37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind diferențe de curs valutar sau diferențe de sumă sc. nr. 16/1-08/278 din 07.07.2022

Privind diferențe de curs valutar sau diferențe de sumă sc. nr. 16/1-08/278 din 07.07.2022

02.08.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dumitru Budeanschi
Ministrul Finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, m. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea nr. f/n din 29 iunie 2022

Subiect: diferențe de curs valutar sau diferențe de sumă?

Stimate domn Dumitru Budeanschi,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995 ) vă roagă să ne prezentați explicații privind conținutul diferențelor care apar în cadrul unui contract de credit bancar în valută străină cu achitarea în MDL la cursul comercial de schimb valutar, stabilit de bancă, din data plății (achitării).

Incertitudinile noastre țin de conținutul diferențelor care apar în rezultatul aplicării diferitor cursuri de schimb valutar: din data eliberării creditului și cursul de schimb de la data rambursării creditului. Aceste diferențe în înțelegerea SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”, cu referință la exemplul analizat, constituie diferențe de curs valutar sau diferențe de sumă?

Vă propunem să formulăm întrebările noastre în baza unui exemplu convențional.

Exemplu. Entitatea X a contractat la data de 01.02.2021 un credit bancar în sumă de 20,000 EUR pentru o perioadă de 24 de luni. Suma creditului va fi transferată de bancă în contul entității X în MDL la cursul comercial stabilit de banca din această zi 1 EUR=19,80 MDL, total a fost transferată suma de 396,000 MDL (20,000 x 19,80). Conform graficului de rambursare a creditului la data de 01.05.2021 X a rambursat prima tranșă în sumă de 150 EUR la cursul comercial al băncii 1 EUR= 20,10 MDL, total X a fost transferat băncii 3,015 MDL (150 EUR x 20,10 MDL).

Soldul datoriei la data raportării 31.12.2021 privind creditul bancar este de 10,500 EUR, cursul oficial de schimb valutar din această zi – 1 EUR= 20,0938 MDL.

La data raportării 31.12.2021, banca a transmis spre semnare entității X un act de confirmare a datoriei în care datoria entității X a fost evaluată în MDL la cursul oficial de schimb valutar din data raportării – 210,984.90 lei (10,500 EUR x 20,0938 MDL).

În legătură cu situația descrise mai sus vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Vă rugăm să ne explicați, în condițiile creditului bancar descris în exemplu, în înțelegerea SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”, care este conținutul diferențelor care apar în contabilitatea entității X din motivul aplicării diferitor cursuri de schimb valutar (din data eliberării creditului și data rambursării acestuia)? Aceste diferențe constituie diferențe de curs valutar sau diferențe de sumă?

De exemplu, diferența dintre cursul comercial de schimb valutar din data rambursării primei tranșe a creditului și cursul de schimb din data eliberării creditului – 45 lei (150 EUR x (19,80 – 20,10)), constituie o diferență de curs valutar sau o diferență de sumă, în înțelegerea SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”?

  1. Vă rugăm să ne explicați dacă entitatea X are dreptul la data raportării să evalueze datoria privind
    creditul bancar în sumă de 10,500 EUR la cursul oficial de schimb valutar de la această dată?

Vă rugăm foarte mult să analizați cu atenție adresarea noastră.

Vă mulțumim anticipat.

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

07.07.2022 Nr. 16/1-08/278
La f/n din 29.06.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor a examinat adresarea din 29 iunie 2022 și comunică următoarele.

Conform art.21 alin.(1) și alin.(2) lit.a) ale Legii privind reglementarea valutară nr.62/2008, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională. Cazurile în care plăţile şi transferurile între rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi efectuate şi în valută străină sînt prevăzute la alin.(2).

Se admite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină între rezidenţi în cazul operaţiunilor în care una din părţi este o bancă licenţiată – pentru operaţiunile în valută străină care se efectuează în cadrul activităţilor desfăşurate conform licenţei Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru operaţiunile ce ţin de acordarea creditelor în valută străină în favoarea rezidenţilor în cazurile stabilite la art.22 alin.(2) al legii.

Totodată, conform art.18 alin.(1) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.8 alin.(1) lit.b) al legii menționate.

Conform pct.30 și 34 ale Standardului Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013, datoriile se înregistrează în urma tranzacţiilor sau evenimentelor anterioare, care rezultă din contractele încheiate sau din cerinţele legislaţiei în vigoare (de exemplu, procurarea mărfurilor şi serviciilor cu achitare ulterioară, primirea creditelor bancare, calcularea impozitelor etc.).

Diferenţele de curs valutar şi de sumă aferente datoriilor se contabilizează în conformitate cu SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”.

Astfel, conform pct.4 al Standardul Național de Contabilitate „Diferențe de curs valutar şi de sumă”, aprobat prin ordinul menționat, diferenţă de sumă reprezintă diferenţă care rezultă din recalcularea creanţelor şi datoriilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale la diferite cursuri oficiale ale leului moldovenesc sau cursuri de schimb stabilite în contractele încheiate între rezidenţii Republicii Moldova.

Modul de contabilizare a diferențelor de sumă este prevăzut în pct.17-27 ale standardului menționat.

Potrivit pct.18-20 și pct.22 ale standardului, operaţiunile exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale iniţial se înregistrează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb conform contractului încheiat (cursului oficial al leului moldovenesc sau cursului de schimb stabilit de părţile contractante).

Achitarea creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb:

1) la data achitării creanţelor şi datoriilor; sau

2) la data livrării (procurării) activelor şi/sau prestării (beneficierii) serviciilor; sau

3) stabilit în mărime fixă sau în alt mod de către părţile contractante.

În cazul aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor, diferenţele de sumă aferente operaţiunilor respective se contabilizează în modul următor:

1) diferenţele de sumă favorabile – ca majorare a creanţelor curente şi/sau altor active sau diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente;

2) diferenţele de sumă nefavorabile – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente şi/sau altor active sau majorare a datoriilor curente.

La data raportării creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale nu se supun recalculării.

Ministru Dumitru BUDIANSCHI

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...