37.9k
Home  »  Revista electronica "Contabilsef.md"Scrisorile principale cu privire la TVA şi accize   »   Privind deducerea sumei TVA în cazul livrărilor de produse petroliere sc. nr. 26-08/2-12/54503 din 27.07.2022

Privind deducerea sumei TVA în cazul livrărilor de produse petroliere sc. nr. 26-08/2-12/54503 din 27.07.2022

Rozalina ALBU
Director
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 6 iunie 2022

Subiect: deducerea sumei TVA în cazul livrărilor de produse petroliere

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații cu privire la modalitatea de deducere a TVA în cazul livrărilor de produse petroliere.

Conform alin. (13) art. 117 din Codul Fiscal a fost stabilit că la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).

Totodată, la efectuarea livrărilor de produse petroliere, în cazul utilizării e-facturii, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă.

În conformitate cu prevederile alin. (12) art. 102 din Codul Fiscal în cazul în care factura fiscală pentru servicii, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil cumpărător (beneficiar) are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.

Totodată, pentru a avea posibilitatea de a declara aceste facturi fiscale în luna în care a avut livrarea produselor petroliere de către cumpărător, au fost efectuate modificări în modul de completare a Declarației TVA aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012.

Astfel, a fost stabilit că facturile fiscale, în temeiul cărora realizarea dreptului la deducere a TVA se asigură în conformitate cu art.102 alin.(12) din Codul fiscal, pot fi înregistrate în anexa nr.1 (TVA FACT) aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).

Însă modul de înregistrare a facturilor fiscale primite în Registru de evidență a procurărilor este diferit, deoarece în conformitate cu alin. (3) art. 118 din CF facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registru în ordinea primirii lor. Respectiv beneficiarul produselor petroliere va primi factura fiscală electronică în 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea și, respectiv, aceasta poate fi înregistrată în registru de evidență a procurărilor în luna primirii/eliberării acesteia, chiar dacă în baza alin. (12) art. 102 din Codul Fiscal dreptul la deducere a sumei TVA se permite în luna în care efectiv au fost livrate produsele petroliere.

Atragem atenția și asupra explicației prezentă în baza generalizată a practicii fiscale:

28.21.67 Cînd se consideră primită de cumpărător factura fiscală, generată de furnizor prin SIA ,,e-Factura” utilizând ciclul lung de emitere a acesteia, în scopul exercitării dreptului la deducerea TVA?

Răspuns: Potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate când va dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA. Totodată, ținând cont de prevederile art. 118 alin. (3) din Codul fiscal, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registru în ordinea primirii acestora. Potrivit prevederilor pct.1 al Modului de completare a declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.1164/2012, declarația privind TVA se întocmește pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la ordinul menționat, în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor. Reieșind din cele specificate supra, dreptul la deducerea TVA în baza facturilor fiscale eliberate prin intermediul SIA ,,e-Factura” prin ciclul lung, se realizează din momentul primirii acestora în compartimentul ,,Pentru acceptare” în interfața Cumpărătorului.

Luînd în considerație specificul emiterii a facturilor fiscale electronice fiscale cumpărătorul primește factura fiscală în compartimentul ,,Pentru acceptare” în data în care furnizorul o transmite, iar luînd în considerație specificul livrării produselor petroliere, mai devreme de data 01 a lunii următoare lunii livrării produselor petroliere această factură fiscală nu va fi emisă și trimisă spre acceptare.

Reieșind din cele expuse mai sus vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. În care perioadă fiscală apare dreptul la deducerea a sumei TVA la cumpărător în cazul livrărilor de produse petroliere în baza facturii fiscale primite în compartimentul ,,Pentru acceptare” în interfața Cumpărătorului în 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea efectivă?
  2. În care perioadă fiscală urmează a fi inclusă aceasta factură fiscală electronică primită în Registru de evidență a procurărilor de către cumpărător luînd in considerație prevederile alin. (12) art. 102 din Codul Fiscal?

Pentru orice neclaritate, întrebare, legată de conținutul celor expuse mai sus, va rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Vă mulțumim anticipat.

SERVICIUL FISCAL DE STAT

27.07.2022 Nr.26-08/2-12/54503

La f/n din 06.06.2022

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea din 6 iulie 2022 și comunică următoarele.

Cu referire la întrebarea nr.1, consemnăm că patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31 ) din Codul fiscal, constituie sursă de venit neimpozabilă conform art.20 lit.i) din Codul fiscal.

Cu referire la întrebarea nr.2, menționăm că în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) se indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (pct.4 din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), aprobat prin Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150/2018).

Directoare Rozalina ALBU

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...