37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

29.06.2020874 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate este elaborat de Ministerul Finanțelor.

Necesitatea elaborării proiectului Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate constă în prezentarea unui studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate conform Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și al Standardului Național de Contabilitate ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.93/2019.

Astfel, proiectul prevede:

  • Modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului: entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată;
  • Modul de întocmire a situației consolidate de profit și pierdere;
  • Modul de întocmire a situației consolidate a modificărilor capitalului propriu;
  • Modul de întocmire a situației consolidate a fluxurilor de numerar.

Tabelele de lucru, calculele efectuate și notele la situațiile financiare consolidate prevăzute în ghid au un caracter de recomandare și pot fi modificate în funcție de specificul activității și necesitățile informaționale proprii ale entității.

Data limită pentru comentarii: 17.07.2020

Persoane responsabile
Postu Dorina – consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
tel. 022-26-27-85,
adresa de e-mail: dorina.postu@mf.gov.md

Proiectul și Nota informativă

Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate este elaborat de Ministerul Finanțelor.

Necesitatea elaborării proiectului Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate constă în prezentarea unui studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate conform Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și al Standardului Național de Contabilitate ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.93/2019.

Astfel, proiectul prevede:

  • Modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului: entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată;
  • Modul de întocmire a situației consolidate de profit și pierdere;
  • Modul de întocmire a situației consolidate a modificărilor capitalului propriu;
  • Modul de întocmire a situației consolidate a fluxurilor de numerar.

Tabelele de lucru, calculele efectuate și notele la situațiile financiare consolidate prevăzute în ghid au un caracter de recomandare și pot fi modificate în funcție de specificul activității și necesitățile informaționale proprii ale entității.

Data limită pentru comentarii: 17.07.2020

Persoane responsabile
Postu Dorina – consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
tel. 022-26-27-85,
adresa de e-mail: dorina.postu@mf.gov.md

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...