37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect: Cadrul normativ în domeniul auditului urmează a fi ajustat

Proiect: Cadrul normativ în domeniul auditului urmează a fi ajustat

03.09.2021499 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de Hotărâre privind modificarea și abrogarea unor acte normative a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare - CNPF).

Potrivit art.50 alin.(7) din Legea nr.271/2017 privind auditului situațiilor financiare,  pe parcursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii (01.01.2019), pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, auditorii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la Banca Naţională a Moldovei şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

În acest sens la expirarea termenului statuat în norma citată, CNPF nu mai este autoritatea abilitată cu certificarea auditorului.  În conformitate cu normele Legii nr.271/2017 certificatul de calificare al auditorului se eliberează de către Consiliul de supraveghere publică a auditului  la data adoptării deciziei de către Comisia de certificare a auditorilor.

În condițiile expuse se conturează necesitatea operării modificărilor în actele normative ale autorității de supraveghere (Anexa nr.3 la Hotărârea CNPF nr.13/3/2008 și Hotărârea CNPF nr.19/3/2019) în vederea conformării cadrului normativ în domeniul auditului și clarificarea unor aspecte aferent procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entităților de audit în/din lista entităților eligibile.

Totodată, urmează a fi abrogată Hotărârea CNPF nr.36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de certificare a auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.

Astfel, proiectul hotărârii stabilește:

- Ajustări redacționale la Hotărârii CNPF nr.13/3/2008;

- Modificarea Hotărârii CNPF nr.19/3/219 după cum urmează:

 • Modificări în contextul excluderii certificatelor de calificare a auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară  emise de către CNPF;
 • Completări prin care membrii echipei de audit din cadrul entității de audit au obligativitatea de a întruni cumulativ condiții de calificare, inclusiv stabilirea unor exigențe suplimentare;
 • Stabilirea că în cazul unui dezacord cu Raportul/opinia actuarului extern, entitatea de audit, cu acordul autorității de supraveghere, va antrena un alt actuar în echipa de audit;
 • Completări prin care autoritatea de supraveghere poate emite decizii de suspendare pe o perioadă anumită a entității de audit din lista entităților eligibile de audit, care a încălcat cerințele Regulamentului;
 • Completarea cu un nou punct prin care se va permite ca entitatea de audit care a început să efectueze misiunea de audit în cadrul unui asigurător va finaliza misiunea. Misiunile de audit se vor finaliza, având în vedere  că entitatea de audit a fost aprobată de către autoritatea de supraveghere până la data intrării în vigoare a deciziei de suspendare/eliminare;
 • Reformularea textului, în sensul separării activelor cumulative ale asigurătorilor (reasigurătorilor)  din categoria ,,asigurări de viață” sau ,,asigurări generale”;
 • Completarea cu prevederi noi privind necesitatea prezentării declarației actuarului, prin care acesta își va exprima acordul de a prezenta opinii/analize pe parcursul misiunii de audit;
 • Completarea cu două temeiuri  prin care se poate refuza cererea de aprobare a entităţii de audit depusă de către asigurător (reasigurător) la CNPF;
 • Completarea cu prevederi noi prin care vor fi statuate expres temeiurile de suspendare/eliminare a entității de audit din lista entităților eligibile;
 • Completarea cu puncte noi prin care se prevede obligativitatea asigurătorilor de prezentare a Rapoartelor de audit și că autoritatea de supraveghere va restitui setul de documente fără examinare dacă Rapoartele menționate în pct.43 din Regulament, au fost emise de către o entitatea de audit care nu a fost aprobată în prealabil.

- Abrogarea Hotărârii CNPF nr.36/12/2009, dat fiind faptul că autoritatea de supraveghere pe piața asigurărilor nu va mai examina dosare privind obținerea certificatului de calificare al auditorului și eliberarea acestora. În acest sens, certificatele de calificare al auditorului vor fi eliberate de către Consiliu de Supraveghere publică a auditului.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea și abrogarea unor acte normative a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare - CNPF).

Potrivit art.50 alin.(7) din Legea nr.271/2017 privind auditului situațiilor financiare,  pe parcursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii (01.01.2019), pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, auditorii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la Banca Naţională a Moldovei şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

În acest sens la expirarea termenului statuat în norma citată, CNPF nu mai este autoritatea abilitată cu certificarea auditorului.  În conformitate cu normele Legii nr.271/2017 certificatul de calificare al auditorului se eliberează de către Consiliul de supraveghere publică a auditului  la data adoptării deciziei de către Comisia de certificare a auditorilor.

În condițiile expuse se conturează necesitatea operării modificărilor în actele normative ale autorității de supraveghere (Anexa nr.3 la Hotărârea CNPF nr.13/3/2008 și Hotărârea CNPF nr.19/3/2019) în vederea conformării cadrului normativ în domeniul auditului și clarificarea unor aspecte aferent procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entităților de audit în/din lista entităților eligibile.

Totodată, urmează a fi abrogată Hotărârea CNPF nr.36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de certificare a auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.

Astfel, proiectul hotărârii stabilește:

- Ajustări redacționale la Hotărârii CNPF nr.13/3/2008;

- Modificarea Hotărârii CNPF nr.19/3/219 după cum urmează:

 • Modificări în contextul excluderii certificatelor de calificare a auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară  emise de către CNPF;
 • Completări prin care membrii echipei de audit din cadrul entității de audit au obligativitatea de a întruni cumulativ condiții de calificare, inclusiv stabilirea unor exigențe suplimentare;
 • Stabilirea că în cazul unui dezacord cu Raportul/opinia actuarului extern, entitatea de audit, cu acordul autorității de supraveghere, va antrena un alt actuar în echipa de audit;
 • Completări prin care autoritatea de supraveghere poate emite decizii de suspendare pe o perioadă anumită a entității de audit din lista entităților eligibile de audit, care a încălcat cerințele Regulamentului;
 • Completarea cu un nou punct prin care se va permite ca entitatea de audit care a început să efectueze misiunea de audit în cadrul unui asigurător va finaliza misiunea. Misiunile de audit se vor finaliza, având în vedere  că entitatea de audit a fost aprobată de către autoritatea de supraveghere până la data intrării în vigoare a deciziei de suspendare/eliminare;
 • Reformularea textului, în sensul separării activelor cumulative ale asigurătorilor (reasigurătorilor)  din categoria ,,asigurări de viață” sau ,,asigurări generale”;
 • Completarea cu prevederi noi privind necesitatea prezentării declarației actuarului, prin care acesta își va exprima acordul de a prezenta opinii/analize pe parcursul misiunii de audit;
 • Completarea cu două temeiuri  prin care se poate refuza cererea de aprobare a entităţii de audit depusă de către asigurător (reasigurător) la CNPF;
 • Completarea cu prevederi noi prin care vor fi statuate expres temeiurile de suspendare/eliminare a entității de audit din lista entităților eligibile;
 • Completarea cu puncte noi prin care se prevede obligativitatea asigurătorilor de prezentare a Rapoartelor de audit și că autoritatea de supraveghere va restitui setul de documente fără examinare dacă Rapoartele menționate în pct.43 din Regulament, au fost emise de către o entitatea de audit care nu a fost aprobată în prealabil.

- Abrogarea Hotărârii CNPF nr.36/12/2009, dat fiind faptul că autoritatea de supraveghere pe piața asigurărilor nu va mai examina dosare privind obținerea certificatului de calificare al auditorului și eliberarea acestora. În acest sens, certificatele de calificare al auditorului vor fi eliberate de către Consiliu de Supraveghere publică a auditului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...