37.9k
Home  »  Revista electronica "Contabilsef.md"Scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit   »   Privind impozitul pe venit la sursa de plată reținut din venitul nerezidentului aferent serviciilor de transport internațional sc. nr. 26-08/05-12/106978 din 08.11.2022

Privind impozitul pe venit la sursa de plată reținut din venitul nerezidentului aferent serviciilor de transport internațional sc. nr. 26-08/05-12/106978 din 08.11.2022

Rozalina ALBU
Director
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 4 octombrie 2022

Subiect: impozit pe venit la sursa de plată reținut din venitul nerezidentului aferent serviciilor de transport internațional

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind reținerea la sursa de plată a impozitului pe venit aferent serviciilor de transport internațional, acordate de către un nerezident.

Vă propunem să analizăm incertitudinile noastre legate de aplicarea prevederilor art. 70, 71, 91 din Codul fiscal în baza unui exemplu convențional.

Exemplu. Entitatea rezidentă Y a beneficiat de serviciile de transportare a mărfurilor pe ruta or. Parma (Italia) – m. Chișinău (Republica Moldova), care au fost acordate de către o companie de transport străină. Prețul serviciilor de transport pe ruta menționată constituie 5,000 EUR.

Vă rugăm să ne explicați dacă entitatea Y, în acest exemplu, are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată conform art. 70, 71, 91 din Codul Fiscal?

În înțelegerea noastră, veniturile din serviciile de transport internațional, reieșind din practica internațională din alte domenii de activitate economică cu caracter global (servicii care sunt acordate pe teritoriul mai multor țări fără a ține cont de frontiere), de exemplu în telecomunicații, ar urma să fie impozitate doar în țările de reședință ale transportatorilor pentru a nu crea impedimente în dezvoltarea acestui gen de activitate important pentru dezvoltarea economiei la nivel global. Vă rugăm să consultați acordurile internaționale din domeniul transporturilor rutiere internaționale, la care țara noastră este parte, în parte ce ține de existența unor prevederi care ar interzice impozitarea veniturilor transportatorilor străini în alte jurisdicții decât în țările de reședință ale transportatorilor.

În același timp, dacă să presupunem că în exemplul analizat entitatea Y are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul transportatorului nerezident obținut în țara noastră, nu este clar care este baza de calcul a venitului din care urmează să fie reținut impozitul pe venit la sursa de plată – care este valoarea venitului nerezidentului obținut în Republica Moldova? Se va reține impozit la sursa de plată din valoarea întreagă a serviciilor de transport prestate pe ruta or. Parma – m. Chișinău sau din valoarea serviciilor de transportare a mărfurilor prestate doar pe teritoriul Republicii Moldova, calculată proporțional distanței parcurse pe teritoriul Republicii Moldova?

În înțelegerea noastră, în acest caz, impozitul pe venit reținut la sursa de plată urmează să fie calculat doar din venitul serviciilor de transportare a mărfurilor care revine serviciilor de transport prestate pe teritoriul Republicii Moldova.

În contextul celor expuse mai sus, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1.Vă rugăm să ne explicați dacă acordurile internaționale în domeniul transporturilor rutiere internaționale la care Republica Moldova este parte nu interzic impozitarea veniturilor transportatorilor străini în jurisdicțiile pe teritoriul cărora se efectuează transportarea mărfurilor sau în jurisdicțiile care beneficiază de aceste servicii?

2. Vă rugăm să ne explicați, dacă în cadrul unui contract de transport internațional valoarea serviciilor de transport acordate pe teritoriul Republicii Moldova nu este specificată distinct, care va fi valoarea venitului transportatorului nerezident obținut în Republica Moldova conform art. 70, 71 din Codul fiscal din care urmează să fie reținut impozit pe venit la sursa de plată: valoarea întreagă a serviciilor de transport prestate pe ruta internațională sau valoarea serviciilor de transport acordate doar pe teritoriul Republicii Moldova calculată proporțional distanței parcurse în Republica Moldova?

SERVICIUL FISCAL DE STAT

08.11.2022 Nr. 26-08/05-12/106978
La f/n din 05.10.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea „Totul pentru contabil” S.R.L., recepționată prin intermediul poștei electronice la data de 05 octombrie 2022 (intrare nr. 1903-CE din 05 octombrie 2022), privind impozitul pe venit la sursa de plată reținut din venitul nerezidentului aferent serviciilor de transport internațional și comunică următoarele.

Potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.

Art. 71 alin. (1) lit. m) statuează că venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile din transportul internațional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova.

Alăturat, menționăm că în temeiul art. 74 alin. (1) și art. 91 alin. (1) din Codul fiscal din veniturile nerezidenților obținute în Republica Moldova de la persoane altele decât cele menționate la art. 90 urmează a fi reținut și achitat impozitul pe venit în mărime de 12 % din plățile direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal.

Astfel, în contextul normelor expuse supra, precum și reieșind din situația descrisă în adresare, în cazul existenței unui contract separat privind prestarea serviciilor de transport internațional, venitul obținut de nerezident urmează a fi impozitat în Republica Moldova doar în cazul în care punctul de pornire sau destinația finală se află pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, evidențiem că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile și prevederile tratatului internațional.

Directoare adjunctă Victoria BELOUS

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...