37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiectele Politicii bugetar-fiscale, a Legii bugetului de stat, FAOAM și BASS pentru anul 2021, aprobate în lectura a doua

Proiectele Politicii bugetar-fiscale, a Legii bugetului de stat, FAOAM și BASS pentru anul 2021, aprobate în lectura a doua

17.12.2020725 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021), Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021, Proiect Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2021 și Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2021 au fost aprobate de Parlament, la data de 16 decembrie 2020, în cea de-a doua lectură.

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021) conține modificări a 43 de legi, având ca obiectiv ajustarea legislației bugetar-fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale ca urmare a situației epidemiologice existente la nivel național și internațional și în vederea consolidării capacităților instituțiilor statului la colectarea veniturilor bugetare și eficientizării administrării fiscale și vamale precum și susținerii mediului de afaceri în scopul dezvoltării economice sustenabile a țării. Totodată, proiectul prevede un ansamblu de măsuri și instrumente elaborate și promovate în vederea acumulării resurselor financiare la bugetul public național care sunt indispensabile pentru satisfacerea necesităților publice, precum și constituie un instrument cu ajutorul căreia statul intervine în orientarea proceselor economice.

Cu referire la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, în urma examinării tuturor amendamentelor, deputații au aprobat veniturile bugetului de stat la nivelul de 41,415 miliarde de lei, în creștere cu 4,2 miliarde lei (11,3%) față de bugetul de stat aprobat pentru anul 2020. Majorarea veniturilor se datorează sporirii încasărilor din impozite și taxe și intrărilor de granturi.

Cheltuielile bugetului de stat reprezintă, conform proiectului, 55,399 miliarde de lei, înregistrând o creștere cu 2,2 miliarde de lei (4,1%) față de bugetul de stat aprobat în 2020. Cheltuielile bugetului de stat sunt determinate de obiectivele Politicii bugetare pe termen mediu.

Soldul (deficitul) bugetar se estimează la 13,984 miliarde de lei. Sursele de finanțare a deficitului vor constitui atât cele interne (procurarea cotei părți în capitalul social, mijloace din vânzarea proprietății publice de stat și a activelor băncilor aflate în procedură de lichidare, emisiuni și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat, etc.), cât și surse externe.

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 a fost elaborat de Guvern ținând cont de impactul  pandemiei COVID-19 și al calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale și populației.

Potrivit proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, pentru anul viitor în FAOAM sunt prevăzute venituri în sumă de 11,144 miliarde de lei şi cheltuieli în sumă de 11,344 miliarde de lei. Deficitul de 200 milioane lei va fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului 2020.

În comparație cu suma aprobată pentru 2020, este prognozată majorarea veniturilor cu cca 33% şi a cheltuielilor – cu 35,3%.

Cea mai mare parte a fondurilor FAOAM urmează a fi direcționată în fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente, în creștere cu cca 36% comparativ cu cea aprobată pentru 2020.

Proiectul de asemenea prevede ca în anul 2021, valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală să rămână la nivelul anului curent (2020) și va constitui 4056 de lei. Prima în formă procentuală din salariu va fi păstrată la nivel de 9%.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri şi la cheltuieli în sumă de 25,791 miliarde de lei. Transferurile de la bugetul de stat se vor majora până la 10,454 miliarde de lei. Cheltuielile de la bugetul de stat, inclusiv la codul ”Protecția socială”, se vor majora până la 7,19 miliarde de lei, precum și la codul ”Susținerea suplimentară a unor categorii de populație” se vor majora până la 1,209 miliarde de lei.

Pentru lectura a doua, a fost susținută includerea amendamentului care prevede acordarea suportului financiar unic în mărime de 1000 lei pentru beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat a căror cuantum lunar nu depăşeşte 4000 de lei. De acest suport urmează să beneficieze cca 696 mii de persoane. 

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021), Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021, Proiect Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2021 și Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2021 au fost aprobate de Parlament, la data de 16 decembrie 2020, în cea de-a doua lectură.

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021) conține modificări a 43 de legi, având ca obiectiv ajustarea legislației bugetar-fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale ca urmare a situației epidemiologice existente la nivel național și internațional și în vederea consolidării capacităților instituțiilor statului la colectarea veniturilor bugetare și eficientizării administrării fiscale și vamale precum și susținerii mediului de afaceri în scopul dezvoltării economice sustenabile a țării. Totodată, proiectul prevede un ansamblu de măsuri și instrumente elaborate și promovate în vederea acumulării resurselor financiare la bugetul public național care sunt indispensabile pentru satisfacerea necesităților publice, precum și constituie un instrument cu ajutorul căreia statul intervine în orientarea proceselor economice.

Cu referire la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, în urma examinării tuturor amendamentelor, deputații au aprobat veniturile bugetului de stat la nivelul de 41,415 miliarde de lei, în creștere cu 4,2 miliarde lei (11,3%) față de bugetul de stat aprobat pentru anul 2020. Majorarea veniturilor se datorează sporirii încasărilor din impozite și taxe și intrărilor de granturi.

Cheltuielile bugetului de stat reprezintă, conform proiectului, 55,399 miliarde de lei, înregistrând o creștere cu 2,2 miliarde de lei (4,1%) față de bugetul de stat aprobat în 2020. Cheltuielile bugetului de stat sunt determinate de obiectivele Politicii bugetare pe termen mediu.

Soldul (deficitul) bugetar se estimează la 13,984 miliarde de lei. Sursele de finanțare a deficitului vor constitui atât cele interne (procurarea cotei părți în capitalul social, mijloace din vânzarea proprietății publice de stat și a activelor băncilor aflate în procedură de lichidare, emisiuni și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat, etc.), cât și surse externe.

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 a fost elaborat de Guvern ținând cont de impactul  pandemiei COVID-19 și al calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale și populației.

Potrivit proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, pentru anul viitor în FAOAM sunt prevăzute venituri în sumă de 11,144 miliarde de lei şi cheltuieli în sumă de 11,344 miliarde de lei. Deficitul de 200 milioane lei va fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului 2020.

În comparație cu suma aprobată pentru 2020, este prognozată majorarea veniturilor cu cca 33% şi a cheltuielilor – cu 35,3%.

Cea mai mare parte a fondurilor FAOAM urmează a fi direcționată în fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente, în creștere cu cca 36% comparativ cu cea aprobată pentru 2020.

Proiectul de asemenea prevede ca în anul 2021, valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală să rămână la nivelul anului curent (2020) și va constitui 4056 de lei. Prima în formă procentuală din salariu va fi păstrată la nivel de 9%.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri şi la cheltuieli în sumă de 25,791 miliarde de lei. Transferurile de la bugetul de stat se vor majora până la 10,454 miliarde de lei. Cheltuielile de la bugetul de stat, inclusiv la codul ”Protecția socială”, se vor majora până la 7,19 miliarde de lei, precum și la codul ”Susținerea suplimentară a unor categorii de populație” se vor majora până la 1,209 miliarde de lei.

Pentru lectura a doua, a fost susținută includerea amendamentului care prevede acordarea suportului financiar unic în mărime de 1000 lei pentru beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat a căror cuantum lunar nu depăşeşte 4000 de lei. De acest suport urmează să beneficieze cca 696 mii de persoane. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...