37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect: Reformarea sistemului asigurărilor RCA

Proiect: Reformarea sistemului asigurărilor RCA

05.05.2020608 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de Lege privind sigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, împreună cu experții Băncii Mondiale. Proiectul este promovat de Ministerul Finanțelor.

Modificările importante pe care le aduce actul normativ se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condițiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată a despăgubirilor de asigurare.

Principalele prevederi ale proiectului:

 • prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluțiunea și încetarea contractului RCA;
 • norme cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA;
 • dispoziții cu privire la legislația aplicabilă în funcție de locul de producere a accidentului;
 • obligațiile asiguratului/persoanei păgubite/asigurătorului;
 • constatarea amiabilă de accident;
 • obligațiile asigurătorului RCA cu privire la stabilirea tarifelor de primă și inormarea părților privind soluționarea cererii de despăgubire, stabilirea și plata despăgubirilor;
 • prevederi care reglementează asigurarea de frontieră;
 • norme cu privire la reflementarea activității Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) în calitate de font național de protecție, de organism de plată a despăgubirilor, centru de informare și organism de compensare.

De asemenea , în prezentul proiect sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA, astfel:

 • pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente - echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro;
 • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro - pentru o parte vătămată sau ca echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro - indiferent de numărul părților vătămate;
 • pentru prejudicii materiale produse pe baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul - valoarea maximă a despăgubirilor va fi stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere.

Limitele de răspundere vor fi revizuite automat cel puțin o dată la cinci ani din data intrării în vigoare a legii în conformitate cu indicele prețurilor de consum, fiind introduse amendamente normative corespunzătoare.

Necesitatea reglementărilor derivă din faptul că evoluțiile pieței asigurătorilor RCA au un impact rapid și semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori și operatori economici.

Pentru mai multe informații, vedeți proiecul și nota informativă.

Data limită pentru comentarii: 05.06.2020

Persoane responsabile:
Litocenco Ana,
Șef, Serviciul Reglementarea Sectorului Financiar,
tel. 022 26 29 10,
email: ana.litocenco@mf.gov.md

Proiectul de Lege privind sigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, împreună cu experții Băncii Mondiale. Proiectul este promovat de Ministerul Finanțelor.

Modificările importante pe care le aduce actul normativ se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condițiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată a despăgubirilor de asigurare.

Principalele prevederi ale proiectului:

 • prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluțiunea și încetarea contractului RCA;
 • norme cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA;
 • dispoziții cu privire la legislația aplicabilă în funcție de locul de producere a accidentului;
 • obligațiile asiguratului/persoanei păgubite/asigurătorului;
 • constatarea amiabilă de accident;
 • obligațiile asigurătorului RCA cu privire la stabilirea tarifelor de primă și inormarea părților privind soluționarea cererii de despăgubire, stabilirea și plata despăgubirilor;
 • prevederi care reglementează asigurarea de frontieră;
 • norme cu privire la reflementarea activității Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) în calitate de font național de protecție, de organism de plată a despăgubirilor, centru de informare și organism de compensare.

De asemenea , în prezentul proiect sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA, astfel:

 • pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente - echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro;
 • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro - pentru o parte vătămată sau ca echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro - indiferent de numărul părților vătămate;
 • pentru prejudicii materiale produse pe baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul - valoarea maximă a despăgubirilor va fi stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere.

Limitele de răspundere vor fi revizuite automat cel puțin o dată la cinci ani din data intrării în vigoare a legii în conformitate cu indicele prețurilor de consum, fiind introduse amendamente normative corespunzătoare.

Necesitatea reglementărilor derivă din faptul că evoluțiile pieței asigurătorilor RCA au un impact rapid și semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori și operatori economici.

Pentru mai multe informații, vedeți proiecul și nota informativă.

Data limită pentru comentarii: 05.06.2020

Persoane responsabile:
Litocenco Ana,
Șef, Serviciul Reglementarea Sectorului Financiar,
tel. 022 26 29 10,
email: ana.litocenco@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...