
Chira Cristina, inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 67, email: cristina.chira@sfs.md
Data limită pentru comentarii: 13.01.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...