37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Produsul Intern Brut în trimestrul I 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul I 2021

16.06.20211.022 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul I 2021, a însumat 46,5 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul I 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,8% pe seria brută și cu 0,1% pe seria ajustată sezonier.

PIB în trimestrul I 2021 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 84,9% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 0,6%, volumul VAB fiind în creștere cu 0,7% față de cel înregistrat în trimestrul I 2020.

La creșterea PIB în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 au contribuitîn special, următoarele activități:

  • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,  activităţi de decontaminare (+0,9%) cu o pondere de 15,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 6,1%;
  • Construcții (+0,4%), cu o pondere de 6,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,5%;
  • Informaţii şi comunicaţii (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 6,5%;
  • Tranzacţii imobiliare ( +0,4%), cu o pondere de 8,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,0%.

Impact  negativ la evoluția PIB au avut:

  • agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,5%), cu o pondere de 2,7% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 13,9%;
  • activitățile financiare și asigurările (-0,3%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 7,4%;
  • activitățile profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,3%), cu o contribuție de 3,1% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 8,3%;
  • administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (au contribuit cu -0,2% la modificarea PIB) cu o pondere de 14,5% la formarea PIB și o diminuare a VAB pe activitățile respective cu 1,3%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 15,1% la formarea PIB, au contribuit la modificarea PIB cu +1,2%, volumul lor majorându-se cu 8,6%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării, cresterea PIB în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 s-a datorat, în principal:

  • formării brute de capital fix (+2,9%), al cărei volum s-a majorat cu 14,2%, contribuind cu 23,4% la formarea PIB;
  • consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu +2,4% la modificarea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 2,8%, contribuind cu 82,9% la formarea  PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (contribuind cu -8,2% modificarea PIB), consecință a  creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+7,1%), corelată cu o reducere a volumului exporturilor de bunuri și servicii (- 12,3%).

Anexe:

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...