37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind impozitarea venitului nerezidentului din activitatea în Republica Moldova sc. nr. 26-08/1-07/6034 din 13.01.2023

Privind impozitarea venitului nerezidentului din activitatea în Republica Moldova sc. nr. 26-08/1-07/6034 din 13.01.2023

20.06.2023
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Rozalina ALBU
Director
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 12 decembrie 2022

Subiect: impozitarea venitului nerezidentului din activitatea în Republica Moldova

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind impozitarea venitului nerezidentului din activitatea desfășurată în Republica Moldova ce ține de aplicarea prevederilor Convenției de evitare a dublei impuneri în parte ce ține de plățile de leasing.

Vă propunem să analizăm incertitudinile noastre legate de aplicarea prevederilor art. 70, 71, 793 din Codul fiscal în baza unui exemplu convențional.

Exemplu 1. Societatea rezidentă M (Locatar) deține în leasing operațional (arendă) camioane de la o companie din România (Locator), care sunt exploatate de M pe teritoriul Republicii Moldova. Întrebare ține de conținutul plăților de leasing pe care le efectuează Locatarul în adresa Locatorului în parte ce ține de aplicarea Convenției, anume, la care articol din Convenție urmează să fie atribuite plățile de leasing privind aplicarea prevederilor Convenției?

Aceste plăți corespund Articolului 7 Profiturile întreprinderii sau trebuie atribuite la Articolului 12 Redevențe din Convenție? Conform Art.12 Redevențe din Convenție, termenul “Redevente” folosit în prezentul articol înseamnă „…plăți, de orice natură primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui echipament industrial, comercial sau științific, ”. Însă, conținutul termenului de Redevențe din Convenția de evitare a dublei impuneri între România și RM nu corespunde cu conținutul actual al termenului „Redevențe” din Convenția Model OECD și cu conținutul acestei noțiuni din Codul fiscal RM. Această problemă s-a creat din motivul că Convenția România-Republica Moldova a fost semnată în anul 1995, la data semnării căreia la nivel internațional (Convenția Model OCDE) noțiunea de Redevență includea și plățile pentru folosirea sau concesionarea oricărui echipament industrial, comercial sau științific. Însă, în perioadele următoare aceste plăți au fost excluse de sub incidența noțiunii de Redevențe și atribuite sub incidența Articolului 7 Veniturile din activitatea de întreprinzător al Convenției Model.

În același timp, în textul Convenției privind evitarea dublei impuneri între România și Republica Moldova ulterior n-au fost operate modificări în conformitate cu modificările în conținutul termenului de Redevențe la nivel de OCDE. În conformitate cu practica actuală a aplicării Convenției Model OCDE, plățile pentru folosirea sau concesionarea oricărui echipament industrial, comercial sau științific ar urma să fie atribuite la Articolul 7 din Convenție.

Astfel, au apărut incertitudini privind aplicarea prevederilor Convenției.

În înțelegerea noastră, plățile de leasing pentru folosirea automobilelor mai degrabă urmează să fie atribuite sub incidența Articolul 7 din Convenție.

Vă rugăm să ne explicați dacă abordarea noastră este corectă privind aplicarea prevederilor Convenției în exemplul analizat.

SERVICIUL FISCAL DE STAT

Nr. 26-08/1-07/6034

13 ianuarie 2023

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea din 12 decembrie 2022 și comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Potrivit art.7 p.1 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, din 21 februarie 1995, profiturile unei întreprinderi a unui Stat Contractant vor fi impozabile numai în acel stat, în afară de cazul cînd întreprinderea exercită activitate de afaceri în celălalt Stat Contractant printr-un sediu permanent situat acolo.

Dacă întreprinderea exercită activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celălalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibilă acelui sediu permanent.

Întru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice (art.793 alin.(2) din Codul fiscal).

Prin urmare, la efectuarea plăților de leasing pentru folosirea camioanelor în folosul unui locator rezident al României, urmează a fi aplicate prevederile articolului 7 din Convenția menționată.

Directoare adjunctă Victoria BELOUS

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...