37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Producţia globală agricolă în anul 2019

Producţia globală agricolă în anul 2019

30.01.2020280 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2019, conform estimărilor preliminare, a marcat 98,1% faţă de anul 2018.

Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei animaliere cu 6,0% și producţiei vegetale cu 0,3%.

În anul 2019 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 71% (în anul 2018 – 73%), producţiei animaliere i-a revenit 29% (în anul 2018 – 27%).

Fitotehnie. Roada anului 2019 se caracterizează prin majorarea, faţă de anul 2018, (în expresie naturală) a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 65,1 mii tone sau cu 1,9% mai mult (din ele a porumbului pentru boabe – cu 41,5 mii tone sau cu 2,0% și a leguminnoaselor boabe – cu 5,3 mii tone sau cu 11,5%), a legumelor – cu 22,7 mii tone (cu 8,0%), a floarei soarelui– cu 17,3 mii tone (cu 2,2%), a soiei – cu 4,7 mii tone (cu 8,2%), a cartofilor – cu 2,0 mii tone (cu 1,2%). Totodată, s-a micșorat recolta sfeclei de zahăr cu 118,7 mii tone (cu 16,8%), strugurilor – cu 73,3 mii tone (cu 10,0%), fructelor și pomușoarelor – cu 54,6 mii tone (cu 6,1%), grîului – cu 17,9 mii tone (cu 1,5%), rapiței– cu 8,3 mii tone (cu 9,7%), orzului – cu 7,4 mii tone (cu 4,2%).

În anul 2019 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 90,9%, rapiţă – 89,6%, tutun – 80,7%, cereale şi leguminoase pentru boabe (excluzînd porumb) – 77,0%, floarea soarelui – 70,1%, soia – 61,5%. Totodată, 96,8% din volumul total de culturi bostănoase, 91,0% de cartofi, 86,7% de legume, 74,4% de struguri, 63,8% de porumb pentru boabe şi 62,3% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

Sub roada anului 2019 în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)4 la un hectar de semănături au fost întroduse cîte 93,8 kg de fertilizanţi chimici (recalculaţi la 100% substanţe nutritive) faţă de 79,4 kg în anul 2018 (sau cu 18,1% mai mult), iar suprafaţa îngrăşată s-a mărit cu 8,6%. Întroducerea fertilizanţilor naturali la 1 hectar a constituit 0,05 tone, faţă de 0,11 tone în anul 2018. În anul 2019 s-a micșorat utilizarea la 1 hectar de culturi agricole a erbicidelor (cu 48,5%), fungicidelor (cu 26,9%) și produselor de uz fitosanitar biologice (cu 4,5%).

Zootehnie. În anul 2019 faţă de anul precedent în gospodăriile de toate categoriile producţia de creştere a vitelor şi păsărilor (în masă vie) a scăzut cu 5,0%, producţia de lapte de toate tipurile – cu 10,9%, ouă – cu 2,2%.

În gospodăriile de toate categoriile de producători agricoli la 1 ianuarie 2020 faţă de aceeași dată a anului precedent a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile, cu excepția efectivului bovinelor și porcinelor în întreprinderile agricole, în care efectivul s-a mărit, respectiv, cu 2,6% și cu 11,7%.

Starea sectorului zootehnic continuă să fie determinată preponderent de situaţia în gospodăriile populaţiei, în care la 1 ianuarie a.c. sunt concentrate 85,6% din efectivului total de bovine (din care vaci – 94,4%), 44,8% de porcine, 97,2% de ovine şi caprine şi se produce cea mai mare parte a producţiei animale (creşterea vitelor şi păsărilor – 54,1%, producţia laptelui – 93,6%, producţia ouălor – 57,7%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...