37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii

22.04.2022335 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inițiativa legislativă lansată de un grup de deputați în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede modificarea unor acte normative, precum: Codul muncii și Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea a circa 30 de articole ale Codului muncii şi are drept scop perfecționarea legislației muncii și aducerea acesteia în concordanță cu cerințele pieței muncii, nivelului de dezvoltare a tehnologiilor informaționale și corelarea cu tendințele de perfecționare a legislației muncii în statele-membre ale Uniunii Europene, precum și alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii. 

Printre cele mai relevante modificări şi completări care se conţin în proiect, se numără:

 • unificarea prevederilor Codului muncii cu prevederile Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin introducerea noțiunii de „funcție temporar vacantă”;
 • redactarea modalității de aducere la cunoștință a modificării și completării contractului colectiv de muncă, luând în considerare implementarea tehnologiilor informaționale;
 • extinderea perioadei de probă maxime pentru toate categoriile de salariați până la 6 luni, cu excepția muncitorilor necalificați, în cazul cărora perioada rămâne neschimbată. Totodată, din aceleași considerente, se propune ca persoanele angajate prin concurs să nu fie scutite de obligația de a trece prin perioadă de probă;
 • completarea Codului cu informații, care prevăd suspendarea contractului individual de muncă în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, dacă angajatorul nu deține informații despre motivul absenței;
 • flexibilizarea dreptului de utilizare a concediului de odihnă anual prin posibilitatea acordării lui în afara programării stabilite;
 • completări ce țin de posibilitatea plății salariului în monedă străină în cazul desfășurării de către salariat a activității în străinătate, precum și stabilirea  cuantumului salariului în valută străină cu achitarea în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc etc.

Inițiativa legislativă lansată de un grup de deputați în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede modificarea unor acte normative, precum: Codul muncii și Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea a circa 30 de articole ale Codului muncii şi are drept scop perfecționarea legislației muncii și aducerea acesteia în concordanță cu cerințele pieței muncii, nivelului de dezvoltare a tehnologiilor informaționale și corelarea cu tendințele de perfecționare a legislației muncii în statele-membre ale Uniunii Europene, precum și alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii. 

Printre cele mai relevante modificări şi completări care se conţin în proiect, se numără:

 • unificarea prevederilor Codului muncii cu prevederile Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin introducerea noțiunii de „funcție temporar vacantă”;
 • redactarea modalității de aducere la cunoștință a modificării și completării contractului colectiv de muncă, luând în considerare implementarea tehnologiilor informaționale;
 • extinderea perioadei de probă maxime pentru toate categoriile de salariați până la 6 luni, cu excepția muncitorilor necalificați, în cazul cărora perioada rămâne neschimbată. Totodată, din aceleași considerente, se propune ca persoanele angajate prin concurs să nu fie scutite de obligația de a trece prin perioadă de probă;
 • completarea Codului cu informații, care prevăd suspendarea contractului individual de muncă în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, dacă angajatorul nu deține informații despre motivul absenței;
 • flexibilizarea dreptului de utilizare a concediului de odihnă anual prin posibilitatea acordării lui în afara programării stabilite;
 • completări ce țin de posibilitatea plății salariului în monedă străină în cazul desfășurării de către salariat a activității în străinătate, precum și stabilirea  cuantumului salariului în valută străină cu achitarea în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...