37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procedura de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare şi restituire a mijloacelor băneşti a fost simplificată

Procedura de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare şi restituire a mijloacelor băneşti a fost simplificată

08.06.2023166 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare a modificărilor la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, și care au menirea de a simplifica procedura de solicitare a restituirii mijloacelor bănești din buget, precum și nemijlocit restituirea acestora, fapt ce va spori nivelul de accesibilitate al serviciului respectiv pentru contribuabili.

Principalele modificări care urmează a fi luate în considerare la solicitarea stingerii obligației fiscale prin compensare și restituirii mijloacelor bănești, sunt următoarele:

  • cererea de compensare și/sau restituire poate fi depusă în mod electronic prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere”, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md;
  • cererea de compensare și/sau restituire poate fi depusă și de către reprezentantul contribuabilului persoană fizică, caz în care la cerere se va anexa actul care atestă împuternicirile acestuia (procura sau împuternicirea de reprezentare în baza semnăturii electronice create în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice);
  • s-a exclus obligația prezentării copiei buletinului de identitate al contribuabilului persoană fizică (dacă cererea de compensare și/sau restituire conține semnătura electronică a acestuia), precum și a documentului care atestă datele bancare ale contului persoanei fizice la care se solicită restituirea;
  • la cererea de restituire a taxei de stat şi a amenzilor contravenționale/penale, este obligatorie anexarea documentului executoriu, în original, în care se dispune restituirea mijloacelor băneşti din buget;
  • în cazul în care mijloacele băneşti au fost încasate eronat de către SFS, restituirea acestora se efectuează la inițiativa SFS, fără necesitatea depunerii unei cereri în acest sens de către contribuabil;
  • mijloacele băneşti pot fi restituite reprezentantului persoanei fizice la contul bancar și/sau de plăți al acestuia sau în numerar;

Restituirea mijloacelor bănești poate fi efectuată inclusiv la conturile de plăți ale contribuabilului/reprezentantului acestuia, deschise la societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică sau la furnizorii de servicii poștale autorizați de Banca Națională a Moldovei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...