37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind aplicarea prevederilor art.26/1 alin.(14) din Codul fiscal sc. nr. 26-08/1-07-5673 din 17.01.2024

Privind aplicarea prevederilor art.26/1 alin.(14) din Codul fiscal sc. nr. 26-08/1-07-5673 din 17.01.2024

23.01.2024
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Victoria Belous
Directoare adjunctă
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scrisoarea f/n din 06 decembrie 2023

Subiect: aplicarea prevederilor art.261 alin.(14) din Codul fiscal

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind aplicarea prevederilor art.261 alin.(14) din Codul fiscal (CF) ce țin de deducerea amortizării mijloacelor fixe procurate din contul subvențiilor (subvenționate).

I. Data obținerii subvenției

Din conținutul art. 261 alin.(14) din CF reiese că dacă investiția în mijloace fixe din surse proprii anticipează obținerea subvențiilor pentru această investiție, atunci, prin derogare de la alin.(12) și (13) art.261 din CF, din costul de intrare a mijloacelor fixe în scop fiscal nu va fi exclusă valoarea subvenției.

Însă, în legătură cu aplicarea acestei norme apar multe incertitudini. Astfel, nu este clar care dată urmează fă fie recunoscută ca data obținerii subvențiilor: data semnării contractului de subvenționare sau data primirii efective în contul bancar a subvenției în formă de bani?

Din explicațiile care se conțin în Baza generalizată a practicii fiscale (29.1.3.5.16), de asemenea, nu-i clar care dată urmează să fie recunoscută ca data obținerii subvenției.

Incertitudinile noastre le prezentăm în baza unui exemplu convențional.

Exemplu 1. Entitatea JH în februarie 2023 a semnat cu AIPA un contract de subvenționare a investiției în procurarea utilajului agricol (50% din valoarea investiției). În lunile martie-aprilie 2023 entitatea JH a procurat utilajul agricol conform contractul de subvenționare. În luna mai JH a prezentat AIPA documentele contabile privind procurarea utilajului agricol, AIPA a efectuat o vizită de inspectare la fața locului a utilajului procurat.

AIPA a transferat în contul bancar al entității JH suma subvenției în mărime de 50% din valoarea investiției în utilaj agricol în luna iunie 2023 după verificarea respectării condițiilor de subvenționare.

În acest caz, investiția întreprinderii JH în procurarea utilajului agricol subvenționată de AIPA cade sub incidența art.261 alin.(14) din CF? Costul fiscal al mijloacelor fixe (utilaj agricol) procurate în cadrul contractului de subvenționare nu va fi diminuat cu valoarea subvenției?

II. Subvenții obținute de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

Incertitudinile sunt legate de faptul dacă mijloacele financiare primite de întreprinderi de la ODA pot fi calificate ca subvenții în înțelesul art.261 alin.(14) din CF, în situația în care în contractele de finanțare cu această organizație nu se menționează cuvântul „subvenții” dar se folosește „finanțare nerambursabilă”.

O să formulăm mai clar întrebarea în baza unui exemplu convențional.

Exemplu 2. Entitatea JG în martie 2022 a semnat cu ODA un CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ pentru procurarea utilajului de producere. În baza acestui contract ODA acordă entității mijloace financiare nerambursabile în mărime de 50% din valoarea investiției în mijloace fixe de producere. Mijloacele financiare nerambursabile vor fi alocate de ODA conform principiului de rambursare post investiție efectuată de JG din contul mijloacelor financiare proprii, în baza Cererii de alocare a finanțării nerambursabile, însoțită de setul complet de acte confirmative privind efectuarea investițiilor și respectării de către beneficiar a prevederilor contractului de finanțare.

Astfel, entitatea JG a procurat mijloacele fixe în contul investiției finanțate parțial de ODA în luna aprilie 2022, iar finanțarea nerambursabilă de la ODA a întrat în contul bancar al entității JG în luna iunie 2022.

Cu referință la acest exemplu, vă rugăm să ne explicați dacă finanțarea nerambursabilă obținută de entitatea JG de la ODA cade sub incidența noțiunii de subvenții în sensul în care aceasta se conține în art.261 alin.(14) din CF?
În contextul celor expuse mai sus, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Vă rugăm să ne explicați, în scopul aplicării prevederilor art. 261 alin.(14) din CF care dată urmează fă fie recunoscută ca data obținerii subvențiilor: data semnării contractului de subvenționare sau data primirii efective în contul bancar a subvenției în formă de bani?
    În Exemplul 1, mijloacele fixe procurate de întreprinderea JH subvenționate de AIPA cad sub incidența prevederilor art.261 alin.(14) din CF?
  2. Cu referință la Exemplul 2, vă rugăm să ne explicați dacă finanțarea nerambursabilă pentru investiția în procurarea mijloacelor fixe obținută de entitatea JG de la ODA cade sub incidența noțiunii de subvenții în sensul în care aceasta se conține în art.261 alin.(14) din CF?

SERVICIUL FISCAL DE STAT

17.01.2024 Nr. 26-08/1-07-5673

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea din 06.12.2023 privind aplicarea prevederilor art.261 alin.(14) din Codul fiscal și comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art.261 alin.(14) din Codul fiscal, prin derogare de la alin.(12) şi (13), suma subvenţiilor obţinute ca urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii costului de intrare a mijloacelor fixe.

Totodată, potrivit art.44 alin.(7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi IFRS care nu contravin prevederilor prezentului titlu.

Conform pct.4 din SNC „Capital propriu și datorii”, subvenţiile reprezintă asistenţă acordată de Guvern, alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale sub forma unor transferuri de resurse cu condiţia respectării de către entitate a anumitor cerinţe.

De asemenea, potrivit pct.71 din standardul menționat, subvenţiile se recunosc iniţial în baza contabilităţii de angajamente în cazul existenţei unei certitudini întemeiate că:
1) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea subvenţiilor;
2) subvenţiile vor fi primite;
3) valoarea subvenţiilor poate fi evaluată în mod credibil.

Astfel, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede care dată urmează să fie recunoscută ca data obținerii subvențiilor, în scopul aplicării prevederilor art.261 alin.(14) din Codul fiscal, subvențiile se vor considera obținute odată cu recunoașterea acestora în baza contabilităţii de angajamente.

Cu referință la semnificația noțiunii de subvenții, menționăm că urmează a fi aplicată definiția expusă supra.

Directoare adjunctă Victoria BELOUS

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...