37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Programul flexibil de muncă ar putea fi reglementat de Codul muncii

Programul flexibil de muncă ar putea fi reglementat de Codul muncii

19.08.20193.441 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a propus spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/ 2003.

Potrivit notei informative a proiectului, este prevăzută modificarea a peste 30 articole ale Codului, cu referire la:

- concretizarea și îmbunătățirea conținutului normativ al unor norme juridice;

- instituirea Registrului electronic al angajaților, în contextul excluderii carnetelor de muncă;

- asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;

În acest sens Codul se va completa cu art.1001 “Program flexibil de muncă” ce prevede faptul că angajatorul poate stabili programe flexibile de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului, dacă această posibilitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al unităţii sau în alt act administrativ la nivel de unitate. Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare zilnică a timpului de muncă față de regimul normal de muncă.

În cadrul programului flexibil de muncă, durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află la locul de muncă și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.

- acordarea dreptului de a recompensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;

- asigurarea aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii;

- scutirea angajaților de obligativitatea de a prezenta, la momentul angajării, a unor documente improprii pentru angajator;

- asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților pe domeniul securității și sănătății în muncă;

- realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, cu păstrarea locului de muncă de bază;

- aducerea în concordanță a unor prevederi din Codul muncii cu prevederile Codului educației;

- asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaus (de lucru) în alte zile;

- acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile.

Codul muncii va fi completat de asemenea și cu prevederi referitoare la examenul medical la angajare și examenele medicale periodice.

Astfel, angajarea și/sau transferul unor categorii de salariați la alte locuri de muncă se vor face conform certificatelor medicale eliberate în temeiul examenelor medicale. Pentru perioada examenelor medicale periodice salariaților li se garantează menținerea locului de muncă (a funcției) și a salariului mediu.

În ceea ce privește art. 184 “Garanţii în caz de încetare a contractului individual de muncă”, angajatorul va fi obligat să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), sub semnătură, despre intenţia sa de a desface contractul individual de muncă încheiat pe o durată nedeterminată sau determinată, cu 14 zile calendaristice înainte – în caz de concediere din motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă (art.86 alin. (1) lit. y1 și art.301 alin.(1) lit. c)).

Data limită pentru comentarii asupra proiectului enunțat este 02.09.2019.

Persoane responsabile:
Alexandru Ghețu, Șef Direcție politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social,
Tel.022-262-175. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a propus spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/ 2003.

Potrivit notei informative a proiectului, este prevăzută modificarea a peste 30 articole ale Codului, cu referire la:

- concretizarea și îmbunătățirea conținutului normativ al unor norme juridice;

- instituirea Registrului electronic al angajaților, în contextul excluderii carnetelor de muncă;

- asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;

În acest sens Codul se va completa cu art.1001 “Program flexibil de muncă” ce prevede faptul că angajatorul poate stabili programe flexibile de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului, dacă această posibilitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al unităţii sau în alt act administrativ la nivel de unitate. Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare zilnică a timpului de muncă față de regimul normal de muncă.

În cadrul programului flexibil de muncă, durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află la locul de muncă și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.

- acordarea dreptului de a recompensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;

- asigurarea aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii;

- scutirea angajaților de obligativitatea de a prezenta, la momentul angajării, a unor documente improprii pentru angajator;

- asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților pe domeniul securității și sănătății în muncă;

- realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, cu păstrarea locului de muncă de bază;

- aducerea în concordanță a unor prevederi din Codul muncii cu prevederile Codului educației;

- asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaus (de lucru) în alte zile;

- acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile.

Codul muncii va fi completat de asemenea și cu prevederi referitoare la examenul medical la angajare și examenele medicale periodice.

Astfel, angajarea și/sau transferul unor categorii de salariați la alte locuri de muncă se vor face conform certificatelor medicale eliberate în temeiul examenelor medicale. Pentru perioada examenelor medicale periodice salariaților li se garantează menținerea locului de muncă (a funcției) și a salariului mediu.

În ceea ce privește art. 184 “Garanţii în caz de încetare a contractului individual de muncă”, angajatorul va fi obligat să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), sub semnătură, despre intenţia sa de a desface contractul individual de muncă încheiat pe o durată nedeterminată sau determinată, cu 14 zile calendaristice înainte – în caz de concediere din motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă (art.86 alin. (1) lit. y1 și art.301 alin.(1) lit. c)).

Data limită pentru comentarii asupra proiectului enunțat este 02.09.2019.

Persoane responsabile:
Alexandru Ghețu, Șef Direcție politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social,
Tel.022-262-175. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...