37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procedura de restituire persoanelor fizice a sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în plus

Procedura de restituire persoanelor fizice a sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în plus

17.07.2019900 views SFS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul executării restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul solicitării restituirii, restituirea se va efectua numai în cazul în care contribuabilul nu are restanțe.

Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile titlului II al Codului fiscal, art.175 și art.176 din titlul V al Codului fiscal.

Persoana fizică poate solicita restituirea în cazul:

a)            neutilizării scutirii totale pe parcursul anului de gestiune (conform art.33-35 din Codul fiscal);

b)           reținerii finale incorecte a impozitului din unele tipuri de venituri;

c)            reținerii impozitului pe venit din plata deplină îndreptată în favoarea persoanelor fizice, dar nu din creșterea de capital.

Persoana fizică urmează să depună la organul fiscal teritorial în raza căruia se deservește o cerere, începând cu data de 1 iulie, în următoarele modalități:

a)            în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” (drept dovadă de depunere a acesteea va servi recipisa generată de Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat);

b)           pe suport de hîrtie,

- de sine stătător, în două exemplare dinre care unul se restituie depunătorului

- cu aplicarea mențiunii despre recepționarea acesteia sau de reprezentantul legal al acesteia

Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de până la 6 ani din data apariției lor, conform art.266 din Codul fiscal.

Conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hîrtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017).

Actele care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit, sunt: 

- Copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei (depunătorul Cererii);

- Copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreținute (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea pentru persoana întreținută);

- Copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soției/soțului (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției/soțului);

- Copia certificatului de căsătorie (după caz);

- Copia certificatului de deces a soției/soțului (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției/soțului decedat ulterior);

- Copia documentului ce confirmă dreptul la utilizarea scutiri majore (după caz).

Restituirea la solicitarea persoanei fizice poate fi efectuată fie la contul bancar al persoanei, fie în numerar, în dependență de opțiunea bifată în Cererea de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar persoana fizică va indica în cererea de restituire codul IBAN personal la care să i se efectueze restituirea.

La solicitarea restituirii în numerar persoana fizică se va prezenta la banca deserventă a trezoreriei teritoriale cu actul de identitate, după primirea îndrumărilor corespunzătoare din partea inspectorului fiscal ce a examinat cererea. Termenul pentru efectuarea restituirii sumelor achitate/reținute în plus la impozitul pe venit este de 37 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal.

Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...