37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect: Modul de operare cu Avizul de însoțire a mărfurilor

Proiect: Modul de operare cu Avizul de însoțire a mărfurilor

15.02.20192.895 views

1

(2 voturi, medie: 1,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoțire a mărfii" si dispozițiile privind modul de operare cu acesta.

Avizul de însoţire a mărfii este un formular tipizat de document primar cu regim special care se va elibera în următoarele cazuri:

- însoţirea mărfii pe timpul transportării acesteia, după caz;

- transferul valorilor materiale trimise pentru prelucrare la terţi şi returnarea acestora după procesare;

- livrarea de active impozabile cu TVA sau scutite de TVA cu drept de deducere pînă la întocmirea facturii fiscale, conform prevederilor art.1171 al Codului fiscal;

- livrarea de active scutite de TVA fără drept de deducere cu emiterea ulterioară a facturii fiscale;

- livrarea de mărfuri de către entităţile ce nu deţin statut de plătitor a TVA, cu emiterea ulterioară a facturii fiscale;

- se eliberează de către entităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii fiscale în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale.

De menționat că, în cazul întocmirii Avizului de însoţire a mărfii, etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu constituie elemente obligatorii pentru exprimarea faptelor economice.

Totodată, în condiţiile în care etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu se înscriu în Avizul de însoţire a mărfii, aceste date trebuie să se regăsească într-un alt document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a valorii bunurilor.

Ținînd cont de numărul părţilor implicate în operaţiunea economică efectuată, Avizul de însoţire a mărfii se întocmeşte într-un număr de:

  1. minim 2 exemplare: primul – pentru furnizor, al doilea – pentru beneficiar;
  2. 3 exemplare: primul – pentru furnizor, al doilea – pentru beneficiar, al treilea – pentru transportator;
  3. 5 exemplare, în caz de necesitate.

La baza emiterii unei facturi fiscale pot sta unul sau mai multe avize de însoţire a mărfurilor întocmite pe parcursul unei luni calendaristice, care va cuprinde o referire la numărul şi data avizelor respective.

Cît privește completarea avizului de însoțire a mărfii la transportarea activelor în rubrica “Mențiuni speciale” - menţiunea “Pentru prelucrare la terţi” va fi marcată cu semnul ✓ în cazul transferului valorilor materiale trimise pentru prelucrare la terţi şi returnarea acestora după procesare.

În avizul de însoţire a mărfurilor întocmită la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial nu este obligatorie completarea rîndului 2 “Beneficiar”, deoarece pe aviz se face menţiunea "Fără factură fiscală".

De asemenea formularul va fi completat cu informații cu privire la transportator fiind indicată denumirea, adresa şi IDNO transportatorului care va efectua transportul de active (în baza foii de parcurs sau a altui document de transport prezentat de către şofer), numărul de înmatriculare al mijlocului de transport şi al remorcii (semiremorcii) destinate transportării activelor, punctul de încărcare și descărcare a activelor și altele.

Formularul Avizului de însoțire a mărfurilor și Modul de completare a acestuia poate fi descărcat aici.

Tipărirea centralizată a formularelor avizului de însoţire a mărfii, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor pentru documentarea transportării mărfuruilor/activelor.

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat “Comandă on-line a formularelor tipizate”.

Data limită pentru comentarii: 22.02.2019

Persoane responsabile
Inga Catana, consultant principal Directia politici fiscale si vamale,
Tel.022 26 28 03, email: inga.catana@mf.gov.md .

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoțire a mărfii" si dispozițiile privind modul de operare cu acesta.

Avizul de însoţire a mărfii este un formular tipizat de document primar cu regim special care se va elibera în următoarele cazuri:

- însoţirea mărfii pe timpul transportării acesteia, după caz;

- transferul valorilor materiale trimise pentru prelucrare la terţi şi returnarea acestora după procesare;

- livrarea de active impozabile cu TVA sau scutite de TVA cu drept de deducere pînă la întocmirea facturii fiscale, conform prevederilor art.1171 al Codului fiscal;

- livrarea de active scutite de TVA fără drept de deducere cu emiterea ulterioară a facturii fiscale;

- livrarea de mărfuri de către entităţile ce nu deţin statut de plătitor a TVA, cu emiterea ulterioară a facturii fiscale;

- se eliberează de către entităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii fiscale în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale.

De menționat că, în cazul întocmirii Avizului de însoţire a mărfii, etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu constituie elemente obligatorii pentru exprimarea faptelor economice.

Totodată, în condiţiile în care etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu se înscriu în Avizul de însoţire a mărfii, aceste date trebuie să se regăsească într-un alt document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a valorii bunurilor.

Ținînd cont de numărul părţilor implicate în operaţiunea economică efectuată, Avizul de însoţire a mărfii se întocmeşte într-un număr de:

  1. minim 2 exemplare: primul – pentru furnizor, al doilea – pentru beneficiar;
  2. 3 exemplare: primul – pentru furnizor, al doilea – pentru beneficiar, al treilea – pentru transportator;
  3. 5 exemplare, în caz de necesitate.

La baza emiterii unei facturi fiscale pot sta unul sau mai multe avize de însoţire a mărfurilor întocmite pe parcursul unei luni calendaristice, care va cuprinde o referire la numărul şi data avizelor respective.

Cît privește completarea avizului de însoțire a mărfii la transportarea activelor în rubrica “Mențiuni speciale” - menţiunea “Pentru prelucrare la terţi” va fi marcată cu semnul ✓ în cazul transferului valorilor materiale trimise pentru prelucrare la terţi şi returnarea acestora după procesare.

În avizul de însoţire a mărfurilor întocmită la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial nu este obligatorie completarea rîndului 2 “Beneficiar”, deoarece pe aviz se face menţiunea "Fără factură fiscală".

De asemenea formularul va fi completat cu informații cu privire la transportator fiind indicată denumirea, adresa şi IDNO transportatorului care va efectua transportul de active (în baza foii de parcurs sau a altui document de transport prezentat de către şofer), numărul de înmatriculare al mijlocului de transport şi al remorcii (semiremorcii) destinate transportării activelor, punctul de încărcare și descărcare a activelor și altele.

Formularul Avizului de însoțire a mărfurilor și Modul de completare a acestuia poate fi descărcat aici.

Tipărirea centralizată a formularelor avizului de însoţire a mărfii, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor pentru documentarea transportării mărfuruilor/activelor.

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat “Comandă on-line a formularelor tipizate”.

Data limită pentru comentarii: 22.02.2019

Persoane responsabile
Inga Catana, consultant principal Directia politici fiscale si vamale,
Tel.022 26 28 03, email: inga.catana@mf.gov.md .

Comentarii

  1. Ana spune:

    Ap de ce au anulat factura? trebuia sa o redenumeasca in aviz. Iarasi modificari de soft 🙁

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...