37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.743/2002

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.743/2002

15.03.20191.282 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat procesul de elaborare a proiectului Hotărârii care  este elaborat în scopul ajustării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară cu prevederile legislației în vigoare cu caracter salarial care au devenit caduce după aprobarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică este reglementată de Legea salarizării nr.847-XV/2002, Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” și Hotărîrea Guvernului nr.165/2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

Statul acordă o autonomie largă unităților cu autonomie financiară în stabilirea condiţiilor, formelor şi sistemelor de salarizare, ceea ce este expres stabilit în art. 3 al Legii salarizării, care prevede în alin. (3) că, „în funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice concrete, unităţile din sectorul real aplică, pentru organizarea salarizării, sistemul tarifar şi/sau sistemele netarifare de salarizare”, iar conform alin. (4) „alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.

Reieșind  din această prevedere, prin Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 au fost stabilite mai multe sisteme de salarizare cu caracter de recomandare, care se aplică de către unități la alegere. Unitățile economice erau în drept să aplice Rețeaua tarifară unică conform anexei nr.2 la hotărîre, potrivit căreia, salariile tarifare şi de funcţie pentru angajaţi se stabilesc în funcţie de categoria de salarizare prevăzută în anexa respectivă şi salariile de bază stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, majorate cu coeficientul obţinut din raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unităţile cu autonomie financiară şi limita minimă a grilei de salarii corespunzătoare categoriei I de salarizare specificată în anexa sus-numită pentru angajaţii din unităţile bugetare.

Urmare aprobării Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018, se propune de a abroga anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.743/2002, care prevede categoriile de salarizare ale Rețelei tarifare unice de salarizare a angajaților, recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate și de execuție din unitățile cu autonomie financiară.

Ținînd cont că, prin Legea nr.271/2018 pentru modificarea unor acte legislative au fost introduse modificări în Codul cu privire la știință și inovare nr.259/2004, se propune modificarea modului de stabilire a sporului la salariu personalului de conducere și specialiștilor, deținători de titluri științifice de „doctor habilitat” sau „doctor în științe” care desfășoară în unitățile cu autonomie financiară activități tehnico-științifice conform specialității.

Data limită pentru comentarii: 27.03.2019

Persoane responsabile
Lilia Bantaș, Serviciul Politici în Domeniul Managementului Personalului Medical și Social, Tel.: 022 268 839, Email: lilia.bantas@msmps.gov.md

Nota și proiectul Hotărîrii

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...