37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Producătorii de alcool vor trebui să depună o notificare la ANSA atunci când vor comercializa produsul unui alt agent economic

Producătorii de alcool vor trebui să depună o notificare la ANSA atunci când vor comercializa produsul unui alt agent economic

13.08.2019554 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Producătorii de alcool etilic vor trebui să depună o notificare atunci când vor comercializa produsul unui alt agent economic. Autoritățile au prezentat pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic.

Metodologia stabilește procedura de notificare privind comercializarea alcoolului etilic de către titularii de licență în domeniul fabricării, păstrării și comercializării alcoolului etilic, agenților economici care practică o altă activitate decât cea în domeniul fabricării producției alcoolice.

Titularii de licență vor aplica Metodologia la adresarea agentului economic interesat de procurarea alcoolului etilic pentru utilizare în alte scopuri decât pentru producerea producției alcoolice.

Nerespectarea obligației de prezentare a notificării Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sau comercializarea cu devieri considerabile și intenționate de la datele indicate în notificare poate duce la retragerea licenței.

Mai exact, proiectul prevede că agentul economic solicitant se adresează cu o cerere, în format electronic sau pe suport de hârtie, titularului de licență.

Cererea agentului economic solicitant se prezintă în formă liberă și conține date privind denumirea entității economice, numărul de înregistrare (IDNO), calitatea și cantitatea argumentată a alcoolului solicitat și scopul utilizării acestuia.

Agentul economic solicitant poartă răspundere pentru corectitudinea și veridicitatea datelor indicate în cerere.

Vânzarea și cumpărarea alcoolului etilic se face în baza unui contract încheiat între titularul de licență și agentul economic solicitant.

Titularul de licență comercializează alcool etilic în conformitate cu prezenta Metodologie, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Notificarea se semnează de către reprezentantul legal al titularului de licență și cuprinde în anexă cererea agentului economic solicitant și copia contractului de vânzare-cumpărare.

Titularul de licență depune notificarea, în formă electronică sau pe suport de hârtie, cu cel puțin trei zile lucrătoare până la livrarea alcoolului etilic.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...