37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiect: Modificarea Legii privind piața de capital

Proiect: Modificarea Legii privind piața de capital

15.01.2020384 views Particip.gov.md
(2 voturi, medie: 4,50 din 5)
Se încarcă...

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital

Prin prezentul proiect de lege se intenţionează armonizarea cadrului legislativ intern in domeniul pieței de capital prin clarificarea / precizarea unor ambiguități, fiind astfel operate o serie de modificări, după cum urmează:

- modificarea unor noțiuni din art.6 și completarea acestuia cu noțiuni noi survine urmare a necesității definirii unor elemente utilizate în textul legii, sau care apar urmare a modificării legii, dar nedefinite, precum și în scopul clarificării anumitor noțiuni, pentru a exclude interpretările eronate ale acestora.

- modificările din secțiunea a 4-a, Capitolul II au drept scop de a omite orice interpretări referitoare la procedura de derulare a ofertei de preluare, inclusiv procesele și activitățile premergătoare și ulterioare acestei proceduri.

- introducerea prevederilor ce reglementează activitatea consultantului de investiții, care va putea activa pe piața de capital în urma obținerii autorizării CNPF în acest sens.

- modificările propuse la art.9 (în redacție nouă) cu referire la particularităţile admiterii spre tranzacționare  pe piața reglementată locală a valorilor mobiliare străine au drept scop excluderea uzanței referitoare la circulația, pe teritoriul Republicii Moldova, a valorilor mobiliare străine sub formă de recipise depozitare moldovenești (RDM).

- se propune de a modifica și art.41 instituind condiții mai stricte pentru angajații implicați în activitatea licențiată în vederea evaluării continue a acestora, dat fiind faptul că legislația în domeniul pieții de capital se actualizează în permanență.

- modificările art.67 se referă la instituirea unor prevederi mai detaliate referitoare la admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare corporative, iar completarea art.70 clarifică cazurile în care valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi retrase de pe aceasta.

- modificările și completările propuse la capitolul VI, secțiunea 1-a se referă la dezvăluirea informației de către emitenți și au drept scop elucidarea anumitor norme prin omiterea de interpretări și aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

- se propune completarea art.127 cu norme care vor reglementa restricțiile privind

tranzacționarea instrumentelor financiare de către persoanele care dispun de informații privilegiate, dar și de a lărgi spectrul de persoane, dat fiind faptul că, orice persoană licențiată sau autorizată pe piața de capital poate dispune de informații referitor la anumite încălcări a legislației în efectuarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (art.129).

- modificările propuse la capitolul VI, secțiunea a 3-a, se referă la majorarea compensației ce urmează a fi achitată clientului unei societăți de investiții din Fondul de compensare a investitorilor, în cazul incapacităţii societăţilor de investiţii de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale acestui client. Suma compensației se mărește de la 6000 lei la echivalentul în lei a 1000 de euro, majorând astfel, nivelul de protecție al investitorilor. Totodată, se propune ca sursele de formare a mijloacelor Fondului să fie completate cu o nouă sursă și anume, mijloacele transferate în temeiul art.30 alin.(9) lit.a) și art.1461 alin.(13). Din practică se relevă că cea mai mare parte a acestor mijloace bănești (peste 90%), transferate în conturi bancare, nu sunt solicitate de foștii acționari, prin urmare se propune ca aceste resurse financiare să fie direcționate în Fondul de compensare a investitorilor, iar la cererea foștilor acționari, Fondul să-i compenseze cu sumele de bani corespunzătoare, procedură expusă în art.1312.

- se propune completarea art.140 cu prevederi referitoare la cazurile în care CNPF este în drept să retragă licența eliberată anterior, or, astfel de reglementări sunt necesare a fi stipulate în lege.

- se propune clarificarea în detalii a cazurilor în care are loc încetarea activității pe piața de capital a persoanei licențiate sau autorizate (art.146), dar și a modalității în care are loc executarea sancțiunilor pe piața de capital (art.1441).

Persoane responsabile
Litocenco Ana, Șef, Serviciul Reglementarea Sectorului Financiar, tel. 022 26 29 10, email: ana.litocenco@mf.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...