37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind contabilizarea datoriilor față de proprietari cu termen de prescripție expirat sc. nr. 16/1-08/7 din 05.01.2023

Privind contabilizarea datoriilor față de proprietari cu termen de prescripție expirat sc. nr. 16/1-08/7 din 05.01.2023

05.07.2023
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dumitru BUDIANSCHI
Ministru
Ministerul finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 03 decembrie 2022

Subiect: contabilizarea datoriei societății față de proprietari privind plata dividendelor cu termen de prescripție expirat

Stimate domn,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind contabilizarea datoriei societății față de proprietari privind plata dividendelor cu termen de prescripție expirat.

Vă propunem să analizăm incertitudinile noastre legate de aplicarea prevederilor SNC „Venituri” în baza unui exemplu convențional.

Exemplu. Entitatea JK în anul 2022 în rezultatul inventarierii anuale a activelor și datoriilor a stabilit că în contul 536 „Datorii față de proprietari” este o datorie față de proprietari în sumă de 245,000 lei privind plata dividendelor cu termenul de prescripție expirat. În baza deciziei comisiei de inventariere această sumă urmează să fie casată. Vă rugăm să ne explicați care este modul de contabilizare a operațiunii de casare a datoriei față de proprietari privind plata dividendelor cu termenul de prescripție expirat?

În înțelegerea noastră, datoria față de proprietari privind dividendele cu termen de prescripție expirat urmează să fie reflectată în capitalul societății deoarece trebuie să fie percepută ca o contribuție a proprietarilor. Această concluzie reiese din conținutul noțiunii de Venituri din SNC „Venituri”: „Venituri – creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor”.

Astfel, contribuțiile proprietarilor nu constituie venit pentru entitatea în care aceștea au investit.

În contextul celor expuse mai sus, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

Vă rugăm să ne explicați dacă datoria față de proprietari privind plata dividendelor cu termen de prescripție expirat trebuie să fie contabilizată în componența capitalului societății în calitate de contribuție a proprietarilor societății în societatea în care au investit?

Sau această datorie urmează să fie contabilizată în componența veniturilor perioadei?

MINISTERUL FINANȚELOR

Nr. 16/1-08/7

05 ianuarie 2023

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor a examinat adresarea din 03.12.2022 și comunică următoarele.

Conform art.18 alin.(1) al Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de legea menționată, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.8 alin.(1) lit.b).

Potrivit pct.52 al SNC ”Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013, datoriile calculate includ:
1) datoriile faţă de personal;
2) datoriile privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
3) datoriile faţă de buget;
4) alte datorii.
Alte datorii includ angajamentele entităţii faţă de companiile de asigurări, proprietari, veniturile anticipate, datoriile faţă de alţi creditori privind bunurile primite în gestiune economică, privind sancţiunile calculate pentru încălcarea condiţiilor contractuale, finanţările şi încasările cu destinaţie specială etc (pct.61).

Datoriile faţă de proprietari includ datoriile privind dividendele calculate şi alte operaţiuni. Datoriile privind dividendele calculate se contabilizează ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi sau ca majorare a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi majorare a datoriilor curente (pct.63).

Decontarea datoriilor se efectuează:
1) la renunţarea creditorului la drepturile sale;
2) la privarea creditorului de drepturile sale, inclusiv la expirarea termenului de prescripţie a datoriilor;
3) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Decontarea datoriilor se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente (pct.39).

Prin urmare, decontarea datoriilor privind dividendele calculate cu termen de prescripție expirat urmează a fi contabilizate prin majorarea veniturilor curente.

Ministru Dumitru BUDIANSCHI

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...