37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind determinarea locului prestării serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și a serviciilor de intermediere în afaceri sc. nr. 15/1-06/447 din 11.11.2022

Privind determinarea locului prestării serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și a serviciilor de intermediere în afaceri sc. nr. 15/1-06/447 din 11.11.2022

07.12.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dumitru Budianschi
Ministrul Finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, m. Chişinău, Republica Moldova

Subiect: locul livrării privind impozitarea cu TVA a serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și a serviciilor de intermediere în afaceri

Stimate domn,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind stabilirea locului livrării pentru impozitarea cu TVA a serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și a serviciilor de intermediere în afaceri.

Vă propunem să analizăm incertitudinile noastre legate de aplicarea prevederilor art. 111 din Codul fiscal (mai departe CF) în baza unor exemple convenționale.

I. Exemplul. Entitatea J organizează în mun. Chișinău un seminar de instruire în domeniul implementării standardelor internaționale de contabilitate (IFRS). La seminar participă persoane delegate de întreprinderi din țara noastră cât și din România.

Care va fi regimul de impozitare privind TVA a serviciilor de instruire în cadrul seminarului prestate participaților locali și celor din România?

Pentru a răspunde la această întrebare urmează să stabilim locul livrării serviciilor analizate în baza prevederilor art.111 din CF.

Menționăm, serviciile acordate în cadrul seminarelor participanților din România vor fi consumate în țara lor de reședință. Corespunzător, ar urma să fie impozitate cu TVA în această țară.

În înțelegerea noastră, serviciile de instruire prestate în cadrul seminarului de instruire nu cad sub incidența serviciilor prestate în domeniul învățământului (lit. c) alin. (1) art.111 din CF). În înțelegerea noastră, servicii în domeniul învățământului pot fi acordate doar de instituțiile de învățământ.

De asemenea, în înțelegerea noastră, serviciile de instruire în cadrul seminarelor nu corespund nici serviciilor de „pregătire și perfecționare a cadrelor” (art. 103 alin.(1) pct. 5) din CF). Pregătirea și/ sau perfecționarea profesională ar trebui să includă instruirea legată în mod direct de o meserie sau profesie în baza unor programe autorizate de către autorități.

În înțelegerea noastră, serviciile acordate participanților în cadrul seminarelor de instruire pe diferite teme după conținutul său economic, în scopul impozitării cu TVA, mai degrabă corespund serviciilor de consultanță (lit. e) alin.(1) art. 111 din CF).

Vă rugăm să ne explicați care este locul livrării privind impozitarea cu TVA a serviciilor de instruire în cadrul seminarelor organizate pe diferite teme?

II. Impozitarea cu TVA a serviciilor de intermediere în afaceri, de asemenea, este un punct slab în legislația fiscală națională.

Exemplu. Entitatea Y a acordat servicii de intermediere companiei N din Turcia în scopul procurării unei partide de ulei de floarea soarelui din Ucraina. În acest scop, Y s-a angajat să selecteze un potențial vânzător din Ucraina care ar putea să livreze companiei N cantitatea de marfă solicitată de cumpărător în condițiile acestuia. Să negocieze din numele cumpărătorului semnarea unui contract de livrare a mărfii. Prețul serviciilor acordate de Y este de 3,700 EUR. Care va fi regimul de impozitare cu TVA a serviciilor prestate de Y?

În exemplul analizat serviciile de intermediere sunt consumate în afara țării, corespunzător, și impozitarea cu TVA a serviciilor de intermediere ar urma să fie efectuată în afara țării.

În înțelegerea noastră, serviciile de intermediere în afaceri, după conținutul său economic, sunt foarte aproape de servicii de marketing, de furnizare de informații pentru care locul livrării privind impozitarea cu TVA este sediul (reședința) beneficiarului de servicii.Astfel, locul livrării serviciilor de intermediere în afaceri ar urma să fie stabilită în baza lit. e) alin.(1) art. 111 din CF – sediul (reședința) beneficiarului acestor servicii.

Ne exprimăm dezacordul privind abordarea potrivit căreia stabilirea locului livrării serviciilor de ntermediere în afaceri se face în baza alin.(4) art. 111 din CF, numai din motiv că aceste servicii nu se regăsesc „exprese” în alin.(1)-(3) art. 111 din CF.

În contextul celor expuse mai sus, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1.Vă rugăm să ne explicați care normă din articolul 111 din Codul fiscal urmează să fie aplicată pentru a stabili locul livrării privind impozitarea cu TVA a serviciilor de instruire în cadrul seminarelor organizate pe diferite teme?

2. Vă rugăm să ne spuneți dacă serviciile de instruire în cadrul seminarelor pot fi calificate ca servicii de „pregătire și perfecționare a cadrelor” (pct. 5) alin.(1) art. 103 din Codul fiscal)?

3. Vă rugăm să ne explicați care normă din articolul 111 din Codul fiscal urmează să fie aplicată pentru a stabili locul livrării privind impozitarea cu TVA a serviciilor de intermediere în afaceri?

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

11.11.2022 Nr. 15/1-06/447
La f/n din 11.10.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor a examinat scrisoarea f/n din 11.10.2022 privind determinarea locului prestării serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și a serviciilor de intermediere în afaceri și comunică următoarele.

Referitor la întrebarea nr.1 și nr.3 din solicitare, menționăm că potrivit art.111 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163/1997, locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin.(1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective.

Astfel, doar în urma atribuirii serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și serviciilor de intermediere în afaceri la spectrul de servicii stabilite la art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, poate fi examinată posibilitatea aprecierii locului prestării serviciilor respective drept sediul sau reședința beneficiarului serviciilor.

În caz contrar, locul prestării serviciilor de instruire în cadrul seminarelor și serviciilor de intermediere în afaceri urmează a fi determinat conform prevederilor art.111 alin.(4) din Codul fiscal, și anume domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.

În partea ce ține de întrebarea nr.2 din solicitare, conform art.103 alin.(1) pct.5) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt publice şi private, legate de desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei; serviciile de instruire a copiilor şi adolescenţilor în cercuri, secţii, studiouri; serviciile prestate copiilor şi adolescenţilor cu folosirea instalaţiilor sportive; serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii preşcolare; serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor.

Astfel, conchidem că, scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art.103 alin.(1) pct.5) din Codul fiscal nu poate fi aplicată speței din demers.

Ministru Dumitru BUDIANSCHI

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...