37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2020

Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2020

16.09.20201.002 views Biroul Național de Statistică
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul II 20201,2, în valoare nominală a însumat 44629 mil. lei prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul II 2019, PIB a scăzut cu 14,0% pe seria brută și cu 11,5% pe seria ajustată sezonierFață de trimestrul I 2020 PIB s-a diminuat cu 7,0% pe seria ajustată sezonier.

În semestrul I 2020 PIB a scăzut față de semestrul I 2019 cu 7,2% pe seria brută.

PIB în trimestrul II 2020 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 87,9% la formarea PIB, a contribuit cu -10,9% la scăderea PIB, volumul VAB fiind în descreștere cu 12,6% (vezi Tabelul A1 din anexă). La scăderea PIB, în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019, au contribuit majoritatea activităților economice, influiențe negative mai importante având următoarele activități:

  • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -4,2% la scăderea PIB), cu o pondere de 18,0% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 21,4%;
  • industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,7%), cu o pondere la formarea PIB de 14,7% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,7%;
  • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,3%) cu o pondere de 12,6% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,1%;
  • activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-1,1%) cu o contribuție de 2,9% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 31,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 12,1% la formarea PIB au contribuit cu -3,2% la scăderea PIB, volumul lor reducându-se cu 22,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), scăderea PIB în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 s-a datorat, în principal:

  • consumului final (contribuind cu -15,0% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 17,0%, contribuind cu -13,6% la diminuarea PIB;
  • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 15,6%, contribuind cu -4,8% la diminuarea PIB.

PIB în semestrul I 2020 (în serie brută)

  • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -2,1% la scăderea PIB), cu o pondere de 19,0% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 10,7%;
  • industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,0%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 6,8%.
  • consumului final (contribuind cu -8,8% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, a cărui volum s-a redus cu 9,7%, contribuind cu -8,1% la diminuarea PIB;
  • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 6,4%, contribuind cu -1,7% la diminuarea PIB.

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarul comunicatelor de presă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării numărului de observaţii disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...