37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 875 din 22 decembrie 2015”

Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 875 din 22 decembrie 2015”

31.07.20181.076 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a înaitat spre consultări publice Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 875 din 22 decembrie 2015”.

Principalele prevederi ale proiectului:

- ajustarea conținutului Hotărîrii Guvernului, cît și a Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, la prevederile Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271 din 15 decembrie 2017, precum și Standardelor Internaționale de Audit actualizate;

- excluderea formulelor de calcul bazate pe formatul situațiilor financiare întocmite conform Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC). Conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, începînd cu 1 ianuarie 2019, entitățile mari, care sunt întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social se vor atribui la categoria de entități de interes public și vor ține contabilitatea și întocmi situații financiare conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), celelalte entități, vor ține contabilitatea și întocmi situații financiare conform SNC.

Prin urmare, entitățile vor calcula indicatorii economico-financiari cu utilizarea formulelor de calcul conform elementelor contabile reieșind din situațiile financiare întocmite conform IFRS sau SNC.

Prevederile prezentului proiect, vor asigura eficienţa mecanismelor de selectare de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social a entităților de audit, precum și de auditare de către entitățile de audit a  situațiilor financiare individuale ale acestora.

Persoane responsabile:
Cemertan Silvia, consultant principal, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ,
Tel. 0 (22) 26 27 61, e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 09.08.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...