37.9k
Home  »  Revista electronica "Contabilsef.md"Scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit   »   Privind impozitarea venitului nerezidentului din serviciile prestate către o entitate rezidentă din Republica Moldova sc. nr. 26-08/1-07/33815 din 09.03.2023

Privind impozitarea venitului nerezidentului din serviciile prestate către o entitate rezidentă din Republica Moldova sc. nr. 26-08/1-07/33815 din 09.03.2023

Rozalina ALBU
Director
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 4 ianuarie 2023

Subiect: impozitarea venitului nerezidentului din serviciile prestate către o entitate rezidentă din Republica Moldova

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind impozitarea venitului nerezidentului din serviciile prestate unei entități rezidente din Republica Moldova prin prisma modificărilor operate în Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2023. Astfel, vă rugăm să ne explicați dacă veniturile nerezidentului din prestarea următoarele servicii unei entități rezidente se consideră obținute din Republica Moldova: 1) acordarea serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale de către un nerezident din țara sa de reședință fără a se afla fizic în Republica Moldova; 2) oferirea de licențe pentru softuri de calculator (de exemplu, ZOOM); 3) acordarea serviciilor de publicitate din țara de reședință a nerezidentului prin intermediul rețelelor de socializare (de exemplu, Facebook).

Vă propunem să analizăm incertitudinile noastre legate de aplicarea noilor prevederi ale art. 70, 71 din Codul fiscal în baza unor exemple convenționale.

Exemplu 1. Societatea rezidentă X este o entitate din domeniul tehnologiilor informaționale (IT). În scopul realizării unor proiecte internaționale, societatea X beneficiază de serviciilor entității nerezidente Y în calitate de furnizor de servicii IT. Prețul serviciilor prestate de Y se determină în dependență de volumul serviciilor IT prestate lunar, care se evaluează în ore. Serviciile IT sunt acordate de entitatea nerezidentă din țara sa de reședință fără prezența fizică a angajaților acesteia în Republica Moldova.

Vă rugăm să ne explicați dacă venitul din serviciile IT prestate de către Y se consideră venit al nerezidentului obținut din Republica Moldova și dacă plătitorul are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul nerezidentului?

Exemplu 2. Entitatea JK este o companie locală prestatoare a serviciilor de consultanță, trimestrial procură de la o entitate nerezidentă dreptul de a folosi aplicația ZOOM (licență) în activitatea operațională (petrecerea seminarelor de instruire). Prețul licenței este de 25 USD/ trimestru.

În lumina modificărilor operate în Codul fiscal privind impozitarea nerezidenților, vă rugăm să ne explicați dacă venitul entității nerezidente din vânzarea licenței pentru platforma ZOOM se
consideră obținut din Republica Moldova și dacă plătitorul are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul nerezidentului?

Exemplu 3. Entitatea rezidentă JL beneficiază de serviciile de publicitate pe rețeaua de socializare în internet Facebook. Serviciile de publicitate sunt prestate de către o entitate nerezidentă.

Vă rugăm să ne explicați dacă venitul din serviciile de publicitate în internet, prestate de către o entitate nerezidentă, se consideră venit al nerezidentului obținut din Republica Moldova și dacă plătitorul are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul nerezidentului?

În contextul celor expuse mai sus, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Vă rugăm să ne explicați dacă venitul nerezidentului din prestarea serviciilor IT din țara sa de reședință către o entitate rezidentă se consideră venit al nerezidentului obținut din Republica Moldova și dacă plătitorul are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul nerezidentului conform art. 71, 91 din Codul fiscal?
  2. Vă rugăm să ne explicați dacă venitul entității nerezidente din vânzarea licenței pentru platforma ZOOM către o entitate rezidentă se consideră venit al nerezidentului obținut din Republica Moldova și dacă plătitorul, în acest caz, are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul nerezidentului?
  3. Vă rugăm să ne explicați dacă venitul nerezidentului din serviciile de publicitate în internet, prestate de către o entitate nerezidentă, se consideră venit al nerezidentului obținut din Republica Moldova și dacă plătitorul are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul nerezidentului?
  4. Vă rugăm să ne explicați care este conținutul cuvintelor „servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova” care se conțin la lit. b1) alin.(1) art. 71 din Codul fiscal: „b1) alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în prezentul articol”? Se are în vedere că aceste servicii urmează să fie fizic prestate pe teritoriul Republicii Moldova? Sau în rezultatul prestării să fie consumate pe teritoriul Republicii Moldova?

SERVICIUL FISCAL DE STAT

09.03.2023 Nr. 26-08/1-07/33815
La f/n din 04.01.2023

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea din 4 ianuarie 2023 și comunică următoarele.

Conform art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.

Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a) art.71 din Codul fiscal, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor (art.73 alin.(1) din Codul fiscal).

Articolul 91 alin.(1) din Codul fiscal prevede că persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din alin.(1) art.91 din Codul fiscal.

Cu referire la întrebarea nr.1 și 4.
Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în articolul art.71 din Codul fiscal.

Astfel, veniturile din serviciile prestate de nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova se consideră venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova și se vor impozita la sursa de plată în cazul în care prestarea serviciilor de către nerezident pe teritoriul Republicii Moldova are loc cu prezența angajaților/reprezentanților legali ai nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, conform art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

În același timp, ținem să menționăm că în cazul în care o parte a servciilor prestate de nerezident constau în consultanță din domeniul tehnologiilor informaționale, atunci veniturile aferente acestor servicii de consultanță vor fi calificate conform art.71 lit.b) din Codul fiscal.

Cu referire la întrebarea nr.2 și 3.
În partea ce ține de veniturile nerezidenților care nu sunt specificate la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată nu se efectuează.

Directoare adjunctă Victoria BELOUS

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...