37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă

Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă

15.10.20181.204 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Scopul proiectului constă în executarea acțiunilor Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (IX.Politici Sociale Proactive, B. Asigurări sociale, obiectivele 6 și 6.3), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016, care presupune reorganizarea procesului de stabilire, calculare și plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităților angajatorului, în contextul dezvoltării conceptului cu privire la certificatele electronice de concediu medical.

Se propune ca decizia cu privire la prelungirea perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă (începînd cu a 120-a zi și a cazului de prelungire a concediului medical peste 180 de zile) să fie luată de către medicul de familie, fără necesitatea avizului Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, rolul acestuia fiind - constatarea gradului de dizabilitate, conform legislației în vigoare.

La fel, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoza, de SIDA, maladie oncologică se propun a fi stabilite, indiferent de durata stagiului de cotizare, reieșind din caracterul social al altor maladii.

Un aspect nou al proiectului constă în oferirea posibilității ca dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului să fie realizat opțional, și anume:

-    de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a acestuia, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului - în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare an;

-    de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 2 ani a acestuia, în cuantum de 60% - pentru primul an și în cuantum de de 30 % - pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru fiecare an. La alegerea acestei opțiuni, pentru perioada după împlinirea vîrstei de 2 ani - pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.

Scopul introducerii acestor opțiuni este promovarea măsurilor de dezvoltare a unor scheme motivaționale și de suport pentru părinți, prin încurajarea revenirii acestora în cîmpul muncii, iar obiectivul constă în concilierea vieții de familie cu cea profesională în vederea asigurării implicării echitabile a părinților la creșterea și educarea copiilor.

Totodată, în cazul în care mama sau tatăl copilului (beneficiari de indemnizație) se angajează ori își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizației lunare nu se suspendă pînă la expirarea acestui concediu, beneficiarul primind în același timp - indemnizația și salariul.

Pentru definitivarea proiectului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită expunerea de propuneri și comentarii pe marginea acestuia.

Persoane responsabile
Dumitru Celonenco Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale și medicale tel. (022) 26-88-19 e-mail: dumitru.celonenco@msmps.gov.md

Data limită pentru comentarii: 24.10.2018

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...