37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM-urilor, propus pentru consultări publice

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM-urilor, propus pentru consultări publice

30.06.2022108 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este propus spre consultări publice de Ministerul Economiei.

Programul are drept scop sporirea gradului de performanță a IMM, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Beneficiarii ai Programului sunt întreprinderile înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale. Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1) să desfășoare activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
2) să activeze minim 24 de luni până la data aplicării la Programperioadă în care au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
3) să fie lipsiți de restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program.

Potrivit proiectului programul este structurat în următoarele componente:

  • informarea și promovarea - are ca scop diseminarea informației privind derularea implementării tuturor etapelor, obiectivele și condițiile Programului pentru a atrage grupul țintă în număr suficient.
  • suport financiar nerambursabil - va constitui 50% din valoarea proiectului investițional și nu poate depăși suma de 2.000.000 MDL per beneficiar. Resurselor financiare vor fi acordate pentru: automatizarea și robotizarea procesului de producție, modernizarea liniilor tehnologice existente, soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție și sistem de învățare (inteligență artificială) pentru optimizarea producției.
  • monitorizarea și evaluarea - au ca scop evaluarea realizării proiectelor investiționale, identificarea și diminuarea riscurilor care pot provoca situații de criză, determinarea tacticilor de comunicare cu beneficiarii de resurse financiare nerambursabile, precum și evaluarea impactului acestora.

Conform Legii nr.112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 în anul 2022 pentru implementarea Programului a fost alocată suma de 50,0 mil. lei.

Astfel, persoanele interesate pot expedia opiniile și sugestiile până pe data de 12 iulie în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Chirița Nadejda (Consultant principal, Secția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț) Tel . 022 250 613 / Email : nadejda.chirita@me.gov.md

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este propus spre consultări publice de Ministerul Economiei.

Programul are drept scop sporirea gradului de performanță a IMM, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Beneficiarii ai Programului sunt întreprinderile înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale. Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1) să desfășoare activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
2) să activeze minim 24 de luni până la data aplicării la Programperioadă în care au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
3) să fie lipsiți de restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program.

Potrivit proiectului programul este structurat în următoarele componente:

  • informarea și promovarea - are ca scop diseminarea informației privind derularea implementării tuturor etapelor, obiectivele și condițiile Programului pentru a atrage grupul țintă în număr suficient.
  • suport financiar nerambursabil - va constitui 50% din valoarea proiectului investițional și nu poate depăși suma de 2.000.000 MDL per beneficiar. Resurselor financiare vor fi acordate pentru: automatizarea și robotizarea procesului de producție, modernizarea liniilor tehnologice existente, soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție și sistem de învățare (inteligență artificială) pentru optimizarea producției.
  • monitorizarea și evaluarea - au ca scop evaluarea realizării proiectelor investiționale, identificarea și diminuarea riscurilor care pot provoca situații de criză, determinarea tacticilor de comunicare cu beneficiarii de resurse financiare nerambursabile, precum și evaluarea impactului acestora.

Conform Legii nr.112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 în anul 2022 pentru implementarea Programului a fost alocată suma de 50,0 mil. lei.

Astfel, persoanele interesate pot expedia opiniile și sugestiile până pe data de 12 iulie în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Chirița Nadejda (Consultant principal, Secția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț) Tel . 022 250 613 / Email : nadejda.chirita@me.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...