37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Profesia de auditor. Informații cu privire la stagiu și examenul pentru obținerea calificării profesionale

Profesia de auditor. Informații cu privire la stagiu și examenul pentru obținerea calificării profesionale

07.04.2021440 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stagiul în audit

Stagiul în audit are o durată de cel puțin 2 ani și se efectuează sub îndrumarea unui auditor.

Poate fi înregistrat în calitate de stagiar în audit persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) deține diplomă de studii superioare în domeniul economic sau în cel juridic;
b) este angajată a unei entități de audit în conformitate cu prevederile Codului muncii.

Pe parcursul stagiului, stagiarul este obligat:
a) să respecte cerințele Codului etic;
b) să participe la misiuni de audit;
c) să achite cotizația anuală. 

Cerinţe privind admiterea la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Sînt admise la examen persoanele fizice care, la data depunerii cererii de admitere, întrunesc următoarele cerinţe:
a) dețin diplomă de studii superioare în domeniul economic sau în cel juridic;
b) au vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit;
c) nu au antecedente penale;
d) posedă limba română

Pentru a fi admis la examen, la Comisia de cerificare a auditorilor se prezintă:
a) cererea de admitere la examenul de calificare
b) curriculum vitae; 
c) două fotografii cu dimensiunea 3×4 cm; 
d) cazierul judiciar; 
e) recomandarea, în formă scrisă, a entității de audit în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, după caz; 
f) diploma de studii superioare de licență, recunoscută și echivalată de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare. Se prezintă în original și în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea;
g) documentul ce confirmă activitatea desfășurată în Republica Moldova, autentificat în modul stabilit, după caz, sau documentul ce confirmă activitatea desfășurată în afara Republicii Moldova, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia, și care confirmă o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau juridic;
h) buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova. Se prezintă în original și în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea;
i) certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, la care se anexează lista examenelor susţinute, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia, după caz. Se prezintă în original și în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea;

Examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor poate fi consultat aici.

Consiliul de supraveghere publică a auditului organizează examenul, iar examinarea se efectuează de către Comisia de certificare a auditorilor.

Examenul constă în probe scrise la următoarele discipline:

a) auditul: 
            – cerinţele legislative în domeniul auditului; 
            – standardele de audit;
            – standardele de control al calităţii; 
            – Codul etic; 

b) contabilitatea financiară: 
            – principiile şi bazele contabilităţii; 
            – cerinţele legislative privind contabilitatea și raportarea financiară; 
            – standardele de contabilitate; 

c) contabilitatea managerială:
            – contabilitatea costurilor; 
            – principiile de bază ale gestionării entității; 

d) managementul financiar: 
            – analiza financiară;
            – gestionarea riscurilor şi controlul intern; 
            – economia afacerilor, economia generală şi financiară; 
            – matematica şi statistica; 

e) dreptul: 
            – legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; 
            – legislaţia fiscală, civilă şi comercială; 
            – legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare; 

f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate.

Persoana care nu a susținut examenul la o disciplină poate fi admisă pentru a repeta examenul; prima dată – peste 6 luni, iar a doua oară – peste un an după încercarea anterioară, respectînd termenul-limită de 3 ani, care începe să curgă din ziua în care a participat la examen la prima disciplină.

Persoana care nu a susținut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor în termen de 3 ani de la data admiterii la examen pentru prima disciplină poate fi admisă în mod repetat.

Comisia de certificare a auditorilor va considera susţinute examenele la disciplinele sus-menționate în cazul în care persoana deţine un certificat internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului în modul stabilit de către Consiliu.

Modul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor și modul de recunoaștere a certificatului internațional de calificare în domeniul contabilității și auditului sînt stabilite în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de către Consiliu. 

Stagiul în audit

Stagiul în audit are o durată de cel puțin 2 ani și se efectuează sub îndrumarea unui auditor.

Poate fi înregistrat în calitate de stagiar în audit persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) deține diplomă de studii superioare în domeniul economic sau în cel juridic;
b) este angajată a unei entități de audit în conformitate cu prevederile Codului muncii.

Pe parcursul stagiului, stagiarul este obligat:
a) să respecte cerințele Codului etic;
b) să participe la misiuni de audit;
c) să achite cotizația anuală. 

Cerinţe privind admiterea la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Sînt admise la examen persoanele fizice care, la data depunerii cererii de admitere, întrunesc următoarele cerinţe:
a) dețin diplomă de studii superioare în domeniul economic sau în cel juridic;
b) au vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit;
c) nu au antecedente penale;
d) posedă limba română

Pentru a fi admis la examen, la Comisia de cerificare a auditorilor se prezintă:
a) cererea de admitere la examenul de calificare
b) curriculum vitae; 
c) două fotografii cu dimensiunea 3×4 cm; 
d) cazierul judiciar; 
e) recomandarea, în formă scrisă, a entității de audit în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, după caz; 
f) diploma de studii superioare de licență, recunoscută și echivalată de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare. Se prezintă în original și în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea;
g) documentul ce confirmă activitatea desfășurată în Republica Moldova, autentificat în modul stabilit, după caz, sau documentul ce confirmă activitatea desfășurată în afara Republicii Moldova, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia, și care confirmă o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau juridic;
h) buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova. Se prezintă în original și în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea;
i) certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, la care se anexează lista examenelor susţinute, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia, după caz. Se prezintă în original și în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea;

Examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor poate fi consultat aici.

Consiliul de supraveghere publică a auditului organizează examenul, iar examinarea se efectuează de către Comisia de certificare a auditorilor.

Examenul constă în probe scrise la următoarele discipline:

a) auditul: 
            – cerinţele legislative în domeniul auditului; 
            – standardele de audit;
            – standardele de control al calităţii; 
            – Codul etic; 

b) contabilitatea financiară: 
            – principiile şi bazele contabilităţii; 
            – cerinţele legislative privind contabilitatea și raportarea financiară; 
            – standardele de contabilitate; 

c) contabilitatea managerială:
            – contabilitatea costurilor; 
            – principiile de bază ale gestionării entității; 

d) managementul financiar: 
            – analiza financiară;
            – gestionarea riscurilor şi controlul intern; 
            – economia afacerilor, economia generală şi financiară; 
            – matematica şi statistica; 

e) dreptul: 
            – legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; 
            – legislaţia fiscală, civilă şi comercială; 
            – legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare; 

f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate.

Persoana care nu a susținut examenul la o disciplină poate fi admisă pentru a repeta examenul; prima dată – peste 6 luni, iar a doua oară – peste un an după încercarea anterioară, respectînd termenul-limită de 3 ani, care începe să curgă din ziua în care a participat la examen la prima disciplină.

Persoana care nu a susținut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor în termen de 3 ani de la data admiterii la examen pentru prima disciplină poate fi admisă în mod repetat.

Comisia de certificare a auditorilor va considera susţinute examenele la disciplinele sus-menționate în cazul în care persoana deţine un certificat internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului în modul stabilit de către Consiliu.

Modul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor și modul de recunoaștere a certificatului internațional de calificare în domeniul contabilității și auditului sînt stabilite în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de către Consiliu. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...