37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prezentarea informațiilor conform SNC ”Capital propriu și datorii”

Prezentarea informațiilor conform SNC ”Capital propriu și datorii”

18.05.2021623 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform SNC ”Capital propriu și datorii” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) capitalul propriu:

a) cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în perioada de gestiune;
b) suma dividendelor calculate în perioada de gestiune;
c) mărimea (cuantumul) dividendelor pe o acţiune a societăţii pe acţiuni;

2) datoriile financiare, comerciale şi calculate:

a) valoarea contabilă a fiecărei categorii (grupe) de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadelor de gestiune;
b) suma datoriilor cu termenul cu prescripţie expirat decontate în perioada de gestiune;

3) subvenţiile:

a) valoarea contabilă a subvenţiilor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) mărimea subvenţiilor primite şi decontate pe parcursul perioadei de gestiune;
c) mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune şi/sau care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară şi motivele restituirii acestora;

4) provizioanele:

a) tipurile provizioanelor constituite;
b) provizioanele suplimentare constituite în perioada de gestiune, inclusiv majorările provizioanelor existente;
c) sumele provizioanelor utilizate şi anulate în perioada de gestiune.

Un exemplu a notei explicative privind capitalul propriu și datorii vedeți mai jos:

Capital propriu

 1. Entitatea „Alfa” SRL are trei asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:

- entitatea „Omega” SRL - 4 042 160 lei (40%)
- Ursu Victor - 3 031 620 lei (30%);
- Crețu Ion - 3 031 620 lei (30%).

 1. În anul 202X au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- depuse aporturi suplimentare ale participanților în sumă totală de 1 226 500 lei, inclusiv de către:

entitatea „Omega” SRL - 490 600 lei (40%);
Ursu Victor - 367 950 lei (30%);
Crețu Ion - 367 950 lei (30%).

- răscumpărată partea socială a asociatului SRL la valoare de răscumpărare de 70 800 lei și revîndută la valoare de revînzare - 50 000 lei;

- înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 22 184 lei;

- repartizate dividende pe seama profitului anului:

202X-1 - în sumă de 2 300 000 lei,
202X - în sumă de 450 000 lei,

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 139 700 lei, inclusiv din decontarea:

 • primelor de capital în sumă de 58 600 lei,
 • altor rezerve în sumă de 35 800 lei,
 • surplusului de reevaluare aferent terenului vîndut în sumă de 45 300 lei,

- reflectate pierderile neacoperite ale anilor precedenți din decontarea diferenței nefavorabile dintre valoarea de răscumpărare și valoarea de revînzare a părții sociale în sumă de 20 800 lei;

- înregistrat surplusul din reevaluarea clădirii administrative în sumă de 200 255 lei și reducerea din reevaluarea clădirilor în sumă de 127 861 lei;

-  reflectată reducerea de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție în sumă de 127 861 lei.

Datorii

 1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 10 000 000 lei.
 2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții constituie 22 756 478 lei. Valoarea contabilă a activelor depuse în calitate de garanții pentru acoperirea datoriilor constituie:

stocuri - 5 714 522 lei;
clădiri - 18 500 460 lei;
mașini și utilaje - 6 420 155 lei.

 1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1. Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 202X

Nr.

crt.

Grupe de datorii

Suma,

lei

Datorii pe termen lung

Datorii curente

la 01.01.202X

la 31.12.202X

la 01.01.202X

la 31.12.202X

1.

Datorii financiare

25 564 419

14 660 323

8 546 093

13 974 828

2.

Datorii comerciale

2 212 355

972 955

26 099 973

114 035 050

3.

Datorii calculate

 

58 266

8 594 426

7 467 418

4.

Subvenții

 

196 667

 

 

5.

Alte datorii

157 890

157 890

2 390 597

2 591 685

TOTAL

27 934 664

16 046 101

45 631 089

138 068 981

 1. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 50 000 lei fără TVA.
 2. Informația privind subvențiile pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează:
 • valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.202X 0 lei
 • valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.202X 196 667 lei
 • mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune 200 000 lei
 • mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune     3 333 lei
 • mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune 0 lei
 • mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară 0 lei

Provizioane

 1. În anul 202X entitatea a constituit și a utilizat provizioane, ale căror solduri și majorări/diminuări sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1 Informații privind provizioanele pe anul 202X, (în lei)

Nr. crt.

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.202X

Majorări

Diminuări

Sold la 31.12.202X

1

Provizioane pentru beneficiile angajaților

190 300

2 175 328

1 942 934

422 694

2

Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților

1 798 049

2 402 990

776 945

3 424 094

3

Alte provizioane

248 337

187 141

144 695

290 784

 

Total

2 236 686

4 765 459

2 864 574

4 137 572

 1. Soldul la 31.12.202X a provizioanelor pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților include suma:

- provizioanelor pe termen lung de 2 249 955 lei;

- provizioanelor curente de 1 174 139 lei.

 1. Alte provizioane cuprind provizioanele constituite pentru litigii.

Conform SNC ”Capital propriu și datorii” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) capitalul propriu:

a) cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în perioada de gestiune;
b) suma dividendelor calculate în perioada de gestiune;
c) mărimea (cuantumul) dividendelor pe o acţiune a societăţii pe acţiuni;

2) datoriile financiare, comerciale şi calculate:

a) valoarea contabilă a fiecărei categorii (grupe) de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadelor de gestiune;
b) suma datoriilor cu termenul cu prescripţie expirat decontate în perioada de gestiune;

3) subvenţiile:

a) valoarea contabilă a subvenţiilor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) mărimea subvenţiilor primite şi decontate pe parcursul perioadei de gestiune;
c) mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune şi/sau care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară şi motivele restituirii acestora;

4) provizioanele:

a) tipurile provizioanelor constituite;
b) provizioanele suplimentare constituite în perioada de gestiune, inclusiv majorările provizioanelor existente;
c) sumele provizioanelor utilizate şi anulate în perioada de gestiune.

Un exemplu a notei explicative privind capitalul propriu și datorii vedeți mai jos:

Capital propriu

 1. Entitatea „Alfa” SRL are trei asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:

- entitatea „Omega” SRL - 4 042 160 lei (40%)
- Ursu Victor - 3 031 620 lei (30%);
- Crețu Ion - 3 031 620 lei (30%).

 1. În anul 202X au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- depuse aporturi suplimentare ale participanților în sumă totală de 1 226 500 lei, inclusiv de către:

entitatea „Omega” SRL - 490 600 lei (40%);
Ursu Victor - 367 950 lei (30%);
Crețu Ion - 367 950 lei (30%).

- răscumpărată partea socială a asociatului SRL la valoare de răscumpărare de 70 800 lei și revîndută la valoare de revînzare - 50 000 lei;

- înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 22 184 lei;

- repartizate dividende pe seama profitului anului:

202X-1 - în sumă de 2 300 000 lei,
202X - în sumă de 450 000 lei,

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 139 700 lei, inclusiv din decontarea:

 • primelor de capital în sumă de 58 600 lei,
 • altor rezerve în sumă de 35 800 lei,
 • surplusului de reevaluare aferent terenului vîndut în sumă de 45 300 lei,

- reflectate pierderile neacoperite ale anilor precedenți din decontarea diferenței nefavorabile dintre valoarea de răscumpărare și valoarea de revînzare a părții sociale în sumă de 20 800 lei;

- înregistrat surplusul din reevaluarea clădirii administrative în sumă de 200 255 lei și reducerea din reevaluarea clădirilor în sumă de 127 861 lei;

-  reflectată reducerea de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție în sumă de 127 861 lei.

Datorii

 1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 10 000 000 lei.
 2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții constituie 22 756 478 lei. Valoarea contabilă a activelor depuse în calitate de garanții pentru acoperirea datoriilor constituie:

stocuri - 5 714 522 lei;
clădiri - 18 500 460 lei;
mașini și utilaje - 6 420 155 lei.

 1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1. Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 202X

Nr.

crt.

Grupe de datorii

Suma,

lei

Datorii pe termen lung

Datorii curente

la 01.01.202X

la 31.12.202X

la 01.01.202X

la 31.12.202X

1.

Datorii financiare

25 564 419

14 660 323

8 546 093

13 974 828

2.

Datorii comerciale

2 212 355

972 955

26 099 973

114 035 050

3.

Datorii calculate

 

58 266

8 594 426

7 467 418

4.

Subvenții

 

196 667

 

 

5.

Alte datorii

157 890

157 890

2 390 597

2 591 685

TOTAL

27 934 664

16 046 101

45 631 089

138 068 981

 1. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 50 000 lei fără TVA.
 2. Informația privind subvențiile pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează:
 • valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.202X 0 lei
 • valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.202X 196 667 lei
 • mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune 200 000 lei
 • mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune     3 333 lei
 • mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune 0 lei
 • mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară 0 lei

Provizioane

 1. În anul 202X entitatea a constituit și a utilizat provizioane, ale căror solduri și majorări/diminuări sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1 Informații privind provizioanele pe anul 202X, (în lei)

Nr. crt.

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.202X

Majorări

Diminuări

Sold la 31.12.202X

1

Provizioane pentru beneficiile angajaților

190 300

2 175 328

1 942 934

422 694

2

Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților

1 798 049

2 402 990

776 945

3 424 094

3

Alte provizioane

248 337

187 141

144 695

290 784

 

Total

2 236 686

4 765 459

2 864 574

4 137 572

 1. Soldul la 31.12.202X a provizioanelor pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților include suma:

- provizioanelor pe termen lung de 2 249 955 lei;

- provizioanelor curente de 1 174 139 lei.

 1. Alte provizioane cuprind provizioanele constituite pentru litigii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...