37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Produsul intern brut în anul 2019 și trimestrul IV 2019

Produsul intern brut în anul 2019 și trimestrul IV 2019

17.03.2020267 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2019,produsul intern brut (PIB) a însumat 210,1 miliarde lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 3,6% faţă de anul 2018 semidefinitiv.

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în anul 2019 față de anul 2018, au contribuit, în principal, următoarele activități economice:

 • Construcțiile (+1,3%), cu o pondere de 8,6% la formarea PIB și o creștere a Valorii   Adăugate Brute (VAB) cu 15,9%; 
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,7%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,4%), cu o pondere de 14,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 2,6%;
 • Informațiile și comunicațiile (+0,4%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,7%), dar care au înregistrat o creștere mai semnificativă a VAB (cu 9,2%).

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu o pondere de 13,5% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,6%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (- 0,2%) ca  urmare a reducerii VAB cu 2,3%;
 • Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățămînt; sănătate și asistență socială (- 0,1%), cu o pondere de 11,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 0,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuție de 25,6% la formarea PIB și o majorare  a volumului cu 12,9%.
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,5%), cu un aport de 83,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,0%.

Un impact negativ la creșterea PIB l-au avut:

 • Exportul net (-1,5%), consecință a aportului mai semnificativ a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (55,2%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,5%);
 • Variația stocurilor (-0,6%).

Produsul intern brut în trimestrul IV 2019În trimestrul IV 2019, PIB a însumat 54,9 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2018 pe seria brută și cu 0,9% pe seria ajustată sezonier;  față de trimestrul III 2018, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 1,2%.Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul IV 2019 (Anexa 6).

Categorii de resurse

Creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,2%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,5%;
 • Informații și comunicații (+0,4%) cu o contribuție de 4,4% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 8,3%;
 • Construcții (+0,1%), cu o pondere de 5,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 1,7%;
 • Impozitele pe produs (+0,6%), cu un aport la formarea PIB de 14,3% și o majorare a volumului cu 4,6%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (-1,6%), cu o pondere de 12,8% la formarea PIB și a căror VAB s-a redus cu 10,9%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,1%), cu o pondere de 14,1% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 0,6%;
 • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,1%), cu o pondere de 2,9% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 3,6%.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,2%), cu o contribuție la formarea PIB de 91,3% și o majorare a volumului cu 2,5%;
 • Formării brute de capital fix (+0,7%), cu o pondere de 22,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,3%.

Un impact negativ la creșterea PIB l-au avut:

 • Exportul net (-2,3%) consecință a aportului mai accentuat a volumului importurilor de   bunuri și servicii la formarea PIB (56,7%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (31,8%) și a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (cu 7,0%), corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii (cu 5,1%);
 • Consumul final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (-0,1%), cu o pondere de 12,7% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 0,7%.

Anexe:

*Notă:

 •  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...