37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Primul Raport de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 a fost elaborat

Primul Raport de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 a fost elaborat

16.06.2020365 views Cancelaria de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cancelaria de Stat, cu suportul Biroului Național de Statistică, ministerelor, Agențiilor ONU, precum și cu implicarea activă a organizațiilor societății civile a elaborat primul Raport de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. Acesta urmează a fi prezentat la data de 16 iulie a.c. în cadrului Forumului Politic de Nivel Înalt al Organizației Națiunilor Unite de către Dl Adrian ERMURACHI, Secretar general adjunct al Guvernului.

Fiind primul raport de țară de acest gen, scopul elaborării acestuia a constat în cartografierea progreselor, provocărilor, dar și a oportunităților în implementarea tuturor celor 17 Obiective de Dezvoltare ale Agendei 2030. 

În pofida inconveniențelor provocate de starea de urgență, Raportul a fost elaborat de o manieră participativă, interactivă și incluzivă. Consultarea publică a fost asigurată în regim on-line, prin organizarea a 5 sesiuni de prezentare, în cadrul cărora părțile interesate au avut  posibilitatea să comunice opinia referitoare la concluziile Raportului, dar și să vină, inclusiv, ulterior, cu propuneri și recomandări pentru îmbunătățire. De asemenea, a fost organizată o sesiune de consultare publică cu toți partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. 

Paralel, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a desfășurat Campania Națională „Tinerii pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”, care s-a finalizat prin elaborarea unui Raport complementar ce prezintă opinia tinerilor cu privire la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Mesajele cheie din Raportul tinerilor au fost incluse în Raportul de țară. 

Raportul de evaluare voluntară națională este un raport bazat pe evidențe or, concluziile acestuia sunt fundamentate pe date, inclusiv, din surse alternative statisticii oficiale. 

Datorită efortului Biroului Național de Statistică a fost posibilă elaborarea publicației: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,  care însoțește Raportul în calitate de Anexă statistică.

Cancelaria de Stat exprimă recunoștința și gratitudinea sa față de toate persoanele care au participat la elaborarea acestui raport.  De asemenea, se apreciază înalt colaborarea eficientă pe parcursul întregului proces, cu întreaga echipă de Țară a Organizației Națiunilor Unite și, în mod special, cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Raportul de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030
Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...