37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2022, a fost aprobat

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2022, a fost aprobat

10.12.2021941 views
(1 voturi, medie: 1,00 din 5)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat Programul de conformare pentru anul 2022 care prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii. De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.

Potrivit prevederilor actului citat, sunt stabilite ca prioritare pentru monitorizare pe parcursul anului 2022 următoarele sectoare din economia națională:

 1. Comerț cu amănuntul și cu ridicata a mărfurilor și materialelor;
 2. Comerț cu autovehicule;
 3. Agricultura;
 4. Servicii imobiliare;
 5. Întreținerea și repararea autovehiculelor/spălătoriile auto;
 6. Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
 7. Industria prelucrătoare;
 8. Industria alimentară.

Motivul monitorizării se datorează analizei scorului mediu de risc înregistrat de contribuabili corespunzător sectoarelor economiei naționale și veniturilor din impozite și taxe raportate la PIB, precum și a rezultatelor acțiunilor de administrare fiscală aplicate pe parcursul anilor 2020-2021. Tot în contextul monitorizărilor principalele riscuri de neconformare fiscală evaluate pentru segmentul respectiv sunt: utilizarea muncii ne (sub) declarate, riscul raportării eronate,prin neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă, riscul subdeclarării obligațiilor TVA prin utilizarea schemelor de majorarea trecerii în cont a TVA, reieșind din tranzacțiile efectuate, venitul declarat considerabil în raport cu achitările TVA, nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate, neutilizarea echipamentelor de casă și control cu memorie fiscală, lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor comercializate.

Cu privire la tratamentele de conformare utilizate față de contribuabilii din domeniul comerțului acestea vor consta în aplicarea următoarelor instrumente:
- Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor, notificărilor/chestionarul agentului economic;
- Organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare;
- Efectuarea vizitelor fiscale;
- Monitorizarea subdiviziunilor declarate de către contribuabil.

Suplimentar la sectoarele de activitate stabilite pentru anul 2022 ca prioritare pentru monitorizare prin prisma Programului de conformare, se vor supune monitorizării și următoarele activități: casele de schimb valutar, transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare, veniturile obținute de către persoanele fizice din jocurile de noroc și serviciile prestate în adresa companiilor nerezidente și persoanele fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional de zilier.

Pentru anul viitor SFS mai planifică și selectarea un eșantion de persoane fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Tratamentul de conformare voluntară, va fi aplicat cu prudență față de un eșantion de contribuabili selectați, pentru care se va aprecia risc de nedeclarare a veniturilor, reieșind din informația deținută de SFS, inclusiv fiind admisă nerespectarea legislației fiscale din imprudență și nu cu rea intenție.

Referitor la agenții economici cu statut de contribuabil aceștea au o importanță majoră în sistemul fiscal al Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2022 potrivit SFS, accentul prioritar va fi pe monitorizarea contribuabililor din domeniile cu nivel sporit de risc de neconformare: industria prelucrătoare, industria alimentară și agricultură. Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari urmează să fie selectate într-un mod individual având în vedere specificul contribuabililor mari și a riscurilor presupuse în activitatea acestora.

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat Programul de conformare pentru anul 2022 care prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii. De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.

Potrivit prevederilor actului citat, sunt stabilite ca prioritare pentru monitorizare pe parcursul anului 2022 următoarele sectoare din economia națională:

 1. Comerț cu amănuntul și cu ridicata a mărfurilor și materialelor;
 2. Comerț cu autovehicule;
 3. Agricultura;
 4. Servicii imobiliare;
 5. Întreținerea și repararea autovehiculelor/spălătoriile auto;
 6. Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
 7. Industria prelucrătoare;
 8. Industria alimentară.

Motivul monitorizării se datorează analizei scorului mediu de risc înregistrat de contribuabili corespunzător sectoarelor economiei naționale și veniturilor din impozite și taxe raportate la PIB, precum și a rezultatelor acțiunilor de administrare fiscală aplicate pe parcursul anilor 2020-2021. Tot în contextul monitorizărilor principalele riscuri de neconformare fiscală evaluate pentru segmentul respectiv sunt: utilizarea muncii ne (sub) declarate, riscul raportării eronate,prin neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă, riscul subdeclarării obligațiilor TVA prin utilizarea schemelor de majorarea trecerii în cont a TVA, reieșind din tranzacțiile efectuate, venitul declarat considerabil în raport cu achitările TVA, nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate, neutilizarea echipamentelor de casă și control cu memorie fiscală, lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor comercializate.

Cu privire la tratamentele de conformare utilizate față de contribuabilii din domeniul comerțului acestea vor consta în aplicarea următoarelor instrumente:
- Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor, notificărilor/chestionarul agentului economic;
- Organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare;
- Efectuarea vizitelor fiscale;
- Monitorizarea subdiviziunilor declarate de către contribuabil.

Suplimentar la sectoarele de activitate stabilite pentru anul 2022 ca prioritare pentru monitorizare prin prisma Programului de conformare, se vor supune monitorizării și următoarele activități: casele de schimb valutar, transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare, veniturile obținute de către persoanele fizice din jocurile de noroc și serviciile prestate în adresa companiilor nerezidente și persoanele fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional de zilier.

Pentru anul viitor SFS mai planifică și selectarea un eșantion de persoane fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Tratamentul de conformare voluntară, va fi aplicat cu prudență față de un eșantion de contribuabili selectați, pentru care se va aprecia risc de nedeclarare a veniturilor, reieșind din informația deținută de SFS, inclusiv fiind admisă nerespectarea legislației fiscale din imprudență și nu cu rea intenție.

Referitor la agenții economici cu statut de contribuabil aceștea au o importanță majoră în sistemul fiscal al Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2022 potrivit SFS, accentul prioritar va fi pe monitorizarea contribuabililor din domeniile cu nivel sporit de risc de neconformare: industria prelucrătoare, industria alimentară și agricultură. Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari urmează să fie selectate într-un mod individual având în vedere specificul contribuabililor mari și a riscurilor presupuse în activitatea acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...