37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

08.11.2019653 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.

Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reflectaţi în anexa nr. 1 la proiectul legii „Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020”.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt incluse în programul 90 „Protecţia socială” şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr. 2 la proiectul legii „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020”.

Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, măsurilor noi de politici propuse de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi, prognozei indicatorilor  macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Pentru definitivarea proiectului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită expunerea de propuneri și comentarii pe arginea acestuia.

Persoane responsabile
Lilia Gantea, șef Secția planificare asigurări sociale și medicale, tel: 022 26 88 21, email: lilia.gantea@msmps.gov.md

Data limită pentru comentarii: 13.11.2019

Proiectul, Nota Informativă și alte fișiere suplimentare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...