37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Procesul de implementare a politicii fiscale și vamale. Ce acte normative vor fi ajustate

Procesul de implementare a politicii fiscale și vamale. Ce acte normative vor fi ajustate

28.03.2023285 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței secretarilor de stat din 27 martie 2023 a fost examinat proiectul cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale.

Documentul a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative, care prevede că Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

Prin prisma proiectului respectiv, Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013 va fi completat cu un nou capitol XI1 care va reglementa modul de determinare a sumelor TVA pasibile restituirii, precum și consecutivitatea stingerii sumelor TVA calculate pentru livrările efectuate cu TVA spre deducere.

Astfel, conform documentului, suma TVA pasibilă restituirii conform art.1016 din Codul fiscal se va determina pentru fiecare perioadă fiscală și reprezintă valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:
1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin: SIA ”e-Factura” și, bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la SIA ”MEV”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA ”e-Factura”;
2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate la lit.a) și lit.b) ale prezentului punct fără a fi luată în considerație suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022:
a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, și importului de mărfuri aferente perioadei fiscale: achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate; achitată pentru mărfurile importate, cu excepția TVA ce revine valorii în vamă ajustate de Serviciul Vamal spre majorare; achitată la buget pentru valorile materiale, procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar; achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012; achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată;
În scopul determinării sumei TVA specificate la prezenta litera, se iau în considerație sumele TVA achitate la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA;
b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate;

Conform modificărilor propuse, în scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpunctului 2), stingerea sumelor TVA aferent livrărilor de mărfuri și servicii se va efectua conform următoarei consecutivități:

  • sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începînd cu luna ianuarie 2023, neachitate;
  • sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începînd cu luna ianuarie 2023, achitate;
  • sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2022.

Proiectul conține și propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018, în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Codului fiscal ce țin de utilizarea scutirii personale de către angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi și angajații parcurilor pentru tehnologii informaționale proporțional lunilor de activitate în regimul general de impozitare.

Totodată, se propune majorarea plafonului mediu deductibil în scopuri fiscale pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor de la 65 de lei la 75 de lei (fără TVA) și a plafonului pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei la 70 de lei (fără TVA).

Prezentul proiect mai prevede modificarea inclusiv a Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2006, Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014; Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova (anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018; Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019, etc.

În cadrul ședinței secretarilor de stat din 27 martie 2023 a fost examinat proiectul cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale.

Documentul a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative, care prevede că Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

Prin prisma proiectului respectiv, Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013 va fi completat cu un nou capitol XI1 care va reglementa modul de determinare a sumelor TVA pasibile restituirii, precum și consecutivitatea stingerii sumelor TVA calculate pentru livrările efectuate cu TVA spre deducere.

Astfel, conform documentului, suma TVA pasibilă restituirii conform art.1016 din Codul fiscal se va determina pentru fiecare perioadă fiscală și reprezintă valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:
1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin: SIA ”e-Factura” și, bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la SIA ”MEV”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA ”e-Factura”;
2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate la lit.a) și lit.b) ale prezentului punct fără a fi luată în considerație suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022:
a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, și importului de mărfuri aferente perioadei fiscale: achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate; achitată pentru mărfurile importate, cu excepția TVA ce revine valorii în vamă ajustate de Serviciul Vamal spre majorare; achitată la buget pentru valorile materiale, procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar; achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012; achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată;
În scopul determinării sumei TVA specificate la prezenta litera, se iau în considerație sumele TVA achitate la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA;
b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate;

Conform modificărilor propuse, în scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpunctului 2), stingerea sumelor TVA aferent livrărilor de mărfuri și servicii se va efectua conform următoarei consecutivități:

  • sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începînd cu luna ianuarie 2023, neachitate;
  • sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începînd cu luna ianuarie 2023, achitate;
  • sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2022.

Proiectul conține și propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018, în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Codului fiscal ce țin de utilizarea scutirii personale de către angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi și angajații parcurilor pentru tehnologii informaționale proporțional lunilor de activitate în regimul general de impozitare.

Totodată, se propune majorarea plafonului mediu deductibil în scopuri fiscale pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor de la 65 de lei la 75 de lei (fără TVA) și a plafonului pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei la 70 de lei (fără TVA).

Prezentul proiect mai prevede modificarea inclusiv a Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2006, Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014; Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova (anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018; Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019, etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...