37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2023

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2023

09.01.2023616 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Programul de conformare pentru anul 2023 prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii.
De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.

Potrivit prevederilor actului citat, sunt stabilite ca prioritare pentru monitorizare pe parcursul anului 2023 următoarele sectoare din economia națională:

 • comerțul cu ridicata și amănuntul a mărfurilor, produselor și materialelor;
 •  HoReCa;
 • întreținerea și repararea autovehiculelor;
 • servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
 • industria prelucrătoare;
 • școli de conducere (pilotaj).

Motivul monitorizării se datorează analizei scorului mediu de risc înregistrat de contribuabili corespunzător sectoarelor economiei naționale și veniturilor din impozite și taxe raportate la PIB, precum și a rezultatelor acțiunilor de administrare fiscală aplicate pe parcursul anilor 2021-2022.

Principalele riscuri de neconformare fiscală evaluate pentru segmentele enumerate sunt: utilizarea muncii ne (sub) declarate; nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate; venitul declarat considerabil în raport cu achitările TVA; riscul raportării eronate, prin neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă; nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate; neutilizarea echipamentelor de casă și control cu memorie fiscală etc.

Cu privire la tratamentele de conformare utilizate față de contribuabilii din domeniile menționate acestea vor consta în aplicarea următoarelor instrumente: contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor, notificărilor/chestionarul agentului economic; organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare; efectuarea vizitelor fiscale și monitorizarea subdiviziunilor declarate de către contribuabil.

Suplimentar la sectoarele de activitate stabilite pentru anul 2023 ca prioritare pentru monitorizare prin prisma Programului de conformare, se vor supune monitorizării: casele de schimb valutar, transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare conform prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, veniturile obținute de către persoanele fizice din jocurile de noroc și serviciile prestate în adresa companiilor nerezidente precum și, prevenirea și combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate.

Concomitent, autoritatea fiscală planifică în perioada anului 2023 să selecteze un eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Tratamentul de conformare voluntară, va fi aplicat cu prudență față de un eșantion de contribuabili selectați, pentru care se va aprecia risc de nedeclarare a veniturilor, reieșind din informația deținută de SFS, inclusiv fiind admisă nerespectarea legislației fiscale din imprudență și nu cu rea intenție.

Referitor la agenții economici cu statut de contribuabil aceștea au o importanță majoră în sistemul fiscal al Republicii Moldova. Aportul acestora la BPN la situația din 30.11.2022 a constituit 15,12 mlrd. lei din totalul încasărilor de 48,8 mlrd. lei sau circa 31%.

Pe parcursul anului curent pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor, contribuabilii mari se vor repartiza în 4 eșantioane, în funcție de impactul pe care îl au asupra colectării impozitelor si taxelor, riscurilor întrunite și probabilității producerii unui risc.

Programul de conformare pentru anul 2023 prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii.
De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.

Potrivit prevederilor actului citat, sunt stabilite ca prioritare pentru monitorizare pe parcursul anului 2023 următoarele sectoare din economia națională:

 • comerțul cu ridicata și amănuntul a mărfurilor, produselor și materialelor;
 •  HoReCa;
 • întreținerea și repararea autovehiculelor;
 • servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
 • industria prelucrătoare;
 • școli de conducere (pilotaj).

Motivul monitorizării se datorează analizei scorului mediu de risc înregistrat de contribuabili corespunzător sectoarelor economiei naționale și veniturilor din impozite și taxe raportate la PIB, precum și a rezultatelor acțiunilor de administrare fiscală aplicate pe parcursul anilor 2021-2022.

Principalele riscuri de neconformare fiscală evaluate pentru segmentele enumerate sunt: utilizarea muncii ne (sub) declarate; nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate; venitul declarat considerabil în raport cu achitările TVA; riscul raportării eronate, prin neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă; nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate; neutilizarea echipamentelor de casă și control cu memorie fiscală etc.

Cu privire la tratamentele de conformare utilizate față de contribuabilii din domeniile menționate acestea vor consta în aplicarea următoarelor instrumente: contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor, notificărilor/chestionarul agentului economic; organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare; efectuarea vizitelor fiscale și monitorizarea subdiviziunilor declarate de către contribuabil.

Suplimentar la sectoarele de activitate stabilite pentru anul 2023 ca prioritare pentru monitorizare prin prisma Programului de conformare, se vor supune monitorizării: casele de schimb valutar, transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare conform prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, veniturile obținute de către persoanele fizice din jocurile de noroc și serviciile prestate în adresa companiilor nerezidente precum și, prevenirea și combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate.

Concomitent, autoritatea fiscală planifică în perioada anului 2023 să selecteze un eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Tratamentul de conformare voluntară, va fi aplicat cu prudență față de un eșantion de contribuabili selectați, pentru care se va aprecia risc de nedeclarare a veniturilor, reieșind din informația deținută de SFS, inclusiv fiind admisă nerespectarea legislației fiscale din imprudență și nu cu rea intenție.

Referitor la agenții economici cu statut de contribuabil aceștea au o importanță majoră în sistemul fiscal al Republicii Moldova. Aportul acestora la BPN la situația din 30.11.2022 a constituit 15,12 mlrd. lei din totalul încasărilor de 48,8 mlrd. lei sau circa 31%.

Pe parcursul anului curent pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor, contribuabilii mari se vor repartiza în 4 eșantioane, în funcție de impactul pe care îl au asupra colectării impozitelor si taxelor, riscurilor întrunite și probabilității producerii unui risc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...