37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect. Modificări la patenta de întreprinzător și înlocuirea activității independente cu antreprenor independent

Proiect. Modificări la patenta de întreprinzător și înlocuirea activității independente cu antreprenor independent

01.04.20201.362 views

2

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative este elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul de lege a fost elaborat întru executarea pct. 4.5.3. din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019, precum şi pct. 1.1.9 din Planul de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al Republicii Moldova pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.948/2013.

Prin implementarea proiectului se propun modificiari la:
- Codul fiscal
- Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
- Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
- Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii
- Codul contravențional

Modificările în actele normative sus-menționate preconizează atingerea următoarelor obiective specifice (estimative):

 • elaborarea și promovarea, în politica fiscală și vamală 2021-2023 și în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu CBTM, a măsurilor de politică fiscală și administrare fiscală, stabilite în proiect, în vederea încurajării și stimulării migrării comerțului cu amănuntul de pe patentă pe activitatea independentă (AI) sau alte forme de antreprenoriat (termen: Trimestrul 2, anul 2020);
 • ajustarea, testarea și lansarea ghișeului unic Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) pentru inițierea procesului de eliberare și gestiune a patentei și permisului pentru AI (termen: 01.01.2021);
 • numărul de acte permisive (patenta, permisul pentru AI) eliberate, prelungite și reperfectate (după caz) prin SIA GEAP în anii 2021 și 2022 trebuie să depășească 10% din numărul total de eliberări/prelungiri/reperfectări pentru anul respectiv;
 • migrarea a cca 7 mii de patentari în comerț către AI în comerț sau alte forme de antreprenoriat, cu condiția menținerii termenului-limită pentru comerțul cu amănuntul la 31.12.2022;
 • elaborarea și aprobarea unui program de stat pentru susținerea dezvoltării afacerilor titularilor de patentă din categorii defavorizate ale populației (conform art.16 din Legea nr.93/1998) (termen: decembrie 2021), pentru a susține perpetuarea acestor afaceri după excluderea patentei în comerț;
 • 100 de afaceri pe patentă în comerț, desfășurate de persoane fizice din categorii defavorizate ale populației (conform art.16 din Legea nr.93/1998), susținute în cadrul programelor ODIMM și modificate în forme tradiționale de antreprenoriat (ÎI, SRL), în vederea perpetuării afacerii peste termenul-limită 31.12.2022 (termen: decembrie 2022).
 • includerea antreprenorilor independenți în aria de eligibilitate a programelor de stat în vederea susținerii dezvoltării afacerilor și înregistrării acestora ca întreprinderi. Creșterea finanțărilor pentru aceste programe.

Principalele modificări propuse la Legea nr.93/1998:

 1. Revizuirea și ajustarea listei elementelor obligatorii ale patentei. Eliminarea blanchetelor și cupoanelor patentei. Patenta va fi emisă în format simplu, conform specificațiilor ghișeului unic (SIAGEAP).
 2. Revizuirea procedurilor de solicitare (în formă fizică sau electronică), eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare și retragere a acesteia din perspectiva eliberării patentei prin SIA GEAP, conform Legii nr.160/2011 și Legii nr.93/1998. Concretizarea atribuțiilor SFS în calitate de autoritate emitentă a patentei ca act permisiv. Inaplicabilitatea principiului aprobării tacite.
 3. Eliminarea cerinței de afișare obligatorie a copiei patentei într-un loc vizibil, dar cu menținerea obligației de prezentare la solicitare.
 4. Interzicerea asocierii patentarilor în scopul desfășurării activității în comun.
 5. Clarificarea priorității solicitării/eliberării patentei asupra notificării APL (după caz).
 6. Revizuirea temeiurilor (și termenelor, după caz) pentru suspendarea și retragerea patentei. În speță, încălcarea repetată, cu 10%, a limitelor stabilite prin Legea nr.93/1998 poate conduce la retragerea patentei, în cazul în care patentarul va refuza să-și înregistreze afacerea în forma unei întreprinderi.
 7. Clarificarea responsabilităților privind verificarea implementării Legii nr.93/1998.
 8. Introducerea în anexa nr.1 a codurilor CAEM aferente activităților în bază de patentă.
 9. Introducerea anexei nr.2 privind cererea-model privind eliberarea/prelungirea patentei.
 10. Modificarea bazei de calcul a limitei de 300 mii lei pentru comerțul pe patentă: de la volumul vânzărilor la volumul mărfurilor pe raft și în stocuri, determinat în baza documentelor confirmative.
 11. Includerea patentarilor în categoria beneficiarilor suportului de stat, similar celui acordat întreprinderilor mici și mijlocii. Stabilirea obligației Guvernului de a elabora și implementa programe de stat pentru patentari pentru a susține dezvoltarea acestora și înregistrarea ca întreprinderi, îndeosebi pentru cei din păturile vulnerabile ale populației (pensionari, invalizi, studenți), în vederea depășirii riscurilor asociate interzicerii comerțului pe patentă din ianuarie 2023.

Principalele modificări propuse la Legea nr.845/1992:

 1. Introducerea și definirea conceptului nou de „antreprenor independent”, acesta cuprinzând titularul de patentă și antreprenorul pe activitatea independentă (AI).
 2. Introducerea unui nou capitol III1, care definește particularitățile aplicabile regimului antreprenorial al patentei și al AI, inclusiv drepturi și obligații specifice, evidența antreprenorilor independenți, reducerea unor sancțiuni pecuniare.
 3. Introducerea unui nou capitol III2, care definește particularitățile aplicabile exclusiv AI, care stabilește condiții privind inițierea, desfășurarea și încetarea AI, inclusiv:
  - Includerea prevederilor privind permisul pentru AI în calitate de condiție privind inițierea AI, care urmează a fi tratat ca act permisiv în sensul Legii nr.160/2011;
  - Stabilirea procedurilor de solicitare (în formă fizică sau electronică), eliberare, reperfectare, suspendare, reluare și retragere a permisului pentru AI din perspectiva eliberării acestuia prin SIAGEAP, conform Legii nr.160/2011 și Legii nr.845/1992. Concretizarea atribuțiilor SFS în calitate de autoritate emitentă a permisului ca act permisiv. Inaplicabilitatea principiului aprobării tacite;
  - Acordarea permisiunii de a desfășura 3 activități în baza permiselor pentru AI (fiecare activitate cu permis separat):
  a) comerț cu amănuntul;
  b) transmiterea bunurilor imobiliare proprii în arendă, locațiune, superficie, uzufruct;
  c) achiziții de produse de fitotehnie și/sau de horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal;
 4. Modificarea formei de antreprenoriat din Antreprenor independent-patentă sau AI în întreprindere individuală (SRL, SA) în cazul depășirii repetate a limitei permise cu 1%, ca soluție de asigurare a creșterii afacerii la atingerea/depășirea limitelor stabilite de legislație. Modificarea poate fi solicitată benevol, de către antreprenor sau la recomandarea SFS, sub sancțiunea retragerii permisului pentru încălcarea limitelor permise. Acordarea scutirii de taxe la transmiterea activelor de la antreprenorul independent la întreprindere.
 5. Majorarea limitei volumului de vânzări pe AI de la 600 mii lei la 1.2 milioane lei.
 6. Oferirea oportunității pentru antreprenorul independent de a beneficia de programele de suport din partea statului, prin ODIMM, pentru a crește sustenabil.

Principalele modificări propuse la Codul fiscal sunt de natură redacțională, prin care se prevede:

 1. eliminarea din cap.102 a normelor care au o natură definitorie a activității de antreprenor independent ce desfășoară AI și care nu se integrează în scopul fiscal al actului normativ modificat. Inițierea, desfășurarea activității are loc în baza permisului în calitate de act permisiv, conform modificărilor propuse la Legea nr.845/1992;
 2. introducerea unui mecanism simplu și ușor implementabil de aducere în câmpul legal a persoanelor fizice, care dau în locațiune/arendă bunuri imobile pe termen mai mic de 30 zile și care întâmpină dificultăți la înregistrarea contractelor la SFS conform procedurilor actuale;
 3. reformularea activității de intermediere a achizițiilor produselor agricole, stabilite în cap.103 al Codului fiscal, ca activitate independentă, desfășurată în temeiul Legii nr.845/1992 și cu aplicarea regimului fiscal stabilit. Inițierea, desfășurarea activității are loc în baza permisului în calitate de act permisiv, conform modificărilor propuse la Legea nr.845/1992;

Modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, prin care se propune extinderea suportului de stat oferit IMM asupra antreprenorilor independenți în vederea susținerii dezvoltării acestora și înregistrării afacerilor în formă de întreprinderi. Conceptul „întreprinderilor mici și mijlocii”, în definirea sa general-acceptată, nu va cuprinde antreprenorii independenți.

Codul contravențional: includerea excepției de la recunoașterea încălcării și sancționarea antreprenorilor pentru activități de antreprenoriat în baza actelor permisive eliberate conform principiului aprobării tacite.

Modificări la alte legi. Esența acestora se reduce la ajustarea redacțională a acestora, reieșind din operarea modificărilor la Legea nr.93/1998 și Legea 845/1992

Tranzitoriu:

 1. Stabilirea moratoriului pentru 2021 - 2022 la controalele și sancțiunile fiscale și contravenționale pentru patentarii care vor migra către AI. Controalele fiscale vor fi de natură consultativă.
 2. Pe durata moratoriului, patentarii care vor migra către AI vor fi scutiți de calcularea și plata impozitului pe venit pentru anii respectivi.
 3. Guvernul urmează să asigure posibilitatea eliberării și gestionării, până în decembrie 2020, a patentelor și permiselor pentru AI prin SIA GEAP, începând cu 01.01.2021;
 4. Persoanele care desfășoară AI la data intrării în vigoare a proiectului, se vor reînregistra la SFS, gratuit. Patentele vechi vor fi lăsate până la expirarea valabilității.

Data limită pentru comentarii: 03.04.2020

Persoane responsabile
Valentina Chiper, e-mail valentina.chiper@mei.gov.md

Proiectul și Nota Informativă

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative este elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul de lege a fost elaborat întru executarea pct. 4.5.3. din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019, precum şi pct. 1.1.9 din Planul de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al Republicii Moldova pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.948/2013.

Prin implementarea proiectului se propun modificiari la:
- Codul fiscal
- Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
- Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
- Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii
- Codul contravențional

Modificările în actele normative sus-menționate preconizează atingerea următoarelor obiective specifice (estimative):

 • elaborarea și promovarea, în politica fiscală și vamală 2021-2023 și în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu CBTM, a măsurilor de politică fiscală și administrare fiscală, stabilite în proiect, în vederea încurajării și stimulării migrării comerțului cu amănuntul de pe patentă pe activitatea independentă (AI) sau alte forme de antreprenoriat (termen: Trimestrul 2, anul 2020);
 • ajustarea, testarea și lansarea ghișeului unic Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) pentru inițierea procesului de eliberare și gestiune a patentei și permisului pentru AI (termen: 01.01.2021);
 • numărul de acte permisive (patenta, permisul pentru AI) eliberate, prelungite și reperfectate (după caz) prin SIA GEAP în anii 2021 și 2022 trebuie să depășească 10% din numărul total de eliberări/prelungiri/reperfectări pentru anul respectiv;
 • migrarea a cca 7 mii de patentari în comerț către AI în comerț sau alte forme de antreprenoriat, cu condiția menținerii termenului-limită pentru comerțul cu amănuntul la 31.12.2022;
 • elaborarea și aprobarea unui program de stat pentru susținerea dezvoltării afacerilor titularilor de patentă din categorii defavorizate ale populației (conform art.16 din Legea nr.93/1998) (termen: decembrie 2021), pentru a susține perpetuarea acestor afaceri după excluderea patentei în comerț;
 • 100 de afaceri pe patentă în comerț, desfășurate de persoane fizice din categorii defavorizate ale populației (conform art.16 din Legea nr.93/1998), susținute în cadrul programelor ODIMM și modificate în forme tradiționale de antreprenoriat (ÎI, SRL), în vederea perpetuării afacerii peste termenul-limită 31.12.2022 (termen: decembrie 2022).
 • includerea antreprenorilor independenți în aria de eligibilitate a programelor de stat în vederea susținerii dezvoltării afacerilor și înregistrării acestora ca întreprinderi. Creșterea finanțărilor pentru aceste programe.

Principalele modificări propuse la Legea nr.93/1998:

 1. Revizuirea și ajustarea listei elementelor obligatorii ale patentei. Eliminarea blanchetelor și cupoanelor patentei. Patenta va fi emisă în format simplu, conform specificațiilor ghișeului unic (SIAGEAP).
 2. Revizuirea procedurilor de solicitare (în formă fizică sau electronică), eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare și retragere a acesteia din perspectiva eliberării patentei prin SIA GEAP, conform Legii nr.160/2011 și Legii nr.93/1998. Concretizarea atribuțiilor SFS în calitate de autoritate emitentă a patentei ca act permisiv. Inaplicabilitatea principiului aprobării tacite.
 3. Eliminarea cerinței de afișare obligatorie a copiei patentei într-un loc vizibil, dar cu menținerea obligației de prezentare la solicitare.
 4. Interzicerea asocierii patentarilor în scopul desfășurării activității în comun.
 5. Clarificarea priorității solicitării/eliberării patentei asupra notificării APL (după caz).
 6. Revizuirea temeiurilor (și termenelor, după caz) pentru suspendarea și retragerea patentei. În speță, încălcarea repetată, cu 10%, a limitelor stabilite prin Legea nr.93/1998 poate conduce la retragerea patentei, în cazul în care patentarul va refuza să-și înregistreze afacerea în forma unei întreprinderi.
 7. Clarificarea responsabilităților privind verificarea implementării Legii nr.93/1998.
 8. Introducerea în anexa nr.1 a codurilor CAEM aferente activităților în bază de patentă.
 9. Introducerea anexei nr.2 privind cererea-model privind eliberarea/prelungirea patentei.
 10. Modificarea bazei de calcul a limitei de 300 mii lei pentru comerțul pe patentă: de la volumul vânzărilor la volumul mărfurilor pe raft și în stocuri, determinat în baza documentelor confirmative.
 11. Includerea patentarilor în categoria beneficiarilor suportului de stat, similar celui acordat întreprinderilor mici și mijlocii. Stabilirea obligației Guvernului de a elabora și implementa programe de stat pentru patentari pentru a susține dezvoltarea acestora și înregistrarea ca întreprinderi, îndeosebi pentru cei din păturile vulnerabile ale populației (pensionari, invalizi, studenți), în vederea depășirii riscurilor asociate interzicerii comerțului pe patentă din ianuarie 2023.

Principalele modificări propuse la Legea nr.845/1992:

 1. Introducerea și definirea conceptului nou de „antreprenor independent”, acesta cuprinzând titularul de patentă și antreprenorul pe activitatea independentă (AI).
 2. Introducerea unui nou capitol III1, care definește particularitățile aplicabile regimului antreprenorial al patentei și al AI, inclusiv drepturi și obligații specifice, evidența antreprenorilor independenți, reducerea unor sancțiuni pecuniare.
 3. Introducerea unui nou capitol III2, care definește particularitățile aplicabile exclusiv AI, care stabilește condiții privind inițierea, desfășurarea și încetarea AI, inclusiv:
  - Includerea prevederilor privind permisul pentru AI în calitate de condiție privind inițierea AI, care urmează a fi tratat ca act permisiv în sensul Legii nr.160/2011;
  - Stabilirea procedurilor de solicitare (în formă fizică sau electronică), eliberare, reperfectare, suspendare, reluare și retragere a permisului pentru AI din perspectiva eliberării acestuia prin SIAGEAP, conform Legii nr.160/2011 și Legii nr.845/1992. Concretizarea atribuțiilor SFS în calitate de autoritate emitentă a permisului ca act permisiv. Inaplicabilitatea principiului aprobării tacite;
  - Acordarea permisiunii de a desfășura 3 activități în baza permiselor pentru AI (fiecare activitate cu permis separat):
  a) comerț cu amănuntul;
  b) transmiterea bunurilor imobiliare proprii în arendă, locațiune, superficie, uzufruct;
  c) achiziții de produse de fitotehnie și/sau de horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal;
 4. Modificarea formei de antreprenoriat din Antreprenor independent-patentă sau AI în întreprindere individuală (SRL, SA) în cazul depășirii repetate a limitei permise cu 1%, ca soluție de asigurare a creșterii afacerii la atingerea/depășirea limitelor stabilite de legislație. Modificarea poate fi solicitată benevol, de către antreprenor sau la recomandarea SFS, sub sancțiunea retragerii permisului pentru încălcarea limitelor permise. Acordarea scutirii de taxe la transmiterea activelor de la antreprenorul independent la întreprindere.
 5. Majorarea limitei volumului de vânzări pe AI de la 600 mii lei la 1.2 milioane lei.
 6. Oferirea oportunității pentru antreprenorul independent de a beneficia de programele de suport din partea statului, prin ODIMM, pentru a crește sustenabil.

Principalele modificări propuse la Codul fiscal sunt de natură redacțională, prin care se prevede:

 1. eliminarea din cap.102 a normelor care au o natură definitorie a activității de antreprenor independent ce desfășoară AI și care nu se integrează în scopul fiscal al actului normativ modificat. Inițierea, desfășurarea activității are loc în baza permisului în calitate de act permisiv, conform modificărilor propuse la Legea nr.845/1992;
 2. introducerea unui mecanism simplu și ușor implementabil de aducere în câmpul legal a persoanelor fizice, care dau în locațiune/arendă bunuri imobile pe termen mai mic de 30 zile și care întâmpină dificultăți la înregistrarea contractelor la SFS conform procedurilor actuale;
 3. reformularea activității de intermediere a achizițiilor produselor agricole, stabilite în cap.103 al Codului fiscal, ca activitate independentă, desfășurată în temeiul Legii nr.845/1992 și cu aplicarea regimului fiscal stabilit. Inițierea, desfășurarea activității are loc în baza permisului în calitate de act permisiv, conform modificărilor propuse la Legea nr.845/1992;

Modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, prin care se propune extinderea suportului de stat oferit IMM asupra antreprenorilor independenți în vederea susținerii dezvoltării acestora și înregistrării afacerilor în formă de întreprinderi. Conceptul „întreprinderilor mici și mijlocii”, în definirea sa general-acceptată, nu va cuprinde antreprenorii independenți.

Codul contravențional: includerea excepției de la recunoașterea încălcării și sancționarea antreprenorilor pentru activități de antreprenoriat în baza actelor permisive eliberate conform principiului aprobării tacite.

Modificări la alte legi. Esența acestora se reduce la ajustarea redacțională a acestora, reieșind din operarea modificărilor la Legea nr.93/1998 și Legea 845/1992

Tranzitoriu:

 1. Stabilirea moratoriului pentru 2021 - 2022 la controalele și sancțiunile fiscale și contravenționale pentru patentarii care vor migra către AI. Controalele fiscale vor fi de natură consultativă.
 2. Pe durata moratoriului, patentarii care vor migra către AI vor fi scutiți de calcularea și plata impozitului pe venit pentru anii respectivi.
 3. Guvernul urmează să asigure posibilitatea eliberării și gestionării, până în decembrie 2020, a patentelor și permiselor pentru AI prin SIA GEAP, începând cu 01.01.2021;
 4. Persoanele care desfășoară AI la data intrării în vigoare a proiectului, se vor reînregistra la SFS, gratuit. Patentele vechi vor fi lăsate până la expirarea valabilității.

Data limită pentru comentarii: 03.04.2020

Persoane responsabile
Valentina Chiper, e-mail valentina.chiper@mei.gov.md

Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

 1. Anonim spune:

  chiar unii demnitari nau cu ce se ocupa ,a fost ,,negru ,, sa schimbat in ,,alb,, si acum sa arate ca ei lucreaza schimba pe ,,tarcat,,.afara!!!!!!!!!!!!.faceti numai jocuri de cuvinte…halal…

 2. Anonim spune:

  unii demnitari nu au cu ce se ocupa,a fost ,,negru ,,,apoi ,,alb,, ,si acum sa arate ca ei lucreaza e ,,tarcat,,..la munca!!! si terminati cu jocurile aste de cuvinte inbecililor.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...