37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

29.10.20182.718 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a înaintat spre dezbateri publice Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Conform notei informative a proiectului, în vederea reformării sistemului actual de salarizare în sectorul bugetar, care este unul fragmentat, greu de administrat și inechitabil, a fost elaborat Conceptul privind sistemul de salarizare unitară a personalului din sectorul bugetar, care a fost aprobat prin Dispoziția prim-ministrului nr.80-d din 28 iulie 2017. Conceptul stabilește principiile de bază și acțiunile principale pentru elaborarea unui sistem de salarizare unitar, transparent, echitabil, atractiv, nediscriminatoriu, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța profesională din fiecare domeniu de activitate.

Elementele noului sistem de salarizare a personalului în sectorul bugetar sunt următoarele:

  • caracterul unitar - se aplică tuturor categoriilor de angajați din sectorul bugetar;
  • sistemul de salarizare are la bază sistemul de gradare, constituit din grade și trepte de salarizare. Sistemul de gradare a posturilor este elaborat în baza clasificării și rezultatelor evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor și sub-grupelor salariale. Evaluarea posturilor permite gruparea obiectivă a posturilor cu valoare similară, conform principiului ”plată egală pentru muncă egală” (echitate și coerență);
  • sistemul de salarizare este relativ flexibil, permite avansarea în grade de salarizare (pe verticală) și trepte de salarizare (pe orizontală);
  • salariul total este constituit din partea fixă și partea variabilă. Raportul dintre salariul de funcție și partea variabilă constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 20% din salariul total; unde salariul de funcție este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul postului (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Pentru unele categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe;
  • salariul de funcție cuprinde majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizațiilor și alte plăți salariale aferente postului, existente la moment. Sistemul de salarizare este relativ atractiv pentru tinerii specialiști;
  • sistemul de salarizare este corelat cu performanța (partea variabilă) și se aplică pentru o parte de angajați din sectorul bugetar.
  • sistemul de salarizare este ușor de administrat prin aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care poate fi revizuită anual în funcție de disponibilul de mijloace în buget, dar nu mai puțin decît nivelul inflației;
  • raportul de compresie este redus față de situația actuală (1/30);
  • sistemul de salarizare este durabil, costurile de implementare sunt estimate atât pe termen scurt, cît și pe termen lung.

Costul implementării proiectului în instituțiile finanțate din bugetul de stat și bugetele locale se estimează pe termen mediu 2019-2021 la 3 950 mil. lei. Mijloacele respective sunt prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu și nu necesită surse suplimentare.

Persoane responsabile
Ghilan Raisa, Șef al DPSMASB,
Tel. 022 26 29 00,
Email: raisa.ghilan@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 04.11.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...