37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind servicii de instruire în baza patentei de întreprinzător sc. nr.06/1-2164 din 02.08.2022

Privind servicii de instruire în baza patentei de întreprinzător sc. nr.06/1-2164 din 02.08.2022

14.09.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dumitru Budeanschi
Ministrul Finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, m. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 24 iunie 2022

Subiect: servicii de instruire în baza patantei de întreprinzător

Stimate domn Dumitru Budeanschi,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995 ) vă roagă să ne prezentați explicații privind conținutul serviciilor care pot fi acordate de deținătorii patentei de întreprinzător cu genul de activitate de la pct. 2.13 din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.09.1998: „2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)”.

Incertitudinile noastre țin de conținutul serviciilor care pot fi acordate unei întreprinderi de către deținătorii patentei de întreprinzător cu acest gen de activitate.

Vă propunem să formulăm întrebările noastre în baza unui exemplu convențional.

Exemplu. Entitatea X acordă servicii de instruire în domeniul contabilității. În acest scop, organizează seminare de instruire a contabililor în grupuri de până la 20 persoane. În calitate de lectori în cadrul acestor seminare entitatea X a contractat persoane deținătoare a patentei de întreprinzător pentru genul de activitate: „2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)”.

Vă rugăm să ne explicați dacă situația descrisă în care deținătorii patentei de întreprinzător acordă servicii de instruire în domeniul contabilității, fiscalității în cadrul seminarelor de instruire este legală.

În legătură cu situațiile descrise mai sus vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Vă rugăm să ne explicați, deținătorii patentei de întreprinzător pentru genul de activitate „2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)” pot acorda servicii unei întreprinderi? Sau deținătorii patentei de întreprinzător pentru acest gen de activitate pot acorda servicii doar persoanelor fizice cetățeni?
  2. Vă rugăm să ne explicați dacă o întreprindere prestatoare de servicii de instruire poate contracta în calitate de lectori în cadrul acestor seminare de instruire pentru predarea diferite discipline (domeniul contabilității, fiscalității, altele) persoane fizice deținătoare a patentei de întreprinzător pentru genul de activitate „2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)” ?

Vă rugăm foarte mult să analizați cu atenție adresarea noastră.

MINISTERUL ECONOMIEI

02.08.2022 Nr. 06/1-2164

La f/n din 24.06.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Urmare demersului Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/263 din 30.06.2022 privind examinarea adresării SRL „Totul pentru contabil” vizând serviciile de instruire în baza patentei de întreprinzător, relevăm următoarele1 .

În temeiul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzătorPatenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp”, care în temeiul art. 2 din legea citată supra poate fi desfășurată de către orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu, orice cetățean străin sau apatrid, care locuiește permanent în Republica Moldova […].

Conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 93/1998 în relațiile de drept civil, titularul patentei acționează în numele său, fiind aplicabile prevederile art.34 alin. (4) din Codul civil, care statuează că „asupra activității de întreprinzător desfășurate fără constituirea de persoană juridică se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din lege sau din esența raporturilor juridice nu rezultă altfel”, specificul înregistrării și activității în baza patentei fiind stabilit de prevederile Legii nr.93/1998.

La desfășurarea activităților stabilite la anexa Legii nr.93/1998 titularul de patentă este obligat, potrivit prevederilor alin. (7) al art. 3 din Legea prenotată, printre altele” […] să îndeplinească alte cerințe ce se referă la genul de activitate respectiv […]”.

În acest context, precum și în lipsa unor interdicții exprese stabilite de legislație, întreprinzătorul persoană fizică poate desfășura activitate de întreprinzător în condițiile generale ale legislației civile aplicabile persoanelor juridice, la fel, și în condițiile particularităților legislației speciale.

Respectiv, considerăm că nu există obstacole ca deținătorii de patentă cu genul de activitate „2.13. Predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafie și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane)” din anexă la Legea nr.93/1998, să intre în relații contractuale civile cu alți subiecți juridici. În același timp, nu este exclusă opțiunea stabilirea unor relații de muncă prin angajarea în baza unui contract de muncă în calitate de persoană fizică care dețin cunoștințele necesare organizării seminarelor de instruire în cadrul acelorași companii.

Suplimentar, în situația în care, există spațiu de interpretare a normelor juridice care reglementează activitatea în baza patentei de întreprinzător, invocăm prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, care stabilește expres că „dubiile apărute la aplicarea legislației în procesul inițierii, desfășurării și lichidării afacerii vor fi interpretate în favoarea întreprinzătorului.”

De asemenea, și art.11 alin. (1) din Codul fiscal prevede că „Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului se face pe cale judiciară sau pe alte căi prevăzute de prezentul cod şi de alte acte ale legislației. Toate îndoielile apărute la aplicarea legislației fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului”.

Totodată, informăm că potrivit alin.(3) al art.71 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative „Interpretarea este oficială cînd se efectuează prin acte normative de interpretare sau prin acte de aplicare a normelor de drept de către instituțiile abilitate”.

Ministru Sergiu GAIBU

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...