37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Prioritățile în supravegherea bancară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2022

Prioritățile în supravegherea bancară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2022

04.01.2022293 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Efectele negative ale pandemiei de COVID-19 declanșate la începutul anului 2020 sunt resimțite în majoritatea sferelor economiei. În pofida faptului că pe parcursul anului 2021 anumiți indicatori ai sectorului bancar au înregistrat o dinamică pozitivă, persistă în continuare riscul unor efecte adverse.

În aceste circumstanțe, Banca Națională a Moldovei pentru asigurarea stabilității sectorului bancar a definit prioritățile în materie de supraveghere pe baza unei evaluări a principalelor riscuri și vulnerabilități, ca urmare a analizei activității băncilor și a evoluției pandemiei, dar și ținând cont de necesitatea asigurării că sectorul bancar dispune de un cadru de administrare riguros pentru a face față provocărilor la care este expus în permanență.

Astfel, pe parcursul anului 2022, procesul de supraveghere bancară se va axa în mod prioritar pe următoarele domenii:

  • I. Riscul de credit - supraveghetorii vor continua să evalueze practicile de creditare ale băncilor, pentru a se asigura că acestea continuă a fi solide și conforme cu reglementările în vigoare și cu profilul de risc, iar riscurile sunt identificate și gestionate adecvat;
  • II. Guvernanța internă, managementul riscului și procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) - pe parcursul anului 2022, Banca Națională va continua evaluarea adecvării cadrului de control intern, în special prin evaluarea acțiunilor întreprinse de bănci urmare a recomandărilor formulate în cadrul controalelor efectuate, prin prisma conformării cadrului legal și cerințelor de supraveghere, asigurării controlului corespunzător al riscurilor și existența unui proces independent și eficient de luare a deciziilor;
  • III. Procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP) - scopul acestui proces constă în asigurarea faptului că banca deține un cadru de administrare riguros conceput pentru administrarea riscului de lichiditate, inclusiv a unui proces pentru identificarea, administrarea şi monitorizarea riscurilor de lichiditate și de finanțare;
  • IV. Riscul asociat tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC)- ținând cont de noile amenințări în domeniul cibernetic, BNM va evalua situația în domeniul TIC la băncile licențiate și va pune accentul în mod special pe: verificarea utilizării sistemelor de operare ce dispun de suport din partea furnizorilor, efectuarea testelor complexe de continuitate care să asigure continuitatea activității băncii în cazul unor situații neprevăzute, efectuarea testelor de penetrare care să demonstreze capacitatea băncilor de a face față atacurilor cibernetice.
  • V. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - se va urmări asigurarea unui cadru adecvat pentru desfășurarea activităților de supraveghere, în principal off-site, fundamentate în funcție de riscurile specifice transferării semnificative a activităților în mediul online, de riscurile de eludare a sancțiunilor internaționale, dar și din perspectiva riscurilor care derivă din activitățile care implică frecvent numerar în proporții considerabile sau a operațiunilor de transferuri externe cu risc ridicat;
  • VI. Riscurile asociate utilizării sistemelor de plăți - activitatea de supraveghere a sistemelor de plăți și serviciilor de plată în anul curent se va axa pe analiza și evaluarea serviciilor și produselor inovative oferite de prestatorii de servicii de plată, precum și a măsurilor întreprinse de aceștia în vederea sporirii încrederii utilizatorilor în serviciile și instrumentele de plată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...