37.9k
Home  »  Revista electronica "Contabilsef.md"Scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit   »   Privind impozitarea veniturilor liderilor de opinie sc. nr. 15/2-06/277 din 07.07.2022

Privind impozitarea veniturilor liderilor de opinie sc. nr. 15/2-06/277 din 07.07.2022

Dumitru Budeanschi
Ministrul Finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, m. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 10 iunie 2022

Subiect: impozitarea veniturilor liderilor de opinie

Stimate domn Dumitru Budeanschi,

   Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995 ) vă roagă să ne prezentați explicații privind impozitarea veniturilor liderilor de opinie din mediul online (internet) de la acordarea serviciilor de promovare a vânzărilor mărfurilor (serviciilor), acordate de aceștea întreprinderilor și persoanelor fizice cetățeni.

Întroducere

Societatea noastră este în permanentă evoluție. Rețelele de socializare și platformele online pe internet (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, etc) tot mai mult intră în viața oamenilor și ocupă un loc important în ocupațiile și interesele acestora. Noutățile, informațiile, distracțiile sunt selectate (găsite) tot mai des pe rețelele de socializare.

Aceste procese inevitabil modifică formele clasice de publicitate comercială (TV, ziare), care, de asemenea, migrează în paralel cu atenția publicului pe rețelele de socializare. În rezultatul acestor procese, în prezent tot mai mult sunt solicitate serviciile de publicitate, acordate de liderii de opinie din mediul online care promovează cele mai diverse domenii de interese. Liderii de opinii din mediul online dispun de o rețea mare de urmăritori, care sunt priviți de solicitanții serviciilor de publicitate în calitate de potențiali clienți ai săi. Numărul mare de urmăritori și vizualizări, asigură bloggeri-lor posibilitatea de a transmite informațiile publicitare către un număr mare de persoane. Această capacitate îi face pe bloggeri să fie solicitați de întreprinderi ca furnizori de servicii de publicitate. Astfel, aceste persoane, beneficiind de o autoritate și un numărului mare de urmăritori, de regulă, plasează pe pagina sa electronică poze (alte informații) cu mărfurile beneficiarului de publicitate, comentariile sale de promovare a acestora. Pentru mulți dintre ei câștigurile din aceste servicii (publicitate) constituie scopul principal al activității sale în mediul online. Situația în care liderii de opinie din mediul online își propun public serviciile sale de publicitate a devenit o realitate obișnuită și firească. Entitățile, de asemenea, sunt cointeresate în această formă simplă și eficientă de promovare a vânzărilor.

Conținutul serviciului

Care este conținutul serviciului descris mai sus, acordat de liderii de opinie pe rețelele online (internet)? Liderii de opinie, în cele mai dese cazuri, propun întreprinderilor pentru documentarea serviciilor descrise mai sus spre semnare contracte de cesiune a dreptului de autor (royalty) (!?).

Stabilirea corectă a conținutului economic al serviciilor descrise mai sus este foarte importantă deoarece de acest fapt depinde regimul lor de impozitare. Astfel, transmiterea dreptului de autor are un regim de impozitare facil. Conform legislației fiscale contracte de royalty sunt impozitate final la sursa de plată conform art. 901 alin.(31) din CF – la cota de 12%. De asemenea, plățile pentru dreptul de autor nu constituie baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de stat și a primei de asigurare de asistență medicală.

În înțelegerea noastră, serviciile de publicitate, acordate de liderii de opinie în mediul online, nu cad sub incidența dreptului de autor și urmează să fie recunoscute după conținutul său economic –servicii de publicitate.

Statutul prestatorului de servicii

În cele mai dese cazuri, liderii de opinie autohtoni se prezintă în relații cu întreprinderile în calitate de persoane fizice cetățeni. În acest caz, aspectele fiscale, care reiese din contractele de publicitate, urmează să fie interpretate ca contracte, semnate cu persoane fizice cetățeni. Regimul de impozitare și alte aspecte urmează să reiese din acest fapt.

Acordarea serviciilor de publicitate de către liderii de opinie, care au un număr mare de urmăritori în internet, poate genera prestatorilor un venit semnificativ, un număr mare de clienți (solicitanți) pentru serviciile de publicitate. Respectiv, obținerea venitului din serviciile de publicitate, în multe cazuri, se transformă în scopul principal al activităților acestor persoane, desfășurate în mediul online. Însă, în cele mai dese cazuri, în relațiile cu clienții serviciilor de publicitate, prestatorii solicită să se prezinte cu statut de persoane fizice cetățeni.

Poate fi interpretată activitatea descrisă mai sus a liderilor de opinii în mediul online ca activitate de întreprinzător? Definiția acestei noțiuni din Codul fiscal (art. 5 Noțiuni generale pct. 16)) este relevantă pentru a răspunde la această întrebare: „16) Activitate de întreprinzător, afacere (business) – orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Din conținutul acestei definiții reiese că această categorie de întreprinzători urmează să-și înregistreze activitatea într-o formă juridică (entitate) care permite desfășurarea activității de întreprinzător: întreprinzător individual, SRL, etc.

Explicațiile organelor abilitate de stat

Explicațiile organelor abilitate de stat privind impozitarea veniturilor bloggeri-lor sunt confuze sau lipsesc. În prezent lipsește o abordare cunoscută public a SFS privind impozitarea veniturilor liderilor de opinie din mediul online din serviciile de publicitate acordate de aceștea.

Lipsa unei abordări oficiale privind impozitarea veniturilor analizate mai sus, supun riscului fiscal multe întreprinderi.

Concluziile noastre

În înțelegerea noastră, venitul liderului de opinie din mediul online cu statut de persoană fizică cetățean din prestarea serviciilor de publicitate, urmează să fie interpretat drept salariu din care se va reține impozitul pe venit conform art. 88, art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Acesta constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

De asemenea, în înțelegerea noastră, venitul liderului de opinie din mediul online din serviciile de publicitate nu cade sub incidența noțiunii de royalty (drept de autor) prevăzută la art. 12 alin.(1) din Codul fiscal.

În situația în care activitatea de prestare a serviciilor de publicitate de către liderii de opinie în rețeaua internet cu statut de persoană fizică cetățean este permanentă, această activitate, în înțelegerea noastră, se încadrează în activitatea de întreprinzător. Corespunzător, aceste persoane urmează să-și înregistreze activitatea într-o formă juridică care permite desfășurarea activității de întreprinzător.

   În legătură cu situațiile descrise mai sus vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Vă rugăm să ne explicați care este regimul de impozitare a venitul liderilor de opinie din mediul online cu statut de persoană fizică cetățean din prestarea serviciilor de publicitate întreprinderilor, persoanelor fizice cetățeni?

2. Vă rugăm să ne explicați dacă venitul liderului de opinie din mediul online din serviciile de publicitate cade sub incidența noțiunii de royalty (drept de autor) prevăzută la art. 12 alin.(1) din Codul fiscal?

3. Vă rugăm să ne explicați dacă liderii de opinie din mediul online cu statut de persoană fizică cetățean care acordă servicii de promovare a vânzărilor, de publicitate, și pentru care această activitate este permanentă, au obligația conform legii să se înregistreze în calitate de întreprinzător (întreprindere)?

Vă rugăm foarte mult să analizați cu atenție adresarea noastră.

Vă mulțumim anticipat.

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

07.07.2022 Nr. 15/2-06/277
La f/n din 10.06.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor a examinat adresarea dumneavoastră din 10.06.2022 privind prezentarea explicațiilor referitor la impozitarea veniturilor liderilor de opinie din mediul online de la acordarea serviciilor de promovare a vânzărilor mărfurilor (serviciilor) către persoanele juridice și fizice cetățeni și comunică următoarele.

Referitor la întrebarea nr.1 din solicitare, menționăm că, potrivit prevederilor art.13 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997, subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.

Obiect al impunerii îl constituie venitul obținut din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (art.14 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal).

Conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal suma totală a impozitului pe venit pentru persoane fizice […] se determină în mărime de 12% din venitul anual impozabil.

Prin urmare, potrivit prevederilor art.18 lit.c) din Codul fiscal, plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare, constituie surse de venit impozabile.

În acest sens, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit prevederilor art.83 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal.

Astfel, constatăm că, în cazul în care persoana fizică lider de opinie obține venituri de la altă persoană fizică pentru promovare/publicitate prin intermediul serviciilor online, acesta urmează să includă venitul respectiv în suma venitului brut obținut pe parcursul perioadei fiscale. Prin urmare, persoana fizică este obligată să prezinte Declarația pentru persoanele fizice cu privire la impozitul pe venit (CET 18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150/2018.

În cazul în care, persoana fizică lider de opinie obține venituri de la persoana juridică pentru promovare/publicitate, conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, veniturile acesteia sunt considerate drept salariu din care se reține impozitul pe venit conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

Referitor la întrebarea nr.2 din solicitare, menționăm că, conform prevederilor art.12 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau științifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau științific.

În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere.

Astfel, opinăm că, plățile îndreptate spre achitare persoanei fizice pentru prestarea serviciilor de publicitate nu urmează a fi calificat drept royalty, în contextul în care acestea nu cad sub incidența noțiunii specificate la art.12 alin.(1) din Codul fiscal.

Cu referire la întrebarea nr.3 din solicitare, menționăm că, potrivit art.5 pct.16) din Codul fiscal, activitatea de întreprinzător reprezintă orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Totodată, activitatea de întreprinzător este reglementată de Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845/1992. Conform art.1 alin.(1) din Legea menționată, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din
proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.

Prin urmare, activitatea de întreprinzător poate fi practicată sub formele organizatorico-juridice prevăzute la art.13 alin.(1) Legea sus-menționată.

Totodată, prevederile art.13 alin.(2) din Legea respectivă, stipulează că activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător și se desfășoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală.

Astfel, în cazul în care, activitatea desfășurată de către persoana fizică are caracter permanent în scopul obținerii venitului, aceasta reprezintă activitate de întreprinzător și urmează a fi reglementată conform legislației în vigoare.

Ministru Dumitru BUDIANSCHI


Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...