37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților RM

Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților RM

16.10.2019927 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu 11.10.2019, consultarea publică a proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

Scopul proiectului este înlăturarea unor deficiențe constatate la implementarea în practică a Regulamentului menționat.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: Punctul 25 din Regulament prescrie o anumită conduită entității delegatare pentru cazurile în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă. Însă, în textul Regulamentului nu se regăsesc norme ce ar stabili expres care va fi mărimea diurnei în cazul în care organizatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă, burse, etc., prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entității delegatare după finalizarea perioadei de delegare. Totodată se consideră necesară clarificarea modalității de înregistrare a cheltuielilor efective în cazurile de diferenţă a cursului valutar, care apare în legătură cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine şi cu aplicarea cursului valutar la care se recalculează o monedă în alta; totodată e necesară excluderea prevederii prin care se particularizează atribuirea cheltuielilor în cauză de către instituțiile publice la articolul „Deplasări în scopuri de serviciu”.

Prevederile de bază ale proiectului: se propune completarea Regulamentului cu punctul 251, care va stabili că în cazul în care organizatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă, burse, alte plăți confirmate documentar (invitație, scrisoare electronică, alte documente emise de organizator), prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entității delegatare după finalizarea perioadei de delegare, aceasta din urmă va asigura achitarea diurnei salariatului delegat în mărime maximă oferită de organizator. În aceeași ordine de idei, se propune modificarea punctului 43, în scopul clarificării modalității de înregistrare a cheltuielilor efective în cazurile de diferenţă a cursului valutar, care a apărut în legătură cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine şi cu aplicarea cursului valutar la care se recalculează o monedă în alta; de asemenea, să excludă prevederea prin care se particularizează atribuirea cheltuielilor în cauză de către instituțiile publice la articolul „Deplasări în scopuri de serviciu”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 29.10.2019 în adresa Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa electronică: vladimir.sava@mai.gov.md.

Persoana de contact: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne (telefoane de contact: 022 255 653, 079 396 069).

Proiectul și Nota Informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...