37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Progresele înregistrate în cadrul proiectului Twinning, prezentate la Reuniunea Comitetului de Supraveghere

Progresele înregistrate în cadrul proiectului Twinning, prezentate la Reuniunea Comitetului de Supraveghere

24.10.2019345 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal continuă implementarea proiectului Twinning ”Suport în modernizarea Serviciului Vamal în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” în scopul realizării angajamentelor asumate la nivel european, în special în domeniul facilitării comerțului internațional de mărfuri.Evoluțiile înregistrate până la etapa actuală de implementare a Proiectului și acțiunile viitoare au fost discutate în cadrul celei de-a 8-a ședințe a Comitetului de Supraveghere, prezidată de președintele Comitetului, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, Lider de Proiect din partea Republicii Moldova.

La reuniune au mai participat Vicedirectorul General al autorității vamale lituaniene, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Lituaniei, Consilierul Rezident de Twinning, Valdas Dovydenas, Liderul de Proiect din partea Italiei, Francesca Romana di Bello, Managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Ekaterina Yakovleva, Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario de Blasio, precum și reprezentanți ai autorităților naționale de resort.

Potrivit raportului de activitate, în perioada de referință, instituția a efectuat un șir de activități, cu sprijinul experților străini, pe marginea celor patru componente - Cadrul legal, Ghișeul Unic, NCTS, Instruire și comunicare.

Astfel, cu suportul Proiectului Twinning, Serviciul Vamal a demarat procesul de implementare a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și a Ghișeului Unic, condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a Acordului de Asociere.

Odată cu implementarea NCTS, declarația de tranzit  se va depune în format electronic, fiind facilitat schimbul de date între birourile vamale implicate într-o operațiune de tranzit. În acest mod, va spori gradul de securitate a datelor și se vor reduce costurile și întârzierile determinate de declararea bunurilor pe suport de hârtie.

Pe de altă parte, Ghișeul Unic ar urma să integreze actele emise de mai multe autorități naționale, astfel că agentul economic sau brokerul vamal nu va mai fi obligat să solicite un șir de acte permisive de la mai multe agenții. Acestea vor fi depuse la un singur ghișeu, iar sistemul le va repartiza în mod automat tuturor autorităților vizate.

Printre progresele înregistrate se numără și demersurile instituției de armonizare a legislației vamale naționale cu cea comunitară, o condiție imperativă pentru implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit. Autoritatea vamală a elaborat proiectul unui nou Cod Vamal, structurat și apropiat de Codul Vamal al Uniunii Europene, care a fost deja supus evaluării de o misiune de experți TAIEX prin prisma corespunderii acestuia cu legislația UE. Mai mult, funcționarii vamali din domeniile de profil lucrează și la elaborarea cadrului normativ secundar de aplicare a noului Cod Vamal, în partea ce ține de NCTS și Ghișeul Unic.

De asemenea, Serviciul Vamal a elaborat și aprobat Documentul de Viziune asupra Ghișeului Unic, fiind în etapă finală de întocmire a caietului de sarcini, care prevede funcționalitățile și cerințele tehnice ale modulului vizat.

În continuare, unul dintre principalele obiective ale administrației vamale rămâne modernizarea sistemului informațional în baza celei mai recente versiuni a softului aplicativ Asycuda World, ceea ce va permite dezvoltarea și integrarea unor noi instrumente și module, indispensabile eficientizării activității vamale.

Tot în acest context, în luna septembrie curent, o delegație a Serviciului Vamal a efectuat o vizită de documentare în Republica Italiană cu privire la aplicarea instrumentelor Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), examinând procedurile de vămuire a mărfurilor în regimurile de export și import, aplicarea procedurilor simplificate de vămuire, dar și aplicabilitatea NCTS-ului în cadrul procedurii de tranzit și a transportului multimodal.

În intervenția sa, Directorul interimar al Vămii, Iurie Ceban, a apreciat sprijinul consecvent și asistența calitativă oferită de experții europeni, menționând, totodată, că au fost inițiate negocieri cu partenerii de implementare a Proiectului Twinning, Lituania și Italia, pentru asigurarea unei platforme de colaborare bilaterală în vederea continuării acțiunilor demarate în cadrul Proiectului și aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun și Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

A 9-a și ultima ședință a Comitetului de supraveghere este preconizată pentru data de 14 noiembrie curent.

Notă: Proiectul Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost lansat la data de 21 noiembrie 2017 și se va încheia la 23 noiembrie 2019. Obiectul general al proiectului este de a sprijini Republica Moldova în pregătirea necesară pentru implementarea NCTS și a Ghișeului Unic, condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere RM-UE.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...