37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind eliberarea bonului de casă în cadrul comerțului electronic sc. nr. 15-/1-06/95 din 09.03.2023

Privind eliberarea bonului de casă în cadrul comerțului electronic sc. nr. 15-/1-06/95 din 09.03.2023

15.03.2023
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dumitru BUDIANSCHI
Ministru
Ministerul finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 3 februarie 2023


Subiect: eliberarea bonului de casă în cadrul comerțului electronic

Stimate domn,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind eliberarea bonului de casă în cazul achitării cu cardul bancar pe pagina web a magazinului electronic.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 din 27.02.2019 au fost aprobate regulile cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată.

Astfel, este stabilit că echipamente de casă și de control sunt mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice, cu funcții de mașini de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea și transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informației financiare gestionate, care asigură protecția algoritmilor de lucru și a datelor înregistrate de modificarea nesancționată.

Adițional, în sensul hotărârii menționate supra, bon de casă (bon fiscal)/document fiscal este documentul primar generat în forma electronică și/sau emis de echipamentul de casă și de control pe suport de hîrtie la efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată care atestă operațiunea economică și achitarea plății, eliberat obligatoriu plătitorului sau vizualizat.

La efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligați să utilizeze echipamentul de casă și de control, eliberînd plătitorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de acesta, sau să transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică indicată, în cazul prezentării pînă la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

De asemenea, dacă în cadrul decontărilor bănești contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează, de asemenea, prin intermediul echipamentului de casă și de control.

Respectiv, din prevederile legale menționate mai sus rezultă că utilizarea ECC și emiterea bonului fiscal se efectuează în situația cînd se efectuează plata pentru bunuri sau servicii în
prezența fizică a plătitorului, care poate să achite cu diferite instrumente de plată – numerar, carduri bancare, vouchere, tichete de masă, etc.

Efectuarea plății direct pe pagina web a magazinului electronic din punctul nostru de vedere reprezintă un instrument de plată fără numerar și nu poate fi considerat ca operațiune de casă, deoarece această operațiune de achitare este procesată de o bancă comercială sau de alte societăți de plăți care activează în baza Legii cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr. 114 din 18.05.2012.

În contextul celor expuse mai sus, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. În cazul în care clientul plasează o comanda de bunuri prin intermediul magazinului electronic cu livrarea acestora la domiciliu și achită cu card bancar nemijlocit în momentul primirii comenzii se eliberează bon de casă (bon fiscal) clienților?
  2. În cazul în care clientul plasează o comanda de bunuri prin intermediul magazinului electronic cu livrarea acestora la domiciliu și achită online cu card bancar sau cu moneda electronică pe pagina web a magazinului se eliberează bon de casă (bon fiscal) clienților care au efectuat această plată? Care tip de achitare va fi indicat în bonul fiscal?
  3. În cazul în care clientul plasează o comanda de servicii online prin intermediul magazinului electronic cu executarea și transmiterea acestora în format digital și achită online cu card bancar sau cu moneda electronică pe pagina web a magazinului se eliberează bon de casă (bon fiscal) clienților care au efectuat această plată? Care tip de achitare va fi indicat în bonul fiscal?

MINISTERUL FINANȚELOR

09.03.2023 Nr. 15/1-06/95
La f/n din 03.02.2023

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor, referitor la scrisoarea f/n din 03.02.2023 privind eliberarea bonului de casă în cadrul comerțului electronic, cu titlu de opinie1, comunică următoarele.

Referitor la prima întrebare din solicitare, menționăm că potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019, la efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligați să utilizeze echipamentul de casă de control, eliberînd plătitorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de acesta, sau să transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică indicată, în cazul prezentării pînă la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronicä.

Totodată, conform pct.5 din Regulamentul menționat supra, dacă în cadrul decontărilor bănești contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de platä fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează, de asemenea, prin intermediul echipamentului de casă de control.

In acest context, la efectuarea încasărilor bănești contribuabilul este obligat să utilizeze echipament de casă și control să înmîneze plătitorilor bonurile de casă/documente fiscale emise de acesta.

Cu referire la întrebările nr.2 si 3 din solicitare, precizăm că la primirea plăților în regim online de pe cardul bancar al clientului la contul curent al entității, echipamentul de casă și control nu se utilizează și nu se eliberează bonul de casă, pentru documentarea faptelor economice urmând a fi respectate prevederile art. 11 din Legea contabilității raportării financiare nr.287/2017.

Concomitent, potrivit art.9 lit.f) din Legea m. 105/2003 privind protectia consumatorilor, vînzătorul este obligat să înmîneze documentul, care confirmă faptul cumpărării produsului.

Reieșind din cele menționate supra, pentru confirmarea operațiunilor economice descrise la întrebările nr.2 si 3 din solicitare, se utilizează documente primare întocmite conform art. 11 al Legii nr.287/2017.

Secretar de Stat Olga Golban


1Conform art.3 alin.(5) din Codul fiscal, interpretarea (explicarea) prevederilor Codului fiscal a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta este de competența autorității care le-a adoptat dacă actul respectiv nu prevede altfel, iar orice interpretare (explicare) urmează a fi publicată în mod oficial

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...