37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect de lege cu privire la modificarea Codului fiscal, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă

Proiect de lege cu privire la modificarea Codului fiscal, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă

13.08.20211.174 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La data de 9 august 2021, a fost înregistrat în Parlament proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164/1997 – art.24).

Potrivit notei informative la proiect, în scopul creării de condiţii pentru relansarea economică, pentru investiţii în dezvoltarea şi modernizarea producţiei, se propune introducerea cotei zero a impozitului pe venit pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali. Cota zero a impozitului pe venit este aplicată cu condiţia că venitul obţinut este direcţionat spre investiţii în dezvoltarea producției proprii (lucrări, servicii). Investiţiile în dezvoltarea producţiei proprii prevede efectuarea, din veniturile obţinute, a cheltuielilor pentru achiziţionarea, repararea, modernizarea fondurilor fixe, majorarea activelor curente în scopul creşterii volumului de producţie şi/sau producere a unor noi tipuri de produse (lucrări, servicii).

Modificările propuse în proiectul de lege:

Art. I. – Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie, 1997 (Republicat în в Monitorul Oficial ediţia specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 15, litera b) va avea următoarea redacție:

,,b)  pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali – în mărime de 0% din venitul anual impozabil cu condiţia respectării dispoziţiilor alineatului (236) al articolului 24 al Legii  pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal;”

Art.  II. Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.97  (Republicat în Monitorul Oficial, ediţie specială din 08 februarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi completează după cum urmează:

 1. Articolul 24 se completează cu alineatul (236) cu următorul cuprins:

„ (236) Cota prevăzută la articolul 15 litera b) din Cod fiscal se va aplica, după cum urmează:

 1. în cazul în care venitul or partea din el, determinat în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ca venit impozabil este direcţionat în perioda raportata spre Investirea presupune toate tipurile de cheltuieli pentru creșterea capitalului propriu a întreprinderii și creșterea activelor materiale, nemateriale și financiare ale acesteia.
 2. în cazul direcţionării venitului, ce urmează a fi impozitat, spre alte scopuri, diferite de cele ce ţin de investiţii, agenţii economici vor achita la buget suma impozitului pe venit de 12%, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), venitul cărora este impozitat cu aplicarea cotei de 7% cu aplicarea sancțiunilor stabilite în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;
 3. în cazul aplicării cotei zero pentru impozitarea venitului, direcţionat spre alte scopuri, diferite de investiţiile, agenţii economici vor achita o amendă adaugata în mărime de 30% din suma impozitului pe venit;
 4. aplicarea cotei zero a impozitului pe venit nu scuteşte persoanele, indicate la articolul 15 litera b) din Codului fiscal de prezentarea a declaraţiilor în conformitate cu prevederile articolului 83 din Codul fiscal;
 5. rezidenţilor zonelor economice libere, specificați la articolul 49 literele а) şi b) din Codul fiscal se pune în aplicare cota zero a impozitului pe venit cu condiţia respectării prevederilor articolului 49 literele а) şi b) din Codul fiscal şi articolul 236 al prezentei Legi;
 6. în perioada de acţiune a cotei, prevăzute la articolul 15 litera b) din Codul fiscal se suspendă acţiunea dispoziţiilor prevăzute în Titlul 71, articolul 801 alineatul (3), articolului 81 alineatul (2) și a articolelor 82,84, 87.”

La data de 9 august 2021, a fost înregistrat în Parlament proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164/1997 – art.24).

Potrivit notei informative la proiect, în scopul creării de condiţii pentru relansarea economică, pentru investiţii în dezvoltarea şi modernizarea producţiei, se propune introducerea cotei zero a impozitului pe venit pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali. Cota zero a impozitului pe venit este aplicată cu condiţia că venitul obţinut este direcţionat spre investiţii în dezvoltarea producției proprii (lucrări, servicii). Investiţiile în dezvoltarea producţiei proprii prevede efectuarea, din veniturile obţinute, a cheltuielilor pentru achiziţionarea, repararea, modernizarea fondurilor fixe, majorarea activelor curente în scopul creşterii volumului de producţie şi/sau producere a unor noi tipuri de produse (lucrări, servicii).

Modificările propuse în proiectul de lege:

Art. I. – Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie, 1997 (Republicat în в Monitorul Oficial ediţia specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 15, litera b) va avea următoarea redacție:

,,b)  pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali – în mărime de 0% din venitul anual impozabil cu condiţia respectării dispoziţiilor alineatului (236) al articolului 24 al Legii  pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal;”

Art.  II. Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.97  (Republicat în Monitorul Oficial, ediţie specială din 08 februarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi completează după cum urmează:

 1. Articolul 24 se completează cu alineatul (236) cu următorul cuprins:

„ (236) Cota prevăzută la articolul 15 litera b) din Cod fiscal se va aplica, după cum urmează:

 1. în cazul în care venitul or partea din el, determinat în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ca venit impozabil este direcţionat în perioda raportata spre Investirea presupune toate tipurile de cheltuieli pentru creșterea capitalului propriu a întreprinderii și creșterea activelor materiale, nemateriale și financiare ale acesteia.
 2. în cazul direcţionării venitului, ce urmează a fi impozitat, spre alte scopuri, diferite de cele ce ţin de investiţii, agenţii economici vor achita la buget suma impozitului pe venit de 12%, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), venitul cărora este impozitat cu aplicarea cotei de 7% cu aplicarea sancțiunilor stabilite în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;
 3. în cazul aplicării cotei zero pentru impozitarea venitului, direcţionat spre alte scopuri, diferite de investiţiile, agenţii economici vor achita o amendă adaugata în mărime de 30% din suma impozitului pe venit;
 4. aplicarea cotei zero a impozitului pe venit nu scuteşte persoanele, indicate la articolul 15 litera b) din Codului fiscal de prezentarea a declaraţiilor în conformitate cu prevederile articolului 83 din Codul fiscal;
 5. rezidenţilor zonelor economice libere, specificați la articolul 49 literele а) şi b) din Codul fiscal se pune în aplicare cota zero a impozitului pe venit cu condiţia respectării prevederilor articolului 49 literele а) şi b) din Codul fiscal şi articolul 236 al prezentei Legi;
 6. în perioada de acţiune a cotei, prevăzute la articolul 15 litera b) din Codul fiscal se suspendă acţiunea dispoziţiilor prevăzute în Titlul 71, articolul 801 alineatul (3), articolului 81 alineatul (2) și a articolelor 82,84, 87.”

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Consider că pentru implimentarea acestor modificări, este nevoie de elaborta și o dare de seamă privind repartizarea profitului. In baza aceste dari de semă, se va calcula impozit pe venit din activitatea de întreprnzător, baza de calcul fiind sumele indreptate spre achitarea dividendelor sau indreptate spre premierea colectivului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...