37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proceduri mai simple pentru angajarea străinilor în RM. Vezi ce se propune

Proceduri mai simple pentru angajarea străinilor în RM. Vezi ce se propune

05.05.2020657 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Proiectul de modificare a cadrului normativ în domeniu urmează să optimizeze procesele de angajare a străinilor la muncă pe piața autohtonă, să elimine lacunele şi barierele administrative depistate, cu racordarea prevederile legislației la necesitățile economiei naționale și respectarea cerințelor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

La baza elaborării proiectului de lege au stat următoarele raționamente:

 1. necesitatea reglementării mai eficiente a proceselor migraţionale în aspecte ce țin de imigrarea străinilor în scop de muncă pentru asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea  deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă;
 2. asigurarea necesităților în muncitori calificați pentru mai multe ramuri ale economiei naționale, inclusiv pentru dezvoltarea proiectelor investiționale de infrastructură, în construcții etc.;
 3. crearea precondițiilor legislative pentru facilitarea imigrării legale a străinilor în scop de muncă și asigurarea drepturilor economice și sociale ale acestora, în corespundere cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
 4. sporirea gradului de responsabilitate ale beneficiarilor solicitanți (angajatorilor) pentru străinii încadrați în câmpul muncii.

Principalele prevederi ale proiectului:

 • Modificarea unor articole ale Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova:
  - Excluderea obligativității autentificării notariale a contractului de locaţiune a spaţiului locativ;
  - Modificarea formulei expuse în art. 434, alin. (1), lit. e) prin formulă: ”e) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decât salariul mediu lunar al angajaților cu aceeași ocupație din cadrul persoanei juridice solicitante, sau salariul mediu lunar înregistrat în cadrul persoanei juridice solicitante, dacă nu au fost înregistrate ocupații similare celor din proiectul contractului individual de muncă în perioada pentru care se calculează salariul mediu lunar”;
  - Abrogarea alin (2) art. 431 și art. 435, care reglementează modalitatea de documentare a străinilor în scop de muncă în baza Listei ocupațiilor prioritare;
  - Propunerea posibilității de prelungire a dreptului de şedere provizorie doar până la 3 ani consecutiv;
  - Completarea art. 41 cu două prevederi la alin. (2) şi (3), ce ţin de prelungirea  dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare şi de voluntariat;
  - Expunerea noțiunii ”autoritatea competentă pentru străini” într-o nouă redacție. Modificările propuse au drept scop aducerea în concordanţă a statutului autorităţii competente pentru străini subdiviziune a MAI, cu normele cadrului legislativ privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Modificarea articolului 333 și articolului  334 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, sporirea responsabilității angajatorilor pentru străinii angajați la muncă  şi corelarea  prevederile articolul 432  din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova

Pentru mai multe detalii, vedeți Proiectul și Nota Informativă.

Data limită pentru comentarii: 15.05.2020
Persoane responsabile: Elena Coliujco

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Proiectul de modificare a cadrului normativ în domeniu urmează să optimizeze procesele de angajare a străinilor la muncă pe piața autohtonă, să elimine lacunele şi barierele administrative depistate, cu racordarea prevederile legislației la necesitățile economiei naționale și respectarea cerințelor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

La baza elaborării proiectului de lege au stat următoarele raționamente:

 1. necesitatea reglementării mai eficiente a proceselor migraţionale în aspecte ce țin de imigrarea străinilor în scop de muncă pentru asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea  deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă;
 2. asigurarea necesităților în muncitori calificați pentru mai multe ramuri ale economiei naționale, inclusiv pentru dezvoltarea proiectelor investiționale de infrastructură, în construcții etc.;
 3. crearea precondițiilor legislative pentru facilitarea imigrării legale a străinilor în scop de muncă și asigurarea drepturilor economice și sociale ale acestora, în corespundere cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
 4. sporirea gradului de responsabilitate ale beneficiarilor solicitanți (angajatorilor) pentru străinii încadrați în câmpul muncii.

Principalele prevederi ale proiectului:

 • Modificarea unor articole ale Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova:
  - Excluderea obligativității autentificării notariale a contractului de locaţiune a spaţiului locativ;
  - Modificarea formulei expuse în art. 434, alin. (1), lit. e) prin formulă: ”e) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decât salariul mediu lunar al angajaților cu aceeași ocupație din cadrul persoanei juridice solicitante, sau salariul mediu lunar înregistrat în cadrul persoanei juridice solicitante, dacă nu au fost înregistrate ocupații similare celor din proiectul contractului individual de muncă în perioada pentru care se calculează salariul mediu lunar”;
  - Abrogarea alin (2) art. 431 și art. 435, care reglementează modalitatea de documentare a străinilor în scop de muncă în baza Listei ocupațiilor prioritare;
  - Propunerea posibilității de prelungire a dreptului de şedere provizorie doar până la 3 ani consecutiv;
  - Completarea art. 41 cu două prevederi la alin. (2) şi (3), ce ţin de prelungirea  dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare şi de voluntariat;
  - Expunerea noțiunii ”autoritatea competentă pentru străini” într-o nouă redacție. Modificările propuse au drept scop aducerea în concordanţă a statutului autorităţii competente pentru străini subdiviziune a MAI, cu normele cadrului legislativ privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Modificarea articolului 333 și articolului  334 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, sporirea responsabilității angajatorilor pentru străinii angajați la muncă  şi corelarea  prevederile articolul 432  din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova

Pentru mai multe detalii, vedeți Proiectul și Nota Informativă.

Data limită pentru comentarii: 15.05.2020
Persoane responsabile: Elena Coliujco

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...