37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010

Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010

05.06.2019992 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Potrivit notei informative a proiectului un aspect esențial care a condus la elaborarea acestuia, constituie actualizarea Listei proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora și concomitent a Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Se propune astfel actualizarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 în contextul demarării unor noi proiecte de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, precum și excluderea proiectelor finalizate.

Adoptarea proiectului nu va implica cheltuieli financiare suplimentare asupra bugetului public național.

Persoane responsabile:
Mariana ROTARU, Consultant principal, Secția asistență financiară externă,
Tel.: 022 26 26 87, e-mail: mariana.rotaru@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 05.06.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...