37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Produse de E-guvernare în beneficiul businessului

Produse de E-guvernare în beneficiul businessului

04.11.2020469 views CCI a RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Simplificarea activității agenților economici și reducerea la maxim a interacțiunii acestora cu  instituțiile publice prin intermediul digitalizării serviciilor guvernamentale astăzi devine o necesitate. În această ordine de idei, la data de 3 noiembrie 2020, la solicitarea membrilor, CCI a RM a continuat dialogul pe dimensiunea ”Produse de E-guvernare în beneficiul businessului”, cu participarea reprezentanților Agenției de Guvernare Electronică și Institutului de Standardizare din Moldova.

În cadrul acestui dialog, Vlad Manoil, Șef al Direcției managementului proiecte și Produse, Agenția de Guvernare Electronică, a prezentat informații necesare ce țin de serviciile electronice oferite de autoritățile statului pentru mediul de afaceri, semnătura electronică ca instrument indispensabil pentru utilizarea serviciilor electronice, instrumentele de guvernare electronică, precum sunt MPass, MSign, MPay etc și platformele de schimb de date, precum MConnect.

Despre specificul și importanța sistemului de management al securității informației (standardul  SM EN ISO/IEC 27001:2017) ne-a vorbit Eugenia Roman, șef al Departamentului standardizare (Institutul de Standardizare din Moldova).

Sergiu Harea, președintele CCI a RM a menționat că în perioada 2019-2020, insituția Camerală a fost parte a procesului de elaborare a ”Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic” și a lucrărilor Grupului de Lucru ad-hoc al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM „Digitalizarea economiei”, care este responsabil de promovarea reformelor privind interacțiunea la distanță dintre Guvern/Business/Consumatori.

Digitalizarea serviciilor pentru mediul de afaceri a devenit principalul obiectiv din agenda CCI a RM la momentul actual. Începând din luna septembrie curent, CCI a RM a pus la dispoziția antreprenorilor platforma client.chamber.md pentru srvicii de expertiza, evaluare si certificate e origine. Totodata a fost elaborată platforma pentru expoziții virtuale. Aceste sisteme sunt integrate cu instrumentele de guvernare electronică: MSign și MPay. De asemenea este în proces de actualizare și modernizarea Registrul membrilor CCI a RM, care va pune la dispoziția membrilor și partenerilor CCI a RM un șir de instrumente eficiente de promovare și informare.

În total, la eveniment online au participat cca 50 de persoane.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...