37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (proiect)

Procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (proiect)

20.08.20181.265 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaitat spre consultări publice proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Prezentul proiect este elaborat în temeiul art. 64 alin (2) din Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Proiectul prevede aprobarea unui șir de proceduri privind accesul la măsurile de ocuparea forței și reglementează modul de lucru a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și structurilor ei teritoriale în procesul de prestare a serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, stabilite în Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Or, proiectul dat instituie mecanismul de implementare a Legii nr. 105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Mai jos este prezentată lista a 11 proceduri privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, prevăzute în Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, după cum urmează:

 1. Procedura de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor;
 2. Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
 3. Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității;
 4. Procedura de desfășurare a stagiului profesional;
 5. Procedura de subvenționarea locurilor de muncă;
 6. Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 7. Procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități;
 8. Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii inițierii unei afaceri proprii;
 9. Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale;
 10. Procedura de stimulare a mobilității forței de muncă;
 11. Regulamentul de acordare a ajutorului de șomaj.

Pentru definitivarea proiectului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale soliciă expunerea de propuneri și comentarii pe marginea acestuia.

Persoane responsabile
Galina Lîsîi, Consultant principal Direcția Politici Ocupaționale și de Reglementare a Migrației,
Tel: +373 22 268 844, email: galina.lisii@msmps.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 05.09.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...