37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în 2019 va constitui 4056 lei

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în 2019 va constitui 4056 lei

12.11.20181.608 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței Guvernului din 08.11.2018, a fost aprobat proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019.

Potrivit documentului, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 se aprobă la venituri în sumă de 7326030,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 7526030,0 mii de lei, сu un deficit în sumă de 200000,0 mii de lei.
Comparativ cu anul 2018, este prognozată majorarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 667 004,8 mii lei sau cu 10,0% şi a cheltuielilor cu 867 004,8 mii lei sau cu 13,0%.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).

Proiectul, prevede păstrarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă la nivelul anilor 2014- 2018.
Astfel, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă se stabileşte în cuantum de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 și anume:

1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

  • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;
  • fondatorii de întreprinderi individuale;
  • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
  • titularii de patentă de întreprinzător;
  • persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege.

3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

În proiectul legii FAOAM pe anul 2019, este păstrată reducerea cu 50% a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru majoritatea categoriilor de plătitori, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă de comerţ fără a constitui o formă organizatorico-juridică cu 60% şi cu 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării primei în termen de până la 1 aprilie 2019.

Prezentul proiect de lege se bazează pe următoarele prognoze macroeconomice şi fiscale estimate pentru anul 2019:

a) salariul nominal mediu lunar 6 975 lei;
b) fondul de remunerare a muncii 49,4 mld. lei;
c) indicele preţurilor de consum 104,9%;
d) produsul intern brut nominal 209,3 mld. lei;
e) prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ðn formă de contribuţie procentuală 9%.

Proiectul integral poate fi consultat aici.

În cadrul ședinței Guvernului din 08.11.2018, a fost aprobat proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019.

Potrivit documentului, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 se aprobă la venituri în sumă de 7326030,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 7526030,0 mii de lei, сu un deficit în sumă de 200000,0 mii de lei.
Comparativ cu anul 2018, este prognozată majorarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 667 004,8 mii lei sau cu 10,0% şi a cheltuielilor cu 867 004,8 mii lei sau cu 13,0%.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).

Proiectul, prevede păstrarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă la nivelul anilor 2014- 2018.
Astfel, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă se stabileşte în cuantum de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 și anume:

1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

  • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;
  • fondatorii de întreprinderi individuale;
  • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
  • titularii de patentă de întreprinzător;
  • persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege.

3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

În proiectul legii FAOAM pe anul 2019, este păstrată reducerea cu 50% a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru majoritatea categoriilor de plătitori, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă de comerţ fără a constitui o formă organizatorico-juridică cu 60% şi cu 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării primei în termen de până la 1 aprilie 2019.

Prezentul proiect de lege se bazează pe următoarele prognoze macroeconomice şi fiscale estimate pentru anul 2019:

a) salariul nominal mediu lunar 6 975 lei;
b) fondul de remunerare a muncii 49,4 mld. lei;
c) indicele preţurilor de consum 104,9%;
d) produsul intern brut nominal 209,3 mld. lei;
e) prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ðn formă de contribuţie procentuală 9%.

Proiectul integral poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...