37.9k
Home  »  Revista electronica "Contabilsef.md"Scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit   »   Privind determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit de către persoanele fizice, care au primit donație în mijloace bănești de la persoane juridice nerezidente sc. nr. 26-08/1-12/55595 din 28.07.2022

Privind determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit de către persoanele fizice, care au primit donație în mijloace bănești de la persoane juridice nerezidente sc. nr. 26-08/1-12/55595 din 28.07.2022

Rozalina ALBU
Director
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 6 iulie 2022

Subiect: determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit de către persoanele fizice, care au primit donație în mijloace bănești de la persoane juridice nerezidente

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind regimul fiscal aplicat persoanei fizice rezidente care a primit mijloace bănești cu titlu de donație de la o persoana juridică nerezidentă.

Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, patrimoniul primit cu titlu de donație de către persoana fizică rezidentă, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția celui stabilit prin art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit. Reținerea finală a impozitului stabilit prin art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal, în mărime de 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice, scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.90¹ alin.(4) din Codul fiscal). Reținerea respectivă se efectuează de către persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător rezidente ale RM. Respectiv, în cazul în care donația sub forma de mijloace bănești este efectuată de către o persoană juridică nerezidentă prevederile art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal nu sunt aplicabile.

În contextul celor expuse mai sus, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Constituie sursă de venit neimpozabilă mijloacele bănești primite sub formă de donație de
    către persoanele fizice cetățeni ai RM de la persoanele juridice nerezidente, în contextul
    prevederilor art.20 lit. i) din Codul fiscal?
  2. Apare obligația de a reflectat în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
    (CET18) donația primită? În care boxă se completează?

SERVICIUL FISCAL DE STAT

28.07.2022 Nr. 26-08/1-12/55595
La f/n din 06.07.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea din 6 iulie 2022 și comunică următoarele.

Cu referire la întrebarea nr.1, consemnăm că patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal, constituie sursă de venit neimpozabilă conform art.20 lit.i) din Codul fiscal.

Cu referire la întrebarea nr.2, menționăm că în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) se indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (pct.4 din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), aprobat prin Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150/2018).

Directoare Rozalina ALBU

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...